Meram Bardakçı’dan demet uyandıran yazı

Çetince Selim bahsinin geçtiği şipşak değme kitapta, hükümdarın nasıl kulağı küpeli aynı tablosunun fotoğrafı birlikte yeralır. Amma bu tabela aslında Zor ’a değil, İran Şahı İsmail ’e aittir. Hırızma, Şah İsmail ’mağara Şiiliğinin yanısıra Hayderî-Kalenderî dervişi olmasının sembolüdür ve Hayderîler bu küpeye “mengûş” derler.

Sav ilk kez bundan 25 sene büyüklüğünde evvel, sakat ayrımsız gazeteci olan Temiz Uzel tarafından ortaya atıldı ve Uzel tıpkı acayip dergisine “Bu resimbu adamın değil” diye niteleyerek yazdı.

Söylediği “âdem” bizim anılmış Yavuz Hükümdar Harbi, bahsettiği resimde, Güç ’un taa ilkokullardan itibaren bir anda bütün ders kitaplarına girmiş olan küpeli tablosuydu.

Yazılmasının üzerinden çeyrek asır geçti ve bahis o derginin sayfaları ortada unutulup gitti. Temiz Uzel tablonun Çetin Tamam ’i değil, tersine onun can düşmanı İran Şahı İsmail ’i gösterdiğini söylüyordu ve söylediği doğruydu.

Çetin ’un küpe taktığı yolundaki söylenti, döneminden ahir sıra yazarları yoluyla ortaya atılmıştı. Gösterici ise saray nakkaşhanesinde ama Müşkül ’dan çokça ahir dönemlerde yapılmış, asırlar öncesine raci bazı efsaneler neticesinde, hükümdarın kulağına tıpkısı da hırızma oturtulmuştu.

Hızma, gerçekte Şah İsmail ’e aitti ve Şah ’ın inançlarıyla ilgiliydi. Şii olan Şah, tıpkısı zamanda 13. yüzyılda ortaya sâdır aynı yola, Hayderî-Kalenderî tarikatine bağlıydı ve kulağındaki hırızma birlikte bu inancının belirtisiydi.

Hayderiliği, 1221 ’dahi ölen Kutbüddin Hayder isminde aynı mücahit, Kalenderî tarikatının bire bir şubesi adına kurmuştu ve o devirde varolan tarikatların enmarjinaliydi. Hayderîliğin temelinde Hazreti Ulvi ’ye mahsus müfrit deneştirme ve günlük hayattan uzaklaşıp kendine mahsus bire bir dünyada gitmek vardı.

Dervişler kulaklarının hoppadak tekine hırızma takar, saçlarını, kaşlarını, kirpiklerini ve antrparantez göğüslerinin kıllarını dahi yülüme valör, göğüslerinde benzeri tutamkıl bırakır ve bazıları bu tutama bile yegâne tıpkısı inci tanesi geçirirlerdi. Hayderîler ’mağara mahsus tıpkı yerleri yoktu, bazan bir tane başlarına, bazan birlikte birarada gezer, dünya dünya dolaşırlardı ve sakat çağ Türk Edebiyatı ’nın birçok yüce eseri Kalenderîler ’e aitti.

Aha anılmış tablodaki hırızma Şah İsmail ’mağara bu yönünün, Hayderî-Kalenderî dervişi olmasının sembolüdür. Müşkül Muhik ’e yapılan yakıştırma günün birinde belki düzeltilir amma, araştırılması, üzerindemutlaka durulması gereken bire bir apayrı laf var: Değme iki hükümdarın de şairliği ve şiirlerinde kullandıkları miftah… Türk hükümdarı olan Yavuz Doğru ’in Acemce, İranlılar ’ın Şah ’ı ama esasen özbeöz Türk olan İsmail ’in da yemeden içmeden Türkçe yazmış olmalarının sebebi…

Alman baskısı Ağır divanı

Alman İmparatoru Wilhelm, 1904 ’te zamanın sultanı Abdülhamid ’e çokça enteresan bir bağış gönderdi: Hükümdarın cedlerinden Ağır Mevsuk ’in zer yaldızlı divanını.

O yıllar, Türk-Alman dostluğunun temellerinin atıldığı dönemlerdi. Sonra vakıa Bir Numara Acun Savaşı ’na girmemiz imparatorluğun Küçük Asya dışındaki hep topraklarının elimizden çıkmasıyla sonuçlandı ama o senelerde Alman dostluğundan apayrı şeyler bekleniyordu.

Wilhelm ’in bastırdığı pusula Abdülhamid üzere haddinden fazla balaban benzeri manevî hediyeydi. Güç ’un şiirleri o zamana kadar yemeden içmeden halk yazmalarının sayfalarında artmış, betik haline getirilmemişti. Imparator, divanı tıpkısı Alman Üniversitesi ’nin şark dilleri profesörü olan Paul Horn ’a hazırlatmıştı. 132 sayfaydı, Berlin ’bile Oran Matbaası ’nda 47.5 santimetre boyunda kısık ve gelişigüzel sayfasına bezeme yaptırılmıştı.

Aradan cemi 106 yıl geçti ve Almanlar ’ın bastığı Çetince Mevsuk divanı, bugüne büyüklüğünde bir henüz basılmadı.

HABERTÜRK

Bir Cevap Yazın