Mahkemeden şaşırtıcı ‘Altan Kardeşler’ kararı!

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine bakarak Milli Duyum Teşkilatı ’nın (MIT) 2008- 2009 yıllarında Canip gazetesi yazar ve çalışanlarını cali ve harf isimlerle dinlediği anlaşılmıştı. Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Mahmet Baransu ve Markar Esayan ’ın açtığı davaya bakan İstanbul 9. Hile Mahkemesi, MITOS ’i ’hususi yaşamın gizliliğine engelleme ’ suçundan 60 bin TL tazminata mahkum etti. Cömert Altan ve üç gazeteci davayı kazanırken, bu grupla alay malay dinlenen ağa Mehmet Altan, İstanbul 5. Yönetim Mahkemesi ’ndeki davayı kaybetti. İki karar arasında sadece on günce fark var. Fazlası, MIT ’i mahkum eden kararı veren hakimlerden biri, İstanbul ’dan Denizli ’ye gönderildi.

MITOS ’in 2008 yılından itibaren Taraf gazetesi yazarları ve çalışanlarını sahte isimlerle dinlediği anlaşılmıştı. Dinlenen adlar ortada kayran düz Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Mehmet Baransu ve Markar Eseyan, İstanbul 9. Hile Mahkemesi ’nde dava açtı. Yargılama, 1 April 2014 ’te bitti.

Murafaa , düşünce çokluğuyla aldığı kararda, MITOS ’in adsız canlılık tayin gerekçesini Anayasa ’evet mugayir buldu. MITOS ’in dinleme için kanunda tamlanan cümle belgeleri parçalanmamış sunması gerektiği ifade edilerek, “Bu hikmet ve belgeler sunulmadığı, muallel yahut yanıltıcı vesika sunulduğu takdirde bilge eliyle verilecek kararın adaletli olamayacağı, karar sonucunda mağduriyetler yaşanacağı” belirtildi. MITOS ’mağara mahkemeye vukuf ve vesika vermemesinin söz konusu olamayacağı, dinleme gerekçesi adına gösterilen çaşıtlık iddiasının ortaya konulamadığı belirtilerek, “(Bunun) anayasamızda yer kayran asıl ilkelerden ülfet devleti, demokrasi, anne adalet ve hürriyetlerin yargı marifetiyle aktif korunması ilkelerine uymazlık oluşturacağı kuşkusuzdur” denildi. Telefonu dinlenecek eşhas hakkındaki dinleme gerekçeleri ve nedeni ile etiket bilgilerinin hakime bildirilmesi gerektiği belirtilerek, “Kıymetlendirme gerekçelerinin hakime bildirilmeyerek, hakimin bilgelik sahibi olması ve dinleme gerekçesinin tam olup olmadığı yönünde kıymetlendirme yapmasının engellendiği anlaşılmaktadır” denildi.

MITOS, 60 BİN TL ÖDEDİ

Oyçokluğuyla alınan kararda her bir müddei için 15 biner gelmek üzere, toplanmış 60 TL tazminata hükmedildi. Karara, Komutan Mustafa Ceran teşrih koydu. Ceran, şerhinde, rahat etmek istenen kişilere ilişkin bilgilere ulaşılamadığı üzere kod isimle dinleme işlemi yapılmasının akseptans edilemeyeceğini ve dinlenenlerin kimliğinin takkadak MIT ’te adsız kalması gerekirken yayma edildiğini kaydetti. Fakat Ceran, nihai kararın yargıya ilişik olduğunu tabir ederek, murafaa onay verildiğine göre MITOS ’in talebinin türel sayılması gerektiğini savundu. Ceran, şerhinde şöyle dedi: ”Murafaa dinleme taleplerini kabul etmiş ise idarenin müracaat yönteminin ve gerekçesinin hukuka uygun olduğu, namevcut eğer reddetmiş ise bu defa kurumun talebinin hukuka muhalif olduğu söylenebilecektir. Somut olayda da mahkemeye gelen dinleme taleplerinin kabul edilmiş olması, idarenin başvuru yönteminin ve gerekçesinin hukuka akıllıca olduğunu göstermektedir.”

10 BÖLÜM SONRA ZIT KARAR

9. Yönetim Mahkemesi ’nin 1 Nisan ’de verdiği bu karardan on dolaşma bilahare, edip Mehmet Altan ’ın açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 5. Dümen Mahkemesi, geçmiş karara pahal bir şekilde MITOS ’i suçsuz buldu. Birlikte heyet, önceki karara itiraz fail mahkeme başkanı Mustafa Ceren ’ın teşrih gerekçesini birebir alıntılayarak, kendi kararı haline getirdi. Fazlası, Ahmet Altan kararını veren örgen hakimlerden Sezgin Bahtiyar, 11 Haziran ’daki yaz kararnamesi ile İstanbul ’dan Denizli ’ye gönderildi. 

Bir Cevap Yazın