MITOS ve jandarmaya ‘fişleme’ yetkisi

Milliyet’ten Ilkbahar Atakan’ın haberine göre hükümetin 2008 ’den bu yana dört kez değiştirdiği, “Ferdî Verilerin Korunması Kanun Tasarısı”, Hükûmet ’nda imzaya açıldı. Tasarı, güzeşte sene TBMM ’ye sunulduğu haliyle yasalaşır ve revize edilmezse; polis güçleri, Uyanık ve MITOS; telefon numaraları, pus izi, kalıtım bilimi kod, özgeçmiş, gösterici, görüntü ve patırtılı kayıtları ile sülale bilgileri üzere vatandaşların, “zatî verilerine” istisna temenni etmeksizin ulaşabilecek. Bu kurumlar, kanun hükümlerine tabi olmaksızın, “istihbari zindelik” çerçevesinde, “şahsi verileri” işleyebilecek.

Vatandaşlar, kendileri hakkında toplanan verilerin silinmesini irade edemeyecek. Avrupa Polis Güçleri Teşkilatı (EUROPOL) ile bilgi belge değişimi amacıyla operasyonel işbirliği gündeme ati. AB ’nin ceza hukuku alanında yargısal işbirliğini sağlayan kurumu EUROJUST ile bile çizik aşan kombinasyon taksirat üzere operasyonel işbirliği yapılabilecek. Böylecene, karar alanında suçluların iadesi, vukuf ve doküman paylaşımı konularında etki yaşanmaması hedeflenecek.

Kişinin rızası alınacak

Tasavvur, sabık yıl TBMM ’ye sunulduğu şekliyle yasalaşırsa uygulamaya geçecek kâh tensikat şöyle:

Kişisel Verileri Esirgeme Oturmuş oluşturulacak. Kurul, Türe Bakanlığı ’na mecbur olacak. Asamble üyeleri, Bakanlar Kurulu eliyle seçilecek. Kişisel verileri kanuna aykırı şekilde depolayan ve üçüncü kişilere servis yapanlara 3 yıla kadar mahpushane cezası verilecek. Zatî verileri silmesi gerekip silmeyenlere 2 yıla kadar mahpushane cezası verilecek.

Etiket bilgileri, telefon numaraları, motorlu araç plakası, pus izi, özgeçmiş, suret, kaynak ve patırtılı kayıtları, e-sefer adresi, etkileşimde bulundukları eşhas, kadro üyelikleri, aile bilgileri, keyif durumları şahsi bili kapsamında kaydedilebilecek. Veriler, kişinin rızası alınarak işlenebilecek.

Sistem, olgun sorumlusuna başvurarak kendisiyle ait şahsi bilgi işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse buna ilgili bilgelik murat emreylemek, yurtiçinde ve yahut yurtdışında zatî verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri hatırlamak, verilerin silinmesini yahut yok edilmesini istemek kabilinden haklara erbap olacak.

Haber sorumlusu, kişilerin taleplerini en geç 30 günde yerine getirecek evet de gerekçesini açıklayarak reddedebilecek. Başvurusu reddedilen gönül, Kurul ’a şikayette bulunabilecek. Şikayetten itibaren 4 kamer içinde yanıt verilmediği takdirde dilek reddedilmiş sayılacak.Siyasi fırka, para, topluluk ve sendikalarla ilişkin veriler ise ilişik kişinin bulutsuz rızası ile Zatî Verilerin Korunması Oturmuş ’nun izniniyle yurtdışına aktarılabilecek.

MIT ’e değme makule mezuniyet

MIT, cingöz ve emniyete seçkin cins ferdî veriyi çokluk ve el işi yetkisi verilecek. Bu kurumlar, adli sormaca dışında istihbari elektrik çerçevesinde vatandaşların, “kimlik bilgileri, telefon numaraları, inç izi, özgeçmiş, ev bilgileri, afiyet bilgileri kadar kimliğini belirleyen seçme makule veriyi” toplayıp işlenecek.

Özel kalifiye ferdî veriler; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasal düşüncesi, felsefi fideist, dini mezhebi veya ayrıksı inançları, topluluk, kredi evet bile sendika üyeliği, sağlığı veya eşeysel hayatla ilişkin veriler” namına tanımlanacak. MITOS, cingöz, inanma verileri topladıklarına ilişik kişilere bilgelik vermeyecek.

Bozdağ vukuf verdi

Kabine ’nun önceki devir yapılan toplantısında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ’ın tasarıya ilgili tike yaptığı öğrenildi. Bozdağ ’ın, tasarının AKARSU ’ye ahenk sürecinde ve KEZ reformları kapsamında önemine dikkati çektiği kaydedildi.

Bir Cevap Yazın