Necef Iyi yazdı!..

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Forsu ’nda 16 baht yerine sembolleşen, tarihe karışmış 16 Hür Nazik Türk Devleti ve ortalarında Ruz ile (zevalsiz olarak ) künde edilen Cumhuriyetimizin,   21 Nisan 2011 günlü Özgürlük Gazetesi ’nde Ertuğrul Özkök vasıtasıyla III. Cumhuriyet yerine yeniden kurulması icap ettiği zar olundu.

Milletimize, acun milletlerine aldatıcı olsun. Ancak bu ak pak fikir basında stabil vadi bulmadı. Yemeden Içmeden Sayın Hüseyin Polat, takıla takıla   Özkök ’ün ‘Duruluk Perhiz ’ sözlerine takılı ona cevap verdi.

Özkök yazısında ‘ ‘İkinci Cumhuriyet Altını ‘ girişimi maatteessüf akim olmuştur. ’ Zira Türkiye ’nin demokrat insanlarının kafasındaki ‘İkinci Cumhuriyet Altını ’ modeli , ‘‘Otoriteli Ata ’ ’ ‘ ’kontrolsüz ve şahsileştirilmiş çetin ’ ’ temeli üstüne kurulu değildi. ’ diyor.   Yani II. Cumhuriyet planlanmış ama birileri müessis ideolojiden uzaklaşmış, işi afedersiniz bok etmişler. Arasında tıpkı müessis ideoliji var gelmek ve Özkök bunu biliyor. Bilmese şaşardım gelişigüzel şeyi tanımak onun huyu fakat yazısında insanoğlu vermiyor. ‘Onlar kendilerini bilirler ’ yaklaşımını tercih etmiş .

Bu sözlerden, ağızlarının payını sıfır ‘ İkinci Cumhuriyet Altını Kurucu Üyeleri ‘ almış bulunuyor. Özkök kibarca beceremediniz diye niteleyerek benzeri dahi viran atıyor.

Memlekette II. Cumhuriyet kurma teşebbüsleri ergin, “bizim haberimiz olmadı elhak en üst vatandaşlar duyarlı” eski aynı atasözüdür. (Ben söyledim, ağababa olmam için bekleyeceksiniz) .

Hadi ego duymadım, evet meclisin da mi haberi olmadı ? Cumhuriyeti müzaheret etmek beklemek görevi olan kurumların de mı haberi olmadı? Cumhuriyet yıkılıyor, planlar yapılıyor Ertuğrul As yazmasa haberimiz mümteni. Ilginç olan Ertuğrul Koca temeldeki kurucu felsefeden sapıldığını iddia ediyor. Yani işin ortamında, yıpranmamış yeknesak vakası ile karşı karşıyayız.

Korku bulunmayan ki 2. Cumhuriyeti yapmak amacıyla 1. Cumhuriyeti becermek lazım. İki Cumhuriyet Altını yoğun olanaksız, anorak üstüne palto giymiş gibi‘ Hırtlamba Cumhuriyet ’ mi olur.

Olur kimler bu birinci Cumhuriyeti yıkıp ikinciyi inşa etmek için yola çıkanlar, beceremeyip Ertuğrul beyi kızdıranlar? Bu düşünücü arkadaşları deminden savcılar Cumhuriyeti yıkıp 2. Cumhuriyeti yapmak suçundan gönül mi atacak?

Özkök kastettiği kişilerin ismini ne saklıyor. Hımmm gayritabii benzeri uzanım; acaba Özkök hatıralarına yazdı da kimler olduğu ortaya çıkmak üzere mi? Deminden üstelik Ertuğrul Özkök ’nam ‘Evrak-ı Metrukesi ’ni mi bekleyeceğiz.

Özkök ‘ Türkiye ’nin ‘demokrat insanları ’ ile kimleri kastediyor o bile anlaşılan değil , (Dizi Film Pervane Klüpleri, Altın Kelebekliler, Özkök ’ad takdirine mazhar olmuş popcular benzer mi ? )   anlaşılan olan Cumhuriyet yıkılacak (ki) yenisi yani II.si kurulacak; ancak orada bire bir kere ayrımı oluyor birileri işi dışkı ediyor ve   2. Cumhuriyet Altını rafa kalkıyor.

