Karı hekimleri greve gidiyor!..

Radikal’de saha düzlük habere göre Afiyet Bakanlığı 9 Nisan 2014 tarihinde tıpkı tamim yayınlayarak sülale hekimlerine cumartesi günleri 8 saat öğün tutma yükümlülüğü getirdi. 3 Aile 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren aplikasyon çerçevesinde valiliklere mecbur Toprak Umum Sağlığı Müdürlükleri yoluyla ‘kat’ çizelgeleri hazırlandı. Ancak ilkin İstanbul girmek amacıyla Türkiye ’nin bir nice yerinde fariza özne hekimler genelgeye uymayarak posta tutmayı reddedince Toprak Halk Sağlığı Müdürlükleri cumartesi günleri defa tutmayan binlerce ocak hekimine, ‘Aile Hekimliği Ödeme ve Konvansiyon Yönetmeliği ’ çerçevesinde çekicilik içi sormaca açtı. Ancak talimatname gereği mazeretsiz nöbete gitmeyen hekimlere verilen 5 ukubet puanını bir iki gören Afiyet Bakanlığı, 16 Nisan 2015 tarihinde yönetmelikte ayrımsız mübayenet yaparak ukubet puanını 5 ’ten 20 ’ye çıkardı. Karı hekimleri, hafta sonu üzere getirilen kez uygulaması ile nöbete yolsuz hekimlere kesilen cezaları itiraz etmek üzere 20, 21 ve 22 Mayıs ’ta üç günlük iş tevdi grevi yapacak.

‘GREVDEYİZ ÇÜNKÜ…’

Ferda başlayacak olan üç günce hareket tevdi grevinin bugüne büyüklüğünde planlı genişlik detaylı sürekli sağlık grevi olduğunu belirten Türk Tabipler Birliği Ev Hekimliği Kolu Başkanı Fethi Bozçalı hafta sonu misil uygulamasını şöyle eleştirdi:

“Türkiye genelinde 23 bini ocak hekimi gelmek amacıyla toplam 70 bin bir numara adım sağlık personeli bulunuyor. Elhak gereğinden çok müteharrik familya hekimlerine hafta sonu nöbeti ile sakil emek yükümlülükleri getirildi.

Defa tutmayan hekimlerimize gelgel içi sormaca açıldı. Tıpkısı eş hekimi adına hafta sonları nöbet tutmadığım amacıyla bana 8 kat soruşturma açıldı. Bilcümle soruşturmalar üzere biricik bir tane defans verdim. Şayet savunmalarım akseptans edilmezse aldığım ukubet puanından yağlık sözleşmem feshedilebilir. Benim gibi için sormaca açılan binlerce hekim bulunuyor. Bu hekimler aldıkları ceza puanından kontekst tembel kalabilir. Hafta sonu defa tutmadığımız takdirde alacağımız ceza puanıyla bizi işten atmakla gözdağı ediyorlar. Tığ eş hekimleri kendisine zaten hafta arası muayene, aşılama ve evde afiyet hizmeti vererek görevimizi tamamlıyoruz. Hafta sonu kez uygulanmasının kaldırılmasını dilek ediyoruz. Bu nedenle üç günlük afiyet grevi yapıyoruz.” 

Bir Cevap Yazın