Kasıt Bardakçı yazdı: ‘Erol Simavi’

Habertürk Gazetesi’nden Gaye Bardakçı’nın yazısı…

Selen seçim gecesi, sabahın ikisine akla yatkın geldi: Erol Simavi vefat etmişti… Türkiye ’üstelik 1990 ’lara büyüklüğünde az daha kırk yıl boyunca “ceride”, “matbuat” veya “patron” dendiğinde akla geçmiş mevrut anatomi, Hürriyet ’in o zamanki sahibi Erol Komutan idi…

Henüz birlik adına kaleme alınmamış olan Türk matbuat tarihi günün birinde ciddî şekilde yazıldığında, bu tarihin içerisinde Simavi ailesinin majör bire bir yeri olacaktır.

Türkiye ’üstelik ismi tafsilatlı seneler hem siyasî, hem dahi ideolojik tartışmaların merkezinde telâffuz edilen ailenin bugünlerde çıktı sağlam isimsiz geçmişini ezcümle anlatayım:
Erol ve Haldun Simavi kardeşlerin babaları ve Özgürlük ’mağara kurucusu Sedat Simavi, Melik Eren zamanının Hariciye ve Maaarif Nâzırı, yani Dışişleri ve Eğitim Bilimi Bakanı; Abdülhamid ’in birlikte evvel sadrazamlarından olan Sürmene eşrafından Safvet Ciddi ’nın torun çocuğu idi. 1868 ’birlikte “Mekteb-i Sultanî” namına faaliyete başlayan Galatasaray Lisesi ’nin bünye kararının altında, Simavi ailesinin iri dedeleri olan Maarif Nâzırı Safvet Kâmil ’nın imzası vardı.

‘SAYIN BAŞBAKAN ’IN BIRINCIL

Simavi kardeşlerin babası Sedat Simavi ’nin amcası olan ve Odalık Reşad ’ın yıllarca “başmabeyinciliğini”, yani sarayın genel sekreterliğini fail Lütfi Simavi ’nin “Melik Mehmed Reşad Konak ’ın ve Halefinin Sarayında Gördüklerim” isimli hatıraları de, Osmanlı Tarihi ’nin serencam dönemi üzerine daha yeryüzü önemi kaynaklardandır.

Gazeteciliğinin yanısıra Türkiye ’nin evvel sinemacılarından ve karikatüristlerinden olan Sedat Simavi ’nin basındaki yerinden burada sözetmem boş, zül edenler ansiklopedilere bakar, öğrenir ve Hürriyet ’kap ilk çıkardığı dergilerin, özellikle da “7 Devir”ün 70 küsur sene sonradan da alışılmış üs olma özelliğini sahabet etmesinin sebeplerini farkedebilirler…

Ağabeyi Haldun Simavi ile beraber Türkiye ’nin tıpkısı devir yer cesim ve dinç matbuat patronu ve kendileri de “gazeteci” olan Erol Simavi ’yi bugün çıktı vakit kaybetmeden siyasî çevreler, 1988 ’mağara 19 April ’ında onun imzası ile yayınlanan ve zamanın başbakanı Turgut Özal ’a hitaben kaleme alınan “Sayın Başvekil” yazısı ile hatırlıyorlar.

“Sayın Başvekil” üstüne, herkesin metanetli bilmediği benzeri hususu yayma edeyim: Basın tarihimizin sunu fazla gürültülü getiren yazılarından biri olan “Sayın Başbakan”ı Erol Satma değil, Özgürlük ’mağara o senelerde umumi yapıt müdürü olan bir eksantrik balaban gazeteci, rahmetli Vahim Emeç kaleme almıştı. Korkulu Komutan ’mağara yazdığı sağlam o senelerde İsviçre ’birlikte faal Erol Simavi ’ye teleksle gönderilmiş, Erol Koca metin üstünde tadilat yapmış ve alfabe sonuç hâlini teleks ile böyle birkaç gidiş-gelişten sonraları almıştı.

HÜRRİYET ’E YAKIŞMADI!

Erol Mir ’in son haberinin gelmesinin derakap peşi sıra Özgürlük ’mağara, çarkıt patronları ile alâkalı bu haberi elbette vereceğini nikbet edip gazetenin internet sitesine girdim ve dondum kaldım: Erol Satma ’den “işadamı” diye niteleyerek bahsediliyor, “Özgürlük Gazetesi ’nin eski sahibi işadamı Erol Simavi biraz sene evvel taşındığı Monaco ’üstelik hayata gözlerini yumdu” deniyordu! Çabucak “gazeteci”, dahi çok cesim ve “meşgul” gazeteci olan Erol Komutan ’i bire bir başka ceride değil, babasının kurduğu ve kendisinin birlikte yıllarca sahibi olduğu kırık dökük gazetesi “işadamı” yapmıştı!

Özgürlük ’i birileri uyarmış olmalı kim, internet sitesindeki olgun bir saat kadar sonraları değiştirildi ama “Şahdı, şahbaz oldu” misâli henüz de yabansı tıpkısı tutum aldı: Vukuf bu misil Türk medyasının büyük isimlerinden Erol Simavi, 85 yaşında Monaco ’dahi hayatını kaybetti” hepsi ile başlıyor, “Özgürlük Gazetesi ’nin beraberinde Kelebek, Hafta Sonu, TV ’üstelik 7 Devir, Bürgü, Gong, Gösteri üzere ilâveler çıkaran Simavi…” diyerek bitmeme ediyordu…

“Gazetemizin bozuk sahibi” denmesinden herhangi bir nedense endişe hissedilmiş kabil idi; de herbiri ayrıksı birer işaret olan ve parayla satılan Hafta Sonu, TV ’bile 7 Aktarılma, Bürgü ve Gong üzere zamanın efdal tirajlı dergileri, çalıştığı müessesenin yakın geçmişinden bihaber tıpkı editörün klavyesi marifetiyle gazetenin ilâvesi haline getirilmişti!

“Unuturlar seni elbet, alelhusus ayrımsız ölmeyegör” diye niteleyerek boşuna söylememişler…

Eski patronum Erol Satış ’e yağmur, haddinden fazla canan ve çilekeş Belma Kadın ’a de sabır istek ediyorum…

(MURAT BARDAKÇI / HABERTÜRK)

Bir Cevap Yazın