Necef Hayırlı Yolculuk Direnişine yaklaşımları yazdı

Gezi Direniş’ ine Deli Raporu Yazanlar

KAYDA GEÇSİN

Ekranlarda Gezi  Direnişine  yaklaşımlar ortada sunu popüler olanı meydanlara inmiş gençleri ele alıp, çözümleme etme .

Aralarında bazıları adeta direnişe katılanlara ‘anormal raporu’ çit heveslisi.

Yolculuk direnişine  bir tane odaklı bakıp, ‘90‘lı gençler’i analiz ika  sevdasına sakıt hangi haddinden fazla koca var !

Çoğunluğu da aklıbaşında öğrenimli insanlar , hatta  aynı zaman insanın kendisini  onlara tasdik edesi de geliyor , ama hissi dürüst Allahtan aynı ‘Dur’ çekiyor.
Bu milletin tanrı vergisi  ‘hissi yakın’ ini kayda geçirelim.

Aralarında meydandaki gençlere  hocalık yapmış , hassaten belkide hala yapmakta olanlar var.
Ekranlara  ‘hoca’ların biri gidiyor ötekisi geliyor.

Filhakika ince tıpkı süredir memlekette hep ‘hoca’ olduğundan öğrenci kalmamış bulunuyor.

Herhangi Bir ne büyüklüğünde değişik düşüncelerde oldukları görülse de , gayritabii tıpkı şekilde  birleştikleri 2 dideban var .
Taksim olaylarını ‘Yolculuk’ ve ‘Taksim’ namına ayrıştırmak, ve mihrak noktası yerine ’90 kuşağı ‘ olan çocukları neredeyse labaratuar haline getirilmiş ekranlarda birlikte didiklemek.
Hocaların yıpranmamış kurbağaları ‘Taksim Çocukları’.

Diziside başladı, bakalım ne anlatacak , kalburüstü on paralık ayrımsız madde anlatmayan fonda gidiş, olaylardan ibaret  80‘leri gördük. 

‘ 90 kuşağı’ tanımlamasıyla haddizatında tıpkı avuç isyankâr yavru kastediliyorsa bu dağdağa niçin !

Bu çeşit içtimai itirazlarda bittabi çeşitli bitik odakları harekete geçecektir, nüfuz elindeki devletin aygıtlarıyla onları idrak etmek ve meydandakileri arkalamak hesabına bambaşka yerlere gidip geliyor.  Hele varsa yoksa ’90 kuşağı’ , yılın ortak takıntısı  haline geldi.

Kuvvet reformist, gelecekçi politikalarına  yol açacak , kolaylaştıracal  olanlara haşin, hoyrat, pimpirik  bakıyor, adeta  didik didik edilmeleri  için görüntülük ekipleri kurmuş .
Öte yandan buğulanmış, denenmiş, bıkkınlık vermiş , çok konuşan ama on paralık benzeri molekül anlatmayan ‘Türkiye’nin Özeti ‘akillerini koyacak vadi bulamıyor.
Akillerin  Türkiye’nin özeti olduğu doğrudur , ama Türkiye yıpranmamış benzeri hikaye yazıyor, eski özetlerle tıpkı hikayeyi açmak istemiyor.
Bu antika çelişkiyi kayda geçirelim.

Direnişçilerin kebir bireyler olduğu unutulmuş durumda . 
Meydanlarda kim üniversite gençliğinin ebeveynlerine  eş çocuklarınızı cebin  diye anonslar yapan akıldan çokça fazla özdek araştırmak akıllıca değil .

Darülfünun gençliğinin velisi olmaz, amma olsun bizimkiler çağrılar yapıyorlar.
Imge Afşar Başbakan’la görüşmesinde Zehra’dan örnekler vermişti hatırlayın, eğer bu örnekleme bala sahibi bire bir anneden Başbakanımıza nasihatlarsa Başbakanımızın zannederim cümlemizinkiyle Cenabıhak Bağışlasın 5 çocuğu var filhakika, Hülya Avşar’ın bala ilave, çözümleme hususunda aklına bilmem ihtiyacı var mı?

Başbakanımızda aynı başka alem, Görüntü Afşar’a gösterdiği hoşgörüyü , diyaloğu maatteessüf meydandakilere gösteremedi.

Sahiden yararsız Zehra’yı  eş vermemiş anneciği , suratında doğal gaz maskesi, sokakta taş atarken gibi bire bir resmi artık, bu aralar onun yaşıtları beyninde it canlı enli seyahat kahramanlığı hikayeleri , atan atana.

Hasılıkelam,  Rüya Avşar’ın  toplumsal , sosyal bastırık  hareketlerini üstelik    serim, düğüm, çözüm adına strateji etmekte yarar var. Kayda geçiriyoruz.

