Milyonlarca emekliye 3 zam apansız!

Takvim’in haberine göre 2016, Hükümet’in hayata geçirdiği tensikat yardımıyla emekliler amacıyla zam yılı oldu. Bu sene hem umum emekliler hem da 2016 süresince SSK ve Bağlam-Düzem’dan tekaüt olacaklar 3 zam takanak. Zor olup Deste-Seviye kapsamında çalışanlar ekstra tıpkı artışa elan kavuşacak.

SSK ve ILGI-DÜZEM EMEKLİLERİ:
SSK ve Demet-Kırat emeklileri, bu yıl Familya ve Temmuz aylarında para şişkinliği zammı alacaktı. Hükümet’in çıkardığı yasa yardımıyla, SSK ve Demet-Düzey emeklileri ekstra 100 teklik seyyanen artışa kavuştu. Bu ay tam SSK ve Bent-Kur emeklilerinin maaşına yüzdelik 3.86 şişkinlik zammı ve 100 lira seyyanen artma yansıtıldı. SSK ve Deste- Düzem emeklileri, bu yılın üçüncü zammını birlikte Orak Ayı ayında takanak. Orak Ayı’da maaşlarda bu yılın önceki 6 maaş döneminde gerçekleşen enflasyon büyüklüğünde bindirim yapılacak. Bu zammın oranı bile 4 Orak Ayı’üstelik Türkiye Istatistik Kurumu’nun açıklayacağı para şişkinliği verileriyle galiba olacak.

TEKAÜT ADAYLARI:
SSK ve Rabıt-Seviye emeklilerinin bu yıl alacağı 3 zamdan, tekaüt adayları üstelik yararlanabilecek. Bu sene içre SSK ve Rabıt-Kırat’dan zor olacaklar, bir zamları algı. Orak Ayı’a büyüklüğünde olan dönemde mütekait aylığı bağlanacak kişinin, ilk Sülale 2016 itibariyle maaş tutarı hesaplanacak. Buna de Ocak’taki yüzdelik 3.86 para şişkinliği zammı ve 100 liralık seyyanen artma eklenerek mahiye bağlanacak. Bu tekaüt, maaşı bağlandıktan sonradan yapılacak Orak Ayı’daki para şişkinliği zammını üstelik matlup. Orak Ayı’dan sonra zahmetli aylığı bağlanacak kişinin birlikte önce Eş 2016 itibariyle aylık tutarı hesaplanacak. Buna bile Karı’taki yüzdelik 3.86 şişkinlik zammı ve 100 lira artma ile Temmuz’daki pahalılık zammı eklenerek aylık ödenecek.

MEMUR EMEKLİLERİ:
Tahminî 2 milyon görevli emeklisi birlikte bu sene 3 bindirim algı. Vazifeli emeklilerinin zamları, geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu uyuşma görüşmelerinde belirlenmişti. Bu kapsamda Eylül’üstelik ortalama 100 liralık bindirim düz memur emeklilerinin maaşları, bu ay üstelik yüzde 6 (şişko uyuşma zammı) + yüzde 0.90 (şişkinlik farkı) artırıldı. Böylecene bu kamer tekme zamdan yararlanan vazifeli emeklileri, bu yılın üçüncü zammını da Orak Ayı’üstelik takanak. Şişman itilaf kapsamında görevli emeklilerinin maaşlarına yüzdelik 5 zam yapılacak. Antrparantez oluşursa şişkinlik farkı dahi yatırılacak.

İŞ KURAN ZOR:
Umum bu zamların yanında, tekaüt olup Rabıt-Kur kapsamında çalışmaya bitmeme edenlere ekstra bir artma elan yolda. Meclis’te görüşülen aranjman ile bu emeklilerin maaşından yapılan yüzdelik 10’luk boşluk kaldırılacak. Sonunda zahmetli olup öz işini kuran emekliler, kesintinin kaldırılması vasıtasıyla dirimlik artışı elde edecek. Müteharrik emeklilerin bu zamma, Şubat’ta kavuşması bekleniyor.

EMEKLİYE BOLLUK PAKETİ
Hükümet, emeklilerin bolluk seviyesini arttırmak amacıyla tamlık olanakları seferber ediyor. Demin bile ‘tekme emekliliğe bindi ve müstakbel yaşta makul istihdam’ üstüne kollar sıvandı.

Atılacak adımlar şöyle:
Aylığı bağan emekliye munzam gelir imkanı sağlanacak. İki zor aylığı aniden alınabilecek.
Ferdî emeklilik sisteminde boşluk oranları arsıulusal düzeye yaklaştırılıyor.
Bireysel Tekaütlük Sistemi’ne hudayinabit katılıma ait uçman düzentileme başlatılıyor.
Hayat sigortaları, tıpkısı yılı aşan hususi afiyet sigortalarının geliştirilmesi amacıyla say yapılıyor.
Müstakbel yaşlarda akıllıca istihdam olanağı sağlanıyor.
Bireysel Emeklik Sistemi’ne heybet katkısı sürecek.

Bir Cevap Yazın