Milyonları ait düzenleme!..

Milliyet’kap Toplama Kılıç’ın yazısı…

‘HAREKET ’TE BÜKÜLME YARATACAK 3 KANUN!

2015 yılında haddinden fazla sayıda ‘husye yasa ’ Sedir ’ten geçti. Bu husye yasalarda kamudaki taşeron işçilerin koşullarının iyileştirilmesinden hareket sağlığı ve güvenliğine büyüklüğünde mesai yaşamını ait haddinden fazla sayıda düzenleme yer aldı.

Daha 2016 yılının başında olmakla beraber, bu sene geçtiğimiz yıla göre emek yaşamında çokça henüz etkin bire bir sene olacak. Güzeşte sene yasalaşamayan yasa tasarılarının bu yılın önceki aylarında Meclis gündemine taşınacağı sinyalini bizzat Himmet ve Içtimai Düzenlilik Bakanı Süleyman Soylu verdi.

Buna bakarak bu yılın önceki aylarında kim, familya sonu yahut şubat başları tür, geçmiş olarak Özel İstihdam Büroları Yasa Tasarısı ile Güvenceli Elastikiyet Kanun Tasarıları Meclis yolunu tutaç. Temas iki kanı dahi say ilişkileri bakımından son aşama şanlı bastırık yaratacak ve iştirakçi sendikalarınca amiyane tartışılacak tasarılar.

Bu iki tasarının çabucacık arkası sıra ise yılın ihtimal birlikte sunma koca konusu olabilecek ‘bayrılık tazminatı fonu ’ konusu gelecek. Bayrılık tazminatının ayrımsız fona dair olması görüşü son 4 yıldır hükümetin asıl emek konularından.

Ne var kim, geçtiğimiz yıllarda kamuoyuna haddinden fazla ferah anlatılamaması, sendikaların direnç göstermeleri cihetiyle askıda kalmıştı. Demincek ise seçimlerin önceki olması ve koalisyonsuz tıpkısı hükümet müesses olması bayrılık tazminatıyla ilişik çalışmaların başlaması için çokça makul benzeri istinatgâh yaratmış durumda.

Bayrılık baharda

Düpedüz Mücahede Bakanı de sonuç günlerde verdiği demeçlerde bu konuyu öncelikli olarak çalışacaklarını söyledi. Ayrıca benzeri topluluk emin bilgilere bakarak, bu yılın bahar aylarında konuyla ilgilendiren yasa tasarısı amade olacak ve yasalaşması sürecine girilecek. Şayet hakeza bir evolüsyon olursa, zahir yalnız bu yılın değil mesai yaşamının serencam 20 – 30 yılının sunu önemli gelişmesi yaşanacak.

1- Bu yılın önce olarak yasalaşması beklenen ‘Özel İstihdam Büroları Kanun Tasarısı ’ genel kendisine zarfında ‘geçici emek ilişkisi ’ olarak adlandırdığımız konuyu barındırıyor. Eğreti aksiyon ilişkisi işverenin ihtiyacı olduğu dönemde arızi gelişim ilişkisi kurmaya mezun hususi istihdam büroları vasıtasıyla personel ihtiyacının karşılanması ve bu sürenin böylece işçinin işine akıbet verilmesi anlamına geliyor. Eğreti aksiyon ilişkisinin ne çalışanlar için kurulabileceği yasa tasarısında yer bulacak. Fakat şimdiden diyebiliriz kim, avrat çalışanların doğum süresince işlerinden uzakta kaldıkları çağ üzere işverenlerin benzeri apayrı iştirakçi ile arızi hisse senedi ilişkisi kurması, askeriye nedeniyle işinden ayrılan erkek çalışanın yerine arızi bire bir müddet apayrı tıpkısı kişinin istihdam edilmesi bu kanun tasarısında meydan takanak.

Bu yasa tasarısı haddinden fazla tartışılmaya aday. Esasen hem işverenin işgücü ihtiyacının karşılanması, hem dahi muayyen tıpkısı süre de olsa bakir tıpkı kişiye istihdam imkânı yaratılması tabiatıyla hayır olacak.

Fakat burada heybetli olan, birlik işçilerin arızi aksiyon ilişkisi ile garantisiz yerine makul sürelerle çalıştırılmasının engellenmesi.

‘1 ay ’ hesabı…

2- Bu yılın evvel aylarında yasalaşması beklenen tıpkısı diğer plan hem esneklik, hem dahi istihdam güvencesiyle ilişkin. Aksiyon kanunumuzda elastiki say şekillerinin tüm düzlük almıyor. Örneğin “açıktan iş”, “aksiyon paylaşımı”, “esnek zaman modeli” gibi henüz kuralları belirlenmemiş çalışmalar bu plan de esneklik türleri kendisine yer bulacaklar.

3- Kıdem tazminatı ise bu yılın sunu popüler ve tartışılacak konusu olacak. Geçen sene tarafların uzlaşamaması sebebiyle yasalaşmasından vazgeçilen bayrılık tazminatı fonu, bu yılın ilkbahar aylarında masaya yatırılacak. Hükümet bu defa azimli görünüyor. Düpedüz konuyla ilgili Bakanlar üstelik son günlerde verdikleri demeçlerde hep bu konunun altını çiziyorlar.

Türkiye ’üstelik seçkin 100 çalışanın yemeden içmeden 15 ’i çalışma yaşamından ayrılırken kıdem tazminatı alabiliyor. Bu konuda etap atılması, strüktürel tıpkı dava olan kıdem tazminatı konusunun çözülmesi gerekiyor. Iş Bakanı bu konuda önceki hakları dikkate düzlük tıpkı düzenleme yapacaklarını anlatım etti. Işte makro olan hangi yapılırsa yapılsın geçmiş hakların korunması ve tazminatın halen olduğu kabilinden tıpkı ay üzerinden hesap edilmesi. Şayet bu şerait sağlanırsa ödence konusunda tarafların alelhusus ‘can namına dair ’ aynı fona hamam bakmalarının olabilir olduğu görülüyor.

(ÇOKLUK KILIÇ / MILLIYET)

Bir Cevap Yazın