Matbuat Konseyi’nden muaheze!

CİHAN’de düzlük düzlük habere göre Matbuat Konseyi, CHP Mebus Rüya Izzet’ın başvurusu konusunda ‘Sümeyye Erdoğan’a suikast iddialarına ilişik ve işadamı Akış İpek’e müteveccih Toplama Küçük’ün yazısına oy birliği ile ayıplama kararı aldı. Yapılan toplantılarda Umut Azamet’la ilişkin bilim yapan Film Yıldızı gazetesinin 9, Akşam Ezanı gazetesinin 6, Gündüz gazetesinin 6 ve Takvim gazetesinin 3 haberine takbih kararları ‘düşünce birliği’ ile alındı. Çokluk Amiyane’ün, Akış İpek’le ait yazısına üstelik tayip verildi.

Matbuat Konseyi, Film Yıldızı, Takvim, Akşam ve Devir gazetelerinin bilgi ve yazılarından periferi CHP Milletvekili Rüya Azamet’ın başvurusu üzerine yaptığı değerlendirme sonucu, başta Film Yıldızı gazetesinin 20 Şubat 2015 tarihinde yayınlanan ‘Pensilvanya’da Sümeyye’ye suikast emri’ antetli vâkıf olmak üzere mecmu 24 malumat hakkında görüş birliğiyle muaheze kararı verdi. Gayrı yandan Matbuat Konseyi, işadamı Akış İpek’in başvurusu konusunda Yıpranmamış Şafak gazetesi yazarı Toplama Hoşur’ün ‘Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor!’ antetli yazısına dahi takbih cezası verdi.

Melamet kararlarında ‘Basın Iz İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde banal düşüren, aşağılayan yahut bühtan niteliği haiz ifadelere vadi verilemez” şeklindeki 4. maddesine, “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde kâin haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emniyetli olmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6. maddesine, “Suçlu olduğu egemenlik kararıyla belirlenmedikçe on paralık kimse ‘suçlu’ zar edilemez” şeklindeki 9. maddesine, “Yasaların suç saydığı eylemler, mahiyet olduğuna doyurucu akıllıcasına nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez.” şeklindeki 10. maddesinin ihlal edildiğine özen çekildi. Diğer yandan Akış İpek’in sahibi olduğu gazete ve televizyonlar için istihbarat özne Eskimemiş Şafak’ı kınayan Basın Konseyi’nin, Avrupa Koca Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarına vadi vermesi de ilgi çekti.

STAR GAZETESİ’NİN ‘SÜMEYYE’YE SUİKAST EMRİ’ BAŞTA GIRMEK AMACIYLA 9 HABERİNE DÜŞÜNCE BİRLİĞİYLE KINAMA

Düş Mehabet, hükümete mümasil Film Yıldızı gazetesinin 9 haberini Matbuat Konseyi’ne şikayet etti. İçerisinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a suikast yapılacağı yönündeki haberin de bulunduğu 9 haberi inceleyici Matbuat Konseyi, 17 Gücük Ay-22 Küçük Ay 2015 tarihleri beyninde düz kayran haberleri zımnında Star gazetesine oy birliği ile takbih kararı aldı. 17 Şubat 2015’te yayınlanan ‘O gerzek Başkanına söyle canıyla öder’, 18 Gücük Ay 2015’te yayınlanan ‘Imge Cesamet doğrusu ‘Imge’ vermiyor’ ve yeniden tıpkısı zaman yayınlanan Kemal Bey’in kasedi Gülen’in kasasında’, 19 Küçük Ay 2015 haset yayınlanan ‘İş’te soygun’, 20 Gücük Ay 2015 tarihli ‘Pensilvanya’dahi Sümeyye’ye suikast emri’ haberi, 21 Küçük Ay 2015’teki ‘Gammazcı Profesör’ ve ‘Türkiye’yi sarsan belgeler’ haberlerine, 22 Küçük Ay 2015’te yayınlanan ‘Belgeler emniyette takipçisi olacağım’, ‘Bu sorular cevapsız’ ve ‘Hitler Tekin’ antetli haberlerle Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal ettiği tespiti yapıldı.

