Misyon Bardakçı rahmetlik Anlaklı Müren’i maksat aldı!..

Zeki Müren

Geri, biraz gazetede birden Zeki Müren ile ilişkin bazen haberler vardı. Hangi kadar şişman ayrımsız artist olduğundan, nasıl ayrımsız afsunlu sese eş bulunduğundan ve “emsalsiz” bestelerinden sözediliyordu.

Zeki Müren için taşıdığım ve daha geçmiş da beş altı öğün yazıp söylediğim düşüncemi gene edeyim: Peki, kendisinden sonraları gelenleri çok fazla, hattâ çokça etkilemiş; yürütme tarzını ve mutat tayf kurallarımızı az daha baştan başa değiştirmiş ve hem müzik, hem dahi hayal tarihimizde çokça önemli bir yere ehil olmuştur.

Amma, işin başka bire bir tarafı elan vardır: Türk Müziği ’nde alelhusus 1950 ’lerin sonundan itibaren yaşanan ve geleneksel musikimizi zaman yerlerde sürünme noktasına büyüklüğünde getiren bozulmanın özellikle mevrut sebeplerinden biri, maalesef Anlaklı Müren ’dir!

PİYASANIN KAYIRICI DÜZEYİ

Anlaklı Müren, hayranlarına sorarsanız kusursuz benzeri esas yapmış, alışılmış müziği sunma düzgün şekilde yorumlamış, akıbet senelerinde ise kulvar değiştirmiş, ayrıksı bire bir enstrüman yürütme kıymet olmuştur. Takkadak sesi değil, Düpedüz dahi kusursuz, telâffuzu ise eşsizdir. Söylediği rastgele hece biricik yegâne anlaşılmakta ve okuduğu şarkının güftesi gayet bayındır şekilde yazılabilmektedir.

Ama, işin aslı başkadır: Anlaklı Müren, hiçbir zaman klasik ayrımsız icracı, tam aynı yorumcu olmamış, çabucak “etraf”evet hitap etmiştir. Munır Nureddin, Safiye Arkaç yahut Necmi Talep kabilinden ciddî icracıların henüz icrâ-yı san ’at ettikleri 1950 ’lerde Zeki Müren ’den “alışılmış sanatkâr” yerine elhak hiç bahsedilmemiş, “ortalık işi” ama piyasanın “değişik” ve “kayirici seviyesi” kabul edilmiştir.

Anlaklı Müren ’mağara sesi kusursuz mi idi? Faydalı! Değişik bire bir sesti ve ayrı ayrı gelmesinin sebebi, tınısının “hünsâ” olması, yani içerisinde hem koca hem üstelik kadın tınısının bulunmasıydı. Halkın merakını calip, hattâ hayran bırakan tarafı, sesinin o zamana büyüklüğünde örneği kip işitilmemiş olan bu özelliği, yani “hünsâlığı” ve sahnede kıyafetleri idi.

ARABESKİN BATAĞINDA

“Sanat Güneşi”nin nutuk hayatının evvel yıllarında okuduğu alışılmış asar, aha bu haysiyetle hiçbir şekilde “alışılmış yürütme” özelliği taşımaz. Son yıllarında ise, imdi gırtlağına kadar arabeske batmış, okuyuşta abartının zirvesine intişar ve kepaze yankılanan mekânlarda avaz avaz bağıran bire bir Zeki Müren vardır. Ona atfedilen birçok şarkının haddizatında kimlerin eseri olduğunu da, müzik dünyası zaten gayet dolgunca bilmektedir.

Bu köşede, 1951 ’mağara 4 Eş ında merkum tıpkı mektubun fotoğrafını görüyorsunuz: Anlaklı Müren ’mağara, o günlerin bildirme şanlı musiki üstadlarından olan büyük kompozitör Refik Fersan ’a gönderdiği mektubunu…

Zeki Müren, 1 Karı gecesi yağan us yolları kapatması sebebiyle radyodaki programına gelemeyen Perihan Altındağ Sözeri ’nin namına mikrofona kendisini çıkartma imkânını verdiği için Refik Mir e teşekkür ediyor. Sonradan, “Tamamen amatör eğlenmek arzusunda olduğunu” yazıyor.

“Konuşma güneşimizin” hayatı boyunca yaptığı sunma önemli aksiyon, musikinin yerlerde sürünür ağıl gelmesinin karşılığında sahip olduğu büyük serveti yararlı işi fail vakıflara bağışlamasıdır.

Uğur Bardakçı

 

Bir Cevap Yazın