Leyla Zana ‘çaktırmadan’ TBMM’de!

Habertürk’ten Esra Yazdıç Demir’in haberine bakarak 1 Teşrinisani ’daki seçimlerin peşi sıra TBMM ’üstelik 26. Dönem ahit törenine HDP Ağrı Saylav Leyla Zana ’nın tavrı nitelik vurmuştu. 6 Teşrinisani 1991 ’bile Divan kürsüsünde yeminini Kürtçe tamamlayıp krize öğün açan Leyla Zana, 24 yıl sonra Divan ’te gene tıpkı kasem krizinin baş aktörü olmuştu.

Zana, yemine başlamadan Reisicumhur Erdoğan ’a dönerek, “Mihman ve havalı aynı sulh umuduyla” anlamına gelen “Bi hevîya aşîtî kî bi rûmet u mayînde” cümlesini kullanmış, arkası sıra da ahit metnindeki “Türk milleti” ifadesini “Türkiye milleti ’ diyerek değiştirerek okumuştu. Eğreti Divan Başkanı sıfatıyla ahit törenini başöğretmen Deniz Baykal, metni aynıyla okumadığı amacıyla Zana ’nın yemininin geçersiz olduğunu duyurmuş, Zana ise “esasen ahit etmeyeceğini” açıklamıştı.

Kanunen, yemini ‘asılsız ’ sayılan Zana, milletvekillerine ait nefer haklarından yararlanabilse üstelik, içtüzük kurallarına bakarak baştan ahit etmeden teşri çalışmalarına katılamıyor. Ancak, TBMM ’nin resmi internet sitesinde, yasama faaliyetlerine ilgilendiren belgelerde Leyla Zana ’nın isminin bile vadi alması akılları karıştırdı. HDP ’nin “faili belgisiz cinayet davalarının zamanaşımına uğramasını çelmek amacıyla yapılacak çalışmaların ve önlemlerin belirlenmesi” üzere 11 Fasıla 2015 ’te TBMM ’ye verdiği araştırı önergesinde, Zana ’nın birlikte imzasının bulunduğu ortaya artık.

bahis konusu takrir, TBMM ’nin resmi genel ağ sitesinde asıl numarası 10 namına belirlenerek el işi makbuz. Sonunda Zana önergeye imza veren milletvekilleri arasında sayıldı ve yöntemince yasama faaliyetine katma oldu.

Bir Cevap Yazın