Kurul, ‘Sümeyye Erdoğan’a suikast emri’ antetli domates dolması haberini değerlendirirken, gazetenin Basın Iz İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, tenkit sınırlarının ötesinde aşağılık düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere saha verilemez” şeklindeki 4. maddesine, “Soruşturulması gazetecilik olanakları içre kâin duyum, soruşturulmaksızın yahut doğruluğuna güvenli olmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6. maddesine, “Başı Yerde olduğu geçerlilik kararıyla belirlenmedikçe hiç kimesne ‘suçlu’ zar edilemez” şeklindeki 9. maddesine, “Yasaların cürüm saydığı eylemler, mahiyet olduğuna doyurucu akilane sebepler bulunmadıkça kimseye atfedilemez” şeklindeki 10. maddelerini ihlal ettiğine ilgi çekti.

YENİ ŞAFAK GAZETESİNE ‘AKIN İPEK’ İLE ILGILENDIREN HABERİNE KINAMA

Kullanılmamış Şafak gazetesinde 27 Şubat 2015 tarihinde yayınlanan Toplama Hoşur imzalı ‘Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor!’ köşe yazısı sebebiyle gazeteye ve yazara melamet cezası verildi. Karara gerekçe yerine yazarın yabanlık haklarını zedelediği ve gerçekleri çarpıtan ifadelerde bulunduğu belirtilerek, “Basın Konseyi Erdemli Müesses, Yeni Şafak Gazetesi ve Kullanılmamış Şafak Gazetesi yazarı Toplama Âdeta’ün Basın Iz İlkeleri’nin 4, 6, 9 ve 10. maddelerini ihlal ettiğine rey birliği ile karar vermiş, oy çokluğu ile kınanmalarını kararlaştırmıştır.” denildi.

Özge yandan tabir özgürlüğüne dikkat çekilirken rapor özgürlüğünün sınırları birlikte vurgulandı. Matbuat Konseyi’nin AİHM kararlarına yaptığı atıfta, “Anlatım özgürlüğünün yüklediği görev ve sorumluluklar alelhusus ismi belirtilen aynı şahsın saygınlığına müteveccih bire bir geveze söz konusu olduğunda ve ‘başkalarının hakları’ zedelendiğinde ehemmiyet kazanır.” sözleriyle belirtildi.

Takvim gazetesinin CHP İstanbul Milletvekili Rüya Cesamet ile fenomeni Fuatavni beyninde geçtiğini tez ettiği mesajlaşmalara dayandırarak yazdığı 19 Şubat 2015 günü yayınlanan “+18 Rabıta”, 20 Şubat 2015’te yayınlanan “Etki çark” ve 21 Gücük Ay 2015 tarihinde yayınlanan “Gözlerini soluk bürümüş” başlıklı haberlerine de melamet cezası getirildi.

Umut Kerem, argüman edilen mesajlaşmaların söz konusu olmadığına dayalı Amerika’dan doküman getirmişti.

Gazetenin 21 Küçük Ay 2015 tarihinde yayınlanan “Gözlerini içki bürümüş” başlıklı haberinde, twitter fenomeni Fuatavni ile Umut Mehabet beyninde geçtiği encam sürülen Twitter mesajlaşmalarında Reisicumhur Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a suikast planlandığı argüman edilmişti. Matbuat Konseyi haberle ilgilendiren habere nasıl ulaşıldığının muhtemelen olmadığını, bilgi içeriğinde sav edilen rekiz tema yazışmalarının nereden ve kuşkusuz elde edildiğini gösteren hiçbir vukuf ve doküman bulunmadığı gerekçesiyle Matbuat Çığır İlkeleri’nin “Başı Yerde olduğu mahkeme kararı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse ‘suçlu’ car edilemez şeklindeki 9. maddesinin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır” denerek görüş birliği ile melamet cezası verildi.

Bir Cevap Yazın