Bakir acun düzeninin   decentralizasyonu ayağında   bu güne kadar eşi benzeri yepyeni bilgi otoyollarına   iletişim ağlarının  açılmasıyla ; Sorumlulukların dağıtıldığı , merkezden yönetilemeyen aynı dünya artık karşımıza.
Bundan Sonra kontrolsüz, erkin bilgi akışı , iletişim  ara sıra beribenzer kalabalıkların dünyayı etkileyebileceğini gösteriyor ve  algıyı yönetebileceklerini .
Bu kontrolsüz, erkin , doğmaca âdem gurupları açık aynı tazammun alanında basiretleri ilhak gücüne dahi topluluk.

Dünyanın geçirdiği bu balaban  devrimi  ihata etmek , ne pozisyonları   almamız gerektiği konusunda buyurmak adına direnişçilerin idrardan ıra tahlilini yapmaya çalışıyorlar.

Gır Gır duruma düşüyorlar.

Seyahat direnişi üzerinden  gençleri  çözümleme etmeye çalışırken  bazıları acayip gayritabii şeyler söylüyorlar, izleme edebildiğim kadarını   sizler için kayda geçirdim.
 
Daha Çok gülermiyiz, ağlar mıyız takdirlerinize bırakıyorum , zira  direnişe ( belkide silkeleniş buyurmak henüz akıllıca , silkelendik ) katılan güre, buğulu herkeste hastalık kontrol , kişileştirme koyma telaşında prof – siyasetçiler  insanı hem kızdırıyor hem birlikte  gözlerinden yaş gelene kadar güldürüyor.

Direniştekiler  karşı herhangi bir molekül akıllarından geçiyor  ,  amma âdem kadar demokratik, çağdaş benzeri ülkede sürdürmek isteyebilecekleri ihtimali  akıllarına gelmiyor .

Gelelim esas konumuz Üsküdar Üniversitesi rektörü  Prof. Nevzat Tarhan’a .

Beni çok şaşırttı.

Sayın Tarhan ‘Memory Center of America’  Türkiye temsilcisi.
 
Şans Beceri Üniversitesinin düzenlediği ‘Zihayat Türkiye Zirvesi’ etkinliğinde   ‘gelecek’te  şansın öneminin altını çiziyor , ve bu bahtlı kişilerin 4 çeşni tipini şöyle sıralıyor
1. Bu eşhas deneyimlere açıklardır. Kendilerini sonsuz yenilerler.
2.Ümit duyguları yüksektir
3.Olumluyu düşünürler , temas olayda elbette olmayacağını değil, pekâlâ olacağını düşünürler.
4.Bağırsak seslerini dinlerler.

Gezi direnişindekiler Profesörün ‘şans’ tanımına takatli uymuyorlar.

Profesör Tarhan ;  Yolculuk direnişindeki çocukları ‘Uymacı’, Protesto Sever  car ettiği yetmiyormuş üzere, ‘Biber Gazı hoşlarına gidiyor’ demez mi , sonra öz de farkına varmış olmalı söylediklerinin ciddiyetini , işi şakaya vurmaya çalışarak daha üstelik çorak etti, alay yaptım diyerek hah hah, hoh hoh güldü.

Çocuklar ölüyor, kör oluyor beyim sen neye gülüyorsun , neyin şakası ?

Tarhan’ın hatırı sayılı sayıda kitapları var. ‘ Destructive drives and impulse control’ alanında ödüllü .

Kitapları, eş, eş, sen ben, bahtiyarlık dahil daldan dala herhangi bir konuya dokunuyor.
Hakikaten ,  Futbolcu kışlasının kapısını da (Hint – Rus Mimarisi karışımı berbatlık ) haddinden fazla artistik buluyor özellikle yapılsın istiyor , Nevzat Komutan bu, bu konuda birlikte tezkere yazacaktır iri ihtimalle , çocuklardan sonraları buna takmış durumda her kanalda husus ,cidar namına yapılsın diye ısrar etmekte.

Profesörümüz bizlere  Gezi direnişinde ki  durumu şöyle açıklama etti  ;
Franco İspanya’yı üç F ile uyutmuş , Futbol, Fiesta vee Film’miş .
Müderris Tarhan  serencam F’yi  hatalı söyledi,  umarım  öğrencilerine birlikte kavisli öğretmiyordur, bazı bazı gerçeği söylemeye ‘terbiyeniz müsait’ olmayabilir, ama tafsilat insanları terbiyelerine makul olsun diyerek gerçeği değiştirmez. Akıbet ‘F’ ‘fucking’ dir. Demin ne ilgi diyeceksiniz, kul bu soruyu sordum, alakası namevcut.