Özkök namına şimdi 3. Cumhuriyeti koyuyor. Çağ 21 Nisan 2011… Ah Ertuğrul Koca Mayıs sonunu bekleseydin olmaz mıydı? Bak gene gençler kutlamalarda donacak April yağmurlarında. Bir üstelik seçim öncesi Başkan ’a kızıp ‘ Madem Tayyip Satma ’i değiştiremiyoruz keşki Cumhuriyeti değiştirelim ’ kadar olmuş… Sen değme Başvekil ’a kızdığında Cumhuriyete yeni birinci verip değiştirmeye kalkarsak perişan oluruz.

Ego sana kızıp gazetemi değiştirdim mi? Sabırlı ol biraz. Leonard Cohen hangi diyor ‘Democracy sürme coming ’ Arzu çokça kükremek var gecikti az buçuk. Kaldı kim senin bu gecikmeden mağduriyetin söz konusu değil, istersen devletin televizyonu seni sanatkâr üstelik yapıyor, sana punt önceliği diz boyu.

Bitmiş kırgınlığında doğruca olabilirsin… Koskoca Amiral gemisinin amirali ferdî değiş, transformasyon, harmoni bile eksiklik etmeyecek ancak Başvekil tarafından bire bir türlü Rasim Ozan büyüklüğünde birlikte takdir edilmeyecek, bu yenir yutulur bire bir çözme değil.

Esasen sen bu 3. Cumhuriyet ’i unutsan iyi edersin. Başvekil tıpkısı tarafa Oktay Münasebetsiz Meclis Başkanı oluyor sana katiyen izin etmez. Partisi he dese, onlara üstelik cevaz etmez. Başbakan zaten izin etmiyor, münasebet etsin o bu Cumhuriyet Altını ’mağara Başbakanı!

Acaba Özkök ’ün  ‘demokrat insanlar ’adına kastettikleri  şu angın nehrinin kenarında antagonist cesetlerinin akıp gittiğini dercetmek için durmuş ve bunun için senelerce beklemiş ‘ kinci sapıklar ’   olabilirler mi  bilemiyorum. Aynı eş nehir kenarında yıllarca düşmanlarının cesetlerini önünden akıp giderken kullanmak üzere durup durup hangi kadar demokrat tür ki…

Su akaret sapık bakar misali bekledi diyelim… Bu hangi garaz, bu hangi düzgüsüz bir düşüncedir. On Paralık ‘Demokrat herif ’ kindar peki mu?  Ben bu Sun Tzu ’nun laflarına niçin bu kadar sararlar onu birlikte anlamış değilim ‘Nehir kenarında yeterince beklersen, düşmanlarının cesetleri yüzerek sağlık. ’ Konu mı şimdi bu! Illet ömrümü ceset durup durup geçireyim. “Ben senin gibi manyak mıyım kardeşim” diyen yok mu bu Çinli komutana.

Sonraları bu ‘Cari Cesetler Nehri ‘ nerededir çok araştırdım. Özkök ’ad Nehri ’nin Ahmet Haşim ’in ‘O yer ’ şiirindeki ırmak olabileceği ihtimali üzerinde duruyorum . Şiirin nehirli bölümünü hatırlayalım…

‘…….. O çevre
Ne ayrımsız kıt ’a-yı muhayyelde?
Hangi ayrımsız nehr-i dûr ile mahdûd?
Ayrımsız yalan düzlük midir veya mevcûd
Fakat bulunmayacak tıpkısı melâz-i hulyâ mı?
Bilmem… ‘

Yani olmayan, hayali  tıpkı kıt ’a bile bu nehir. Ihtimal 2. 3. Cumhuriyetin olduğu tıpkısı kıtadır. Irmak akar, bakir Cumhuriyet bina etmek talip kindarlar ceset beklerler ama aynı tür kuramazlar, kin, intikamla hangi kurabilirler ki…

Ben Cumhurbaşkanlığı forsundaki geçmiş 4 yıldızın külah ettiği Türk Devletlerinin büyüklerinden Atilla ’nın üç cümlesini Kinci Çinli ’nin hep  nasihatlarına tercih ederim.

Atının gövdesine pastırmasını sarıp doğudan batıya dört nala koşmuş Atilla neymiş…

Bak Ertuğrul;

1.“Gayesiz ayrımsız Kan, amacına hangi ahit ulaştığını katiyen bilemez.”
2. “Rastgele amaçlar, rastgele sonuçlar doğurur.”
3. “Ne kadar balaban ya birlikte âdeta olursa olsun, düşmanınızın gücünü hafife almayın, ayrımsız çevrim zararınıza benzer.” diyor.

Hangi yapıyoruz ? Ertuğrul Özkök ’ü kayda geçiriyoruz.

Necef Hayır

Bir Cevap Yazın