Memet Güler’den can alıcı tıpkı belirleme…

KENAN: Eskiyle yeninin farkını agâh misin, Ramiz Abi?
RAMİZ: Eski gelişigüzel ahit yeniye yenilir diye niteleyerek öğretmiştim sana.
KENAN: Hoppadak öğretmekle kalmadın. Senden eskilerin hepsini yendin. Imkânsız dediler sana, suratına güldüler. Yegâne başına yapamazsın dediler.
RAMİZ: Yaptım!
KENAN: Elbet yaptın?
RAMİZ: Hepsinden daha acımasızdım. Hepsinden henüz hırslıydım. Hepsinden henüz amansızdım.
KENAN: Amma daha çok öyle değilsin Ramiz Abi. Daha Çok yaşlandın. Zayıfladın… Geçenek geldi abi. Yenilerin, eskilerin yerini kabul etme vakti geldi imdi. Senin beni durduracak güçlükle kalmadı. Sende sadece bol bahis, kalık felsefe kaldı. Bende tehlikeli!
RAMİZ: Bende biraz canevi, biraz saygınlık, az buçuk alım, bir dirhem da bukağılık kaldı.
KENAN: Onların zamanı geçti Ramiz Abi. Demincek ahit, kaldırmak için yüreğini, onurunu, gururunu hiçe sayanların zamanı. Sen üstelik, senin yetiştirdiğin hayalci yavru da, benle, benim yetiştirdiğim kahramanla başa çıkamaz!

Çıkamadı birlikte… Üç bölümdür süren katlanılamaz savaşta, Ramiz Bıçkın, Kenan Birkan ve Sekiz ’le savaşamayacağını anladı. Önceki geceleyin ekrana gelen bölümde, Öncesizlik ’mağara, kızının ve Selma ’nın canına kıymet, özlük canını yüklemek üzere Kenan Birkan ’la inikat yaptı. Saat cümle sekizde, 40 yıl önce İstanbul ’ a bacak bastığı gardaydı. Almaç ’iyle karşılaşmaya hazırdı. Bilcümle sevdikleri onu kurtarmak için takiben koştu ama Sekiz hepsinden aceleci davrandı ve hançeri Ramiz Çatal Yürekli ’nın tamlık kalbine sapladı. Temas vadi nefes oldu. Göz yaşları oluk oluktu.

Olur Çatal Yürekli ölecek mi? Elbette ölmeyecek. Tetik seyirciler, güzeşte sezonun son bölümünde, temas kesme aynı masa etrafında toplandığı o sahnede, Ramiz Dayı ’nın masaya tekerli sandalyeyle geldiğini hatırlayacaktır. Yani sözün özü, Ramiz Keleş bu badireyi dahi atlatacaktır. Kenan Birkan ’ın Sekiz ’i varsa, unutmayın, Ramiz Bıçkın üstelik dokuz canlıdır. Hadi gel de pazartesi günlerini iple çekme…

Bir Cevap Yazın