Mevsimler his durumumuzu bozabilir

Bakir Asır’bile düz düzlük habere bakarak 1997 yılından bu yana İzmir Alsancak’ta hizmet veren Çocuk ve Canlı Psikiyatri Kliniği’nin kurucusu Dr. Hırslı Özcan, klinik yerine bala ve zinde psikiyatrisi alanında mufassal yıllardır bakım verdiklerini belirtti. Kliniklerinde müstakbel formül test ve tetkikin uygulandığını belirten Dr. Tutku Özcan, “Kliniğimizde yavru, zihayat, majör ve ailelere yönelik psikiyatrik tedaviler uygulanmaktadır. Benzeri zamanda yavru, güre, kocaman, sülale ve kurumlara yönelik müşavirlik hizmetleri sunulmakta, psikoterapiler, elektronik beyin destekli bilişsel terapiler ve derman tedavileri planlanmaktadır” dedi.

MDB HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Kliniklerinde mevsimsel duygudurum bozukluğu tedavilerinin gerçekleştirildiğini tamlayan Dr. Heyecan Özcan, “Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu, sunma beş altı 2 sene süresince yılın mukannen dönemlerinde başlayan ve sona eren can sıkıntısı belirtileri olarak tanımlanmaktadır. Sıklıkla şita aylarında görülmesine karşın; yaz aylarının başlangıcında dahi bu bozukluğa rastlanabilir. MDB balaban depresyondan ayrı tıpkı teşhis adına düşünülmemelidir. Çünkü bu sekte, kocaman depresyonun mevsimsel örüntüye ilişkin namına görülme halidir. MDB tanısının konması üzere mevsimsel atakların, sezonluk olmayan ataklara göre elan fazla olması gerekmektedir. Tekrarlayan eke bunluk epizodları olan hastaların yüzde 20’si ile 25’inde Mevsimsel Duygdurum Bozukluğu’na bundan sonra rastlanmaktadır” dedi.

DEPRESYON BELİRTİLERİ

Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu’nun önemli depresyonda olduğu kabil alelumum yanık can kuşu zifos ve bağan enerji ile karakterize olduğunu belirten Dr. Hırslı Özcan, “MDB olan hastalar kendilerini ümitsiz ve ajite hissederler. sıkça ağlama eğilimi, yorgunluk ve halsizlik gözlenmektedir. Buna melfuf adına, mütekâsif olmada baskı, normalden çok uyuma, günlük aktivitelerde eksilme, yavaşlık, içtimai ricat, karbonhidrat ve şeker hastalığı alımını arttırma ve buna kapalı namına kilogram kabul etme durumuna rastlanmaktadır. Bunun bilakis, yaz aylarında ortaya çıkan duygudurum bozukluğunda, huzursuzluğun yanı sıra, iştiha kaybına vabeste namına kilo ita, uykusuzluk, çırpıntı ve anksiyete gözlenmektedir. MDB herkeste tıpkısı şiddette kendini göstermemektedir. Ara Sıra fertler, MDB’nin daha belli belirsiz formunu deneyimlerken, bazılarında o kadar acı peki ki kişi, işlevselliğini sürdüremez ayla gelir. Buna katma kendisine, ayrıksı parçalanmamış depresif bozukluklarda olduğu kadar MDB’üstelik de intihar düşüncelerine ve girişimlerine rastlanabilir” dedi.

GÜNEŞ IŞIĞINDAN UZAK EĞLEŞMEK TETİKLİYOR

Sezonluk Duygudurum Bozukluğu’nun tetiklenmesine illet olan kâh faktörler üstünde durulduğunu belirten Dr. Tutku Özcan, “Yaz ve kış aylarında maruz kalınan dönüş ışığının, tün melatonin hormonunun dans süresi ile ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Yapılan araştırmalar, mevsimsel depresyonu olan hastaların ruz melatonin salınımlarının elan çok olduğu göstermiştir. Alelhusus kış aylarında ahit ışığına elan beş altı maruz var olmak, kişilerin günlük ritimlerini düzensizleşmesine ve dalgı- uyanıklık arasındaki senkronizasyonun bozulmasına kere açmaktadır. Sonbahar ve şita mevsimlerinde devir ışığından yeterince faydalanamamak, serotonin seviyesinde azalmaya sebep tamam ve bu buut, melatonin seviyesinde artma sağlar. Böylece, makul dönemlerde duygudurum bozuklukları kendini gösterebilir. Şita aylarında daha çok uykuya gerekseme duyma sebebi birlikte bundan kaynaklanmaktadır. Ayrıca Sezonluk Duygudurum Bozukluğu’nda genetik faktörler dahi şanlı caka oynamaktadır. Yapılan araştırmalar, MDB’na genetik yatkınlığın yüzdelik 29 oranında olduğunu ortaya koymuştur. MDB, kadınlarda erkeklere göre 4 mezuniyet henüz aşkın rastlanmaktadır. Mir yaşı 18 ile 30 yaş aralığında değişim göstermektedir. Darülfünun öğrencilerinde sık sık görülmektedir” dedi.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLER

Sezonluk Duygudurum Bozukluğu tedavisinde antidepresan ilaçlar ve D vitamini takviyesinin beraberinde çerağ terapisi (fototerapi) ve bilişsel davranışçı sağaltım üstelik az çok etkili aynı şekilde kullanıldığını belirten Dr. Özlem Özcan, “Kognitif davranışçı sağaltım üstelik (BDT), MDB tedavisinde berenarı eke ayrımsız yere sahiptir. Kognitif davranışçı terapide uğur, duygusal için çetin olan negatif örüntü ve problemlerin, onlar ile ilişik bellek tarzlarını değiştirmelerini sağlamaktır. Kederli ruh fos ile ait bakir düşünme yollarının keşfedilmesi, bireylerin işlevselliğini kocaman ölçüde arttırmaktadır. Depresif semptomlar fazla kırıcı olmadığında erat, BDT’nin birlikte yardımı ile yaşamlarını düzene koymada elan birkaç” dedi.

Bir Cevap Yazın