Kasıt Bardakçı yazdı…

Özgürlük ’in başyazarı Oktay Münasebetsiz ricat etti.

Etti ama, arkası sıra hiç kimse “Oktay Eş gür gazeteciydi, eşsiz tıpkı çığır büyüğüydü, kırnak insandı, çokça severdik” benzerinden sözler söylemedi. Üstelik, “Sen hepimize lâzımsın, gitme, kal, bizi terk!” şeklinde nezaketen da olsa klasik beş altı söz sarfeden tek tıpkı kişi de çıkmadı.
Bunun hastalık böyle olduğu, bizzat Oktay Komutan vasıtasıyla düşünülmesi müstelzim benzeri konudur ve derinlemesine düşünmeye daha çok herhalde vakti olacaktır.
Oktay Yaraşmayan‘nin gazetesinden ayrılmasından sonradan, deminden “Basın Konseyi ’nin başkanlığını birlikte bıraksın” diyorlar…
Özgürlük ’mağara “sâbık” veyahut “sâkıt”, yani “düşürülmüş” başyazarının hakeza bir hareket yapmasına, yani Basın Konseyi ’nin başkanlığından istifa etmesine gerek yoktur, çünkü “Matbuat Konseyi” hukuken kâin değildir ve asla olmamıştır!
“Konsey” adını takınan bu nâmevcut ekip benzeri herif-arkadaş topluluğudur ve bunun hakeza olduğu internetteki sitelerinde “Basın Konseyi, …bir tüzel kişilik taşımaz” cümlesi ile kendileri vasıtasıyla dahi itiraf edilmiştir! Amma, “Konsey” üzere mutantan tıpkısı ismin arkasına gizlendiği amacıyla, matbuat dışındaki çevrelerde maatteessüf ciddî bir meslekî bünye zannedilir.

SEL AMCA OYUNU

Bu herif-arkadaş grubu ne yapar agâh misiniz? “Hekimlik” veya “evcilik” misâli “hâkim amcacılık” oyunu oynar, o kadar! Hukuken vârolmamasına rağmen uzuv kaydeder ve hem bu kişileri, hem birlikte kendisini namevcut sayan ve ciddîye almayan gazetecileri yargılamaya kalkar. “Filâncayı kınadık, falan hakkındaki şikâyeti boş bulduk” veya “Feşmekân gazeteyi uyardık” benzerinden antika açıklamalar yapar, bilahare bunları bazen gazetelerin iç sayfalarında temenni minnet bir tane sütuna yayınlatır.
Bir zamanlar Tanıtma Fonu ’ndan yani vergilerimizden mülk alıp “uluslararası bilmem hangi toplantısı” adı altında saraylarda, şalelerde ve otellerde romantik akşam ezanı yemekleri da verirlerdi. Ama fonların başındakiler karşılarında hukukî ayrımsız yapının mevcut olmadığını geç dahi olsa farkedip muslukları kıstıkları üzere artık kızgın vurup harman savuramıyorlar!
Bu “bilgili amca” tulûatında “Faziletkâr Kurul” diyerek hayâlî makamlar, “berceste” ve “kari temsilcisi” olduğu argüman edilen tiyatrocu hanımlar, isimlerini işitmediğiniz gazetecilik profesörleri, mütekaid valiler ve “Başkonsül”nam arkadaşı olan işadamları dahi vardır. Amma hep bu kurullar, temsilcilikler vesaire yalnız süsten ibarettir, zira mâlûm konsey sonuç evre demokratik tıpkısı şekilde faaliyette bulunur ve senelerdir değişmeyen Başkonsül Hazretleri ’nin kararı seçme şeyin üzerindedir. Başkonsül birlikte öylesine otoriterdir ki, vakti vaktiyle başyazarı olduğu gazetenin bu kayırıcı-bacanak grubu hakkında kendisi üzere düşünmeyip biraz kortej etmiş olan gailesiz bir muhabirini üstelik gözünü kırpmadan kovdurtma basiretini göstermiştir!

TENDÜRÜST ÇIKMIŞ KUKİLER

“Matbuat Konseyi” işte budur, yani birilerinin baziçe ve birlikte yetinme vasıtasıdır! Dolayısı ile tıpkısı kayırıcı-arkadaş grubunu muhatap alıp “Oktay Eş başyazarlığı bıraktı, Kurul ’in başkanlığından dahi ayrılsın” buyurmak, “bilgili amcacılık” oyununa meraklı bu zevâtın kendilerini tıpkısı şey zannetmesine kez anahtar kim, on paralık gereği yoktur, zira doğrusu yokturlar!
Istifa meselesinin benim merak ettiğim eksantrik aynı tarafı var:
Hürriyet ’te son zamanlarda nahiye yazılarının kitap öncesi nekes ayrımsız denetimden geçirildiğini bilmeyen yok, hattâ bunun böyle olduğunu sağır melik birlikte duydu…
Peki amma, makaleleri sayfaya girmeden lafız sözcük okuyup muzır bulduğu yazıların sahiplerini arayarak “Kaba, yeniden yaz” demekle vazifeli olan sıkı denetim danışmanı, Oktay Eş ’i istifaya kadar götürücü satırı bittabi atladı?
O sırada Anna Nebretko‘nun CD ’sini dinleyip fırından genç çıkıntı kukileri yemekle mi meşguldü acaba?

Gaye Bardakçı

 

Bir Cevap Yazın