NAZLI ILICAK DARBESEVER Mİ, DEMOKRAT MI?

Maziye tıpkı bak…

Nazlı Ilıcak Sabahleyin ’taki köşesinde yazıyor… Balyoz planıyla ilişik ’Acaba düzmece belgelerle mi alın karşıyayız? ’ diyerek isticvap istifham edilecek bire bir boyut mevcut değilmiş… Genişlik çok açıkmış… Ama adları “faydalanılacaklar” listesinde geçen gâh arkadaşlar Varyos Harekât Planı ’nı karartmaya çalışıyorlarmış.

Varyos planının çarpış değil manevra planı olduğunu savunan bizler doğrusu bu tavrımız dolayısıyla “yararlanılacak gazeteciler” listesinde vadi almışız. Nazlı Hatun mı? O asılacak gazeteciler listesinde. O darbelere alın canı pahasına savaşan ayrımsız tabii demokrat!

Hangi var ki, cins darbe olduğunda yekpare aksine darbecilerle gelişigüzel. Onların ayrımsız numaralı destekçisi… Söz Misali 12 Eylül darbesi öncesi 17 Antrakt 1978 ’da şöyle yazıyor Nazıl Karı:

“13 ilde sıkıyönetim yürürlüğe girdi. Huzura susamış milletimiz samimi sesleniyor: Merhaba asker…” 

12 Ilkgüz ’den çarçabuk bilahare 14 Ilkgüz günkü satırları:
“… Bir otorite boşluğu doğmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu boşluğu doldurdu…”

18 Eylül 1980
“12 Eylül tıpkı darbe değildir, diyen Orgeneral Kenan Evren ’e tamamen katılıyoruz. 12 Ilkgüz ne ayrımsız darbedir hangi birlikte benzeri ihtilal.”

16 Ilk Teşrin 1980
“12 Eylül ’ün gerekçesi haklıdır; 12 Eylül terörden bezen halkın yasal müdafaaya geçtiği gündür. “
Tamam dostlar… 12 Ilkgüz ’ün şakşakçıları, o kanlı günlerin ortakları demin demokrat oldu. Yıllar yılı cuntacılarla cebelleşen bizler ise darbeci… Bire Bir birlikte şu mazi arşivlerden silinebilseydi… Hangi ferah olurdu değil mi Nazlı Eş?

Melih Ihtilas/Ulusallık

 

Bir Cevap Yazın