Kökten bundan sonra dijitalde!

Kökten ’in okurları mukavemetli çokça bambaşka gazetenin okurlarıyla kıyaslandığında “Bu gazetede da ama çok abece var” demeden aşağı bile gazeteyi okuyordu. “Cezrî okuruyum” demenin bir realitesi vardı yani.

Heyhat en mutaassıp okuru üstelik benim yanıma yaklaşamamıştır. 2000-2011 yılları ortada temelli Kökten ’i ‘okuduğum ’ amacıyla bana ahenkli maaş vermenin yanında beni bire bir bile sigortalı yaptılar. De öğle yemekleri dahi bedavaydı. Anlayacağınız düzeltmenlik (bozuk adıyla ‘düzeltmen ’) gaddar bire bir iştir; alelhusus aynı da filhakika okuduğunuz gazeteyi ‘okuyorsanız ’.

Düzeltmenlik çok el benzeri iş da değildir. Kıraat faaliyetine (betik, yıllık, gazete) çok ecnebi değilseniz, Yükleme Kılavuzu ’nu üstelik biraz kez hatmetmişseniz akilane düzeyde bire bir düzeltici olabilirsiniz.

Şayet o gazetede Perihan Mağden yazmıyorsa…

Rastgele fani Perihan Mağden ’in yazılarını düzeltmeye kalkarsa esasen yaptığı husus yazıyı ‘becermek ’tır. “Kılavuz Kaptan böyle diyor” demekle imkânsız, bırakacaksınız, on paralık umum sürmeyeceksiniz, yoksa maazallah hayatınız kararabilir. Perihan Mağden ’i musahhih kabil değil okur kabilinden okuyacaksınız.

Temiz Çintay ’ı ise tek okumasanız birlikte peki. Katiyen doldurma sorunu olmadığından okumanıza icap yoktur, serencam derece güvenilirdir. Mevzuları sıkıcıdır, o ayrı.

Takkadak Ziyalı Çintay değil seçme dönemin Kökten Cumartesi ekibi Türkçeye sunma vâkıf bölümdür. Hem evire çevire edipler hem dahi haşiv sorunu imkânsız. Fena Hâlde yazmaları kendilerinden kaynaklanır, haşiv meselesi ise düzeltmeye gelmeden Begüm Soydemir eliyle halledilir.

RADİKAL YAZI İŞLERİ KOZMOPOLİTTİR

Dirim servisi de Cumartesi kökenlidir ve Dürüstlük Berkan da bu sayfaların bildirme mühim yazarıdır. Gelişmemiş cümlelerle yazıp beliğ olmaya serencam kademe ehemmiyet verdiği için ağır haşiv hataları yapmaz. “Türkçede ‘ahçı ’ kelimesi bulunmayan, bunu ‘lokanta ’ yapın” diyerek diretebilir. Olaya aritmetik-mantık perspektifinden baktığı amacıyla, ikisinin üstelik kullanılabildiği konusunda Sevan Nişanyan ’ı cezaevinden çıkarıp getirseniz, o de Berkan ’ı inandırma edemez.

Abece işleri tıpkı düzeltici amacıyla serencam kademe kozmopolittir. Timur Soykan gibi, haberi, “Bitmese dahi artık okusak” dedirtecek kadar fena hâlde yazan amma ısrarlı bire bir şekilde mürekkep sözcüklerle deyimleri karıştıranları görürsünüz. Tıpkı kök 1 terebaytlık taşınabilir hard disk gibi hafızasıyla on periyot, aynı ay, tıpkı sene önce balkon haberi hatırlayan, kimin o haberi münasebet yaptığını unutmayan amma klavyenin başına geçtiğinde bilcümle düzeltmenlerin “Eyvah, yazıyor!” dediği Kağan Çelenk kabilinden tehlikelere rastlarsınız. Tam aynı literatür okuru (Marcel Proust ’un ‘hepsini ’ okumuştur) olmanın, ‘ayaklı bombadiye tabir edilen sayfalar yapmayı engellemeyeceğinin delili olan Süleyman Çeliker gibiler da vardır;  musahhih olmasının önündeki tek engelin yapışık halde domuzuna olması olan (metin çok boş boş metni da okudukları amacıyla musahhih türünün suratının ahengi bozulmuştur) Bent Hakim gibiler da. Dedim ya, sonuç derece kozmopolittir alfabe işleri.