23 Haziran Ahzüita gecesi Habertürk’ün şiddetli komedi dalında  yıldızıydı Prof. Tarhan.
Seyahat direnişindekileri  kısaca şöyle tanımladı ;
cihanşümul doğrularla ayrımlı düşen (!) , ‘konformist’ , nörobiyolojisi farklı’ ,  ‘fiziki teması az ‘ ( yapma hocam aşk kokuyor meydanlar, sevişen soluyan insanlar …) bu yüzden ‘kontrolsüz tepki’ veren, (Karanfil bırakmak mı kontrolsüz aksülamel oluyor  …) ‘Salı Pazarı’ na gitmeyen , (ego bilcümle giderim size hiç raslamadım ‘hocam ‘ ….) gerçeklerden eneze insanlar . 
Haddizatında  Nevzat Düşünce  tarifine bakarak ‘Gezi’ dekilerin ‘yaratıklar’ olma ihtimali baskın.
Kendisi siyasal psikolojiyle dahi ilgileniyormuş, zaten kitaplarına bakarsanız ilgilenmediği  düzlük bulunmayan.
Prof. Nevzat Tarhan’ı kayda geçirmek zorundayız.

Kitaplar, ödüller, Memory Center, Darülfünun Rektörlüğü, zat tarifiyle  siktirici bahtlı aynı birey !
Askeri doktorluktan nerelere mevrut.
Olumlu düşünmüş özlük tarifine göre elbet oldururum  demiş galiba. 
Çöz sesini gani dinlemiş , belli bu gürültülü  ‘Yürü Ya Tarhan ‘ demiş….
Ümit duygusuda faziletli olmalı ki bu ipe izbe gelmez idrardan ıra tahlilleriyle bilime katkısı olamayacağına göre namına benzeri şeyler ümit ediyor.

Fakat geldiği nokta çağı okuyamamak,  meydandaki çocukları Uymacı ilan etmek olmuş.
Bence bu birlikte  Allahın tecellisi, ihtimal birlikte verdiğini  köylü alma zamanı.

Kendisinin ‘Çağın Vicdanı Bediüzzaman’ , ‘Mesnevi Terapi’ , ‘Akıldan Kalbe Gezi Bediüzzaman’  kitaplarını nasıl yazdığını merak ettim.

Alelhusus nihai kitabı bittabi yazdı, Maaşallah kendisinde bellek var  muhtemelen birlikte,  önsezi bulunmayan.

Zira kurduğu mantığa göre Bediüzzaman’dahi eylemek sürgün edilmekten, ezadan cefadan hoşlanıyordu, meydandaki çocukların biber gazından hoşlandıkları kabil.

Mevlana’ bile çarşının  ortasında  anca döne döne başının dönmesinden hoşlanıyordu. Ayan kim çocukların itilip kakılmaktan hoşlandığı üzere.

Vah, benim Profesörüme vah ki ne vah.
Hele hele çocuklara konformizm yakıştırmaları bellek alır kabilinden değil.

Yani meydandaki füru umde namına, ya da uygulamada çevresinde akseptans görmüş yahut hâkim durumda olan davranışlar içerisindeler, öyle mi ?

İnsaf yahu, hocam biraz aynaya bakın.

Mevlana’evet bakın, Bediüzzaman’a bakın onlar birlikte mı konformistti ?

Başkaldırdılar, ser….

Bu nev insanları kucaklamaktan, kollamaktan , kurumlar, cemaatlerin vaz mürur zamanı geldi geçiyor.

Nitekim Sayın Gülen çocuklara reva tanıdık afetin farkında ki ‘Çapulcu demeyin’ diye niteleyerek sayha ediyor .

Bu feryadı kayda geçirelim.

Vicdan sahibi insanları hele kadınları  jandarma olmaya nida ediyor, davetimi kayda geçiriyorum.

23 Haziran Veriş Akşamı Didem Arslan amme yayıncılığı hesabına bunları kayda geçirdi , kutlama ederim.

Tıpkısı çağ annelerin , babaların elan şişman kalabalıklar halinde  meydanlara inmeleri bu kafaya cebin koymaları  kaçınılmaz .
Bu ;  ebeveynlerin  çocuklarını  esirgeme duygusunun çokça ötesinde , onlara fert kendisine tırsmak duyduklarından ve isteklerine katıldıklarından olacak.
Silkelenmedir bu.
Nevzat Tarhan’ın bu sözlerinden kımıldatma olmamak imkansız.
Bu ihtimali  kayda geçirelim.
Çocuklarımıza deli raporu yazıp hayatları boyunca iz bırakmaya teşne olanlara cebin bitirmiş olalım.
Çocuklara hassasiyeti olan Gülen hareketi özellikle bunu hazmedecek misiniz ?Kanallarınızda bu kafalar cirit atıyorlar , birbirlerini ağırlıyorlar.
Prof. Nevzat Tarhan bunlardan biri.
Centilmenler kulübüne yakışıyor mu ?
Bu soruyu kayda geçiriyoruz.
Ve tabiatıyla bu süreçte toplumu tahrik hesabına sükunete nida eden, anlamaya çalışmaktan mavera anladıkları doğruları  paylaşan insanları da nazikâne kayda geçirelim .

Ilişik ve öfkeyle

NECEF GÜZEL / necefugurlu@gmail.com

Bir Cevap Yazın