MHP harekete geçiyor!

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine bakarak MHP ’üstelik Genel Biçim, Bahçeli ’nin yokluğunda yeraltı kanadın 15 Karı ’ta teslim ettiği 543 imzayı bir tane yegâne masaya yatırdı. Taraklama işlemini tamamlayıp raporlaştıran genel tarz yönetimi, geçmiş bilgileri Bahçeli ’ye iletti. Bahçeli ’nin hazırladığı A, B, C planlarının hangisinin devreye sokulacağı merakla beklenen, umumi merkezin elindeki kozlar şöyle sıralanıyor:

CEVAP VERİLMEYECEK: Hilaf kanat muhatap alınmayacak ve kamuoyuna kongrenin toplanması konusunda Politik Partiler Yasası ve öğür tüzüğünde ayrımsız “müddet” hükmü bulunmadığı vurgusu yapılacak.

İKNA ÜZERE SAHAYA İNİLECEK: Bahçeli ’nin rahatsızlığının çapraz imzacıları harekete geçtiği güne denk gelmesi pahal bire bir fon oluştursa bile, bu atmosferde umumi minval yönetimi önce sahaya inecek.

DİSİPLİN VE İHRAÇ: Parti kimliğine kötülük veren ve yöneticiler hakkında debi edici ifadeler kullananlara hoşgörü gösterilmeyecek. Sıkı Düzen ve ihraç süreci başlatılacak. Bu amaçla bozuk milletvekilleri, katılımcı ve organizasyon mensupları üzerine inceleme başlatıldı.

GERİYE ÇEVRILMIŞ INCIZAP: Kandırma edilebilen delegelerden geçmişe dönük istifalar alınabilecek. İmza sayısının 543 olması zımnında vacip olan 248 görüş nisabının altına bu yöntemle düşülmesi olanaklı gözükmüyor. Ancak aykırı imza sayısı düşürülerek ruh bilimsel kazanım sağlanması hedefleniyor.

YARGI SÜRECİ UZATILACAK: Muhalefetin şubat başında gidecek mahkeme süreci ağırdan alınacak. İmzaların gerçekliği, imzacıların murahhas sıfatı ve üyelikleri, noter vekaletleri tartışmaya açılacak. Yerli mahkemenin kararını mümkün olduğu büyüklüğünde geç vermesi stratejisi yürütülecek.

TEMYİZLE ENGELLEME: Evcil mahkemenin yabansı kongreyi gerçekleştirmesi amaciyla “kayyum” kararı vermesi halinde bu karar bire bir kayırıcı mahkemede “temyize” götürülecek. Genel merkezde temyiz sürecinin 1 yıla büyüklüğünde süren ayrıntılı ayrımsız süreci alabileceği beklentisi hakim. Önceki devlet kongresinin yapılacağı Haziran 2017 ’ye kadar proses uzatılmaya çalışılacak.

TEŞKİLATLAR FESHEDİLEBİLECEK: 10 ’un üzerinde il başkanı ve 130 ’a mümasil kaza başkanın imzacılar beyninde düzlük alması bu teşkilatların feshedilerek kapatılmasını gündeme getirecek. Ancak bir vakitler makbul bu fesih taktiğinin imzacıların murahhas sıfatını düşürmediğine müteveccih benzeşim geçerlilik kararı olduğu üzere uygulanması olasılı görülmüyor.

İSTİFAYLA MÜLK KONGRESİ KOZU: Genel merkezin elindeki sunma yüce ceviz ise bire bir iklim kongresinin yalınç takvimden önceki yapılarak olağanüstü kurultay talebinin düşürülmesi olacak. Parti tüzüğünün 38. maddesine dayanılarak yürütülecek planda ilk genel merkeze bağlı bir ilde birlik organizasyon yöneticileri ferdî tercihe dair şekilde incizap ettirilecek. Henüz sonradan o ilin mülk başkanından ilk kaza kongrelerini, benzeri hafta bilahare bile yer kongresini yapması istenecek. Böylelikle hem o ildeki çap imzacı delegeler tasfiye edilmiş olacak hem birlikte yer kongresinde katılımcı yapısı değiştiği için parti tüzüğüne göre alışılmamış kurultay talebi otomatikman sakıt olacak.

Bir Cevap Yazın