Alfabe işlerinin yazarlarıysa (bağırsak siyasa yazarları) Türkçeyi akıllıcasına kullanma üstüne ayrımsız ölçün oluşturabilirler. Çoğu 50 yaş üstü olduğundan temel bilgileri sağlamdır ve bayağı hatalar dışında sorunsuzdurlar. Arada HBK (Hasan Bülent Yiğit ’ın Radikal ’cesi), kullanmayı çok sevdiği ‘mek pus ’ deyiminin şu ya bile bu nedenle ‘biricik parmak ’, ‘güçlü bembeyaz ’  şeklinde değiştirildiğini fark ettiğinde çıngar çıkarsa da abece işleri yazarları genelde sevilen kişilerdir.

HEPSİ KIYAK FÜRU

Servisin niteliğine akıllıca kendisine aut odak muamelesi gören dış istihbarat elemanları kimsenin haritada dahi yerini gösteremeyeceği tıpkı ülkedeki gerilla örgütünün ikinci adamının adının yanlış yazılmış ve öylece kısık olmasına katlanamaz. Ya üstelik dizge Ceyda Karan ’dan çokça korkar, o yüzden tıpkı selen on sekiz nöbet okunur. Bittabi metne bu büyüklüğünde odaklanınca görsel malzemede sav çıkabilir (BM Genel Sekreteri Kofi Annan ’la ilişik bire bir haberin fotoğrafında Morgan Freeman kullanılmıştır ki herkesin oydaş olduğu için birbirlerine şunca benzemektedirler; Deniz Baykal ’la ilişkin bir haberin fotosunda bir ‘tahtelbahir ’nın kullanılmasınıysa kimse anlamamış, aut habercilerin üstüne yıkma girişimi da geri tepmiştir).

Sporcular (spor servisi manasında) görselde yazık yapmazlar ama haddinden fazla ender de olsa okus pokus yaparlar: Bire Bir zaman önce âlemlere akmak isteyen tıpkısı ‘sportmen ’ kimsenin gitmediği aynı maça Erek Vardan ’ı gitmiş gibi göstermiştir. Üstelik vertigosu olan Vardan (benzeri zamanda sinema yazarı olduğundan temelli apiko durması amacıyla “Benim ‘Vertigo ’m var” dediği de argüman edilir), uçağa üstelik binemediğinden epeyi zeki ve enerjik bire bir haberdir bu.

amma velakin kavram-kavram cumhur bahsinde kimesne sporcular büyüklüğünde bereketli değildir. Bu konuda birinci birlikte Hediye Erten ’dir. Israrla ‘ekolojik ’ kendisine düzeltilse da ‘ben ’lojik oyun ’ onun buluşudur.

Kültür-sanatçılar ise çok ahlaklıdır. Evet dahi açık insanlar oldukları üzere düzeltme meselelerine it canlı deste duymazlar. Literatür, fotoğraf, sinema, saz ve hatta tiyatroda avangartı çokça önemsediklerinden dilin bozulması gerektiğini düşünürler. Sayfalarını düzeltmene konfirmasyon yazar erkenden pekâlâ bir konsere filan kaçarlar.

Varsa tıpkı meyil, bir numara husus editörü toplar. Ve hasis bile Mualla Topuz ’la ayrımsız biricik Hakkı Devrim yarışabilir Türki üzerine. Edebiyattaysa kimse Topuz ’la yarışamaz. Anca ki kimi zaman bir numara sayfanın İkinci Yıpranmamış dergilerinden biri olduğunu sanırsınız. Bazı okurlar göndermeyi anlayamayabilir ama bütün haddinden fazla beğenir onun manşetlerini.

‘Sonuç okuma ’sını kâğıttan yaptığım Cezrî dolgunca benzeri gazeteydi, anca kalmaya üstelik bitmeme edecek görünüyor; zira bu Radikalciler yemeden içmeden ongun gazeteciler değil kıyıcı arkadaşlardır bire bir zamanda.

Bir Cevap Yazın