Kıdem tazminatında eskimemiş ahit

Takvim’bile meydan düzlük habere bakarak faaliyet yaşamında doğru tebeddülat boşaltmak üzere kolları sıvayan hükümet, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı modelini somutlaştırdı.

Ferdî bayrılık fonu sistemiyle milyonlarca işçiyi kapsayan, kazanılan hakların korunduğu, bakir işe girenin katılımının mecburi olduğu kıdem hesabına geçiliyor.

Eskimemiş modele göre, seçme çalışanın ferdî hesabı olacak. Çalıştıran bireysel bayrılık tazminatı namına seçkin ay prim yatıracak. Ferdî tekaütlük hesabı gibi kıdem fonuna birlikte muhtemelen bir süre dokunulamayacak. Ancak sınırlı hususi durumlarda er çekme imkânı olacak.

Tazminat birikiminin tıpkı kısmını görüntü, aynı kısmını ise adisyon sahibi yönetebilecek. BES şirketleri birlikte bayrılık tazminatı hesaplarını çevrilemek amacıyla hazineden bitirme matlup. Tekaütlük şirketini çalıştıran seçecek.

Müteharrik birikimini tahvil, döviz, değerli, iş, iştirak bankası kabilinden istediği araçlarda değerlendirebilecek. Tercih yapmazsa tıpkısı bölümü amme borçlanma araçlarına yatırılacak. Seçkin kamer sonunda hesabın ne noktada olduğu ve neması izleme edilebilecek.

Görüntü sistemiyle hem kazanılan hem de gelecek hukuk korunacak. Kullanılmamış işe girenlerde fona ortaklık mecburi, çarkıt çalışanlarda isteğe kapalı olacak. Çalışanla işveren uzlaşırsa eskimemiş sisteme intikal üstelik benzer olacak. İşten ayrılma yerinde aynı hesap üzerinden bayrılık hakkı sürecek. İşten çıkarılan üzere çekilme eden üstelik kıdemini alabilecek. Yıpranmamış sistemle benzeri gün çalışanın birlikte kıdem hakkı olacak.

Bir Cevap Yazın