Necef Uğurlu’dan izah

Basın Konseyi sözleşmesinin 1. maddesi  şöyle der :

Özgürlükçü bir demoratik sistemin ana şartı olan ‘halkın gerçekleri öğrenme hakkını kollamak ; özgür ve sorumlu basının ve basın mensuplarının , çığır uygulamalarını müstakil ve hatırlı bir basından beklenecek düzeyde sürdürmelerine yardımcı olmak üzere , bu amaçları Basın Meslek İlkeleri şeklinde düzenleyip hazımlı gazetecilerin imzaladıkları bu sözleşmeyle ayrımsız Basın Konseyi  kurulmuştur.

Matbuat konseyinde göreve seçildiğimde önünde gitmeyen amal olduğunu düşünülerek bu görevi akseptans ettim.

Basın Konseyinin umumi fariza işlevi basında kayran kayran bili  ve yorumlarda adalet kayıplarını tayin , ve bu haksızlıkların giderilmesini engelletmek üzere uyarılar gerekirse kınamalarda bulunarak  manevi yönden müeyyideler uygulamaktan ibarettir.

Bu işlevi namına getirirken görev sınırlarını kapmak , politikaya vasıta olmak , anlaşılan gurur ve kuruluşların tarafı atılmak, basın mensupları beyninde ayrımcı tavra bozukluk olacak müstehzi davranışlarda  gezmek  Matbuat Konseyinin amacına çapraz olmakla kalmaz, mümasil evveli basın eliyle işlenen  telafisi print ve ülkenin hayrına sıfır  bu davranışların yoğun sonuçlarını    serencam günlerde divan komisyonuna basın mensuplarının çalıştıran, hoşgörülü düzeyinde  verdikleri  ifadelerde  üzüntü ve  ibretle izlemekte , okumaktayız.

Basın Konseyinin  görev ve sorumluluklarını içine alan  nazik çember kanı özgürlüğüdür  ; El Erki, yasalar bu şişman çemberin içindedir.

Bu bilinçle göreve seçildiğim günden itibaren umutsuzluğa kapılmadan ve Konseyin mazisinden kaynaklanan zorlu haddinden fazla essah tenkit ve önyargılara katlanarak , insanca, vicdani ve sağistem ölçüleri içre bana sunulan değme görevi yaptım, Silivri ziyaretleri dahil.
 
düşünce özgürlüğü şişman çemberi içre  kalması gereken ama hapsolmuş  kızıl hatır insanlarına , fikirlerine katılayım katılmayayım  elimden geldiğince  uğradıkları hoyrat, zalimane  ve cihanşümul  fikir hürriyeti  normlarına hiç da uymayan alım satım karşısında Basın Konseyinin  verdiği fariza sınırları ortamında  bindi  olmaya çalıştım , ahbapça yanlarında oldum.

Buraya büyüklüğünde sevgili yoktur.

Fakat ; Matbuat Konseyi Başkanı Sayın Birgit ’mağara 19 Ilkgüz 2012 günlü toplantımızda yapmış olduğu yazılmış izah  çerçevesinde belirttiği : ‘……  İlin  Valisi Sayın Celalettin Lekesiz ’mağara 1 Ilkgüz dünya Hazar Haset dolayısıyla Hatay Koca Hakları Derneği üyelerinin Antakya ’dahi açmak istediği tebrik kartı toplantısında  ellerinde Cumhurbaşkanları Esad ’ın posterleri mevcut Suriye ’li aynı ekip aktiviste karışarak öz mesajlarını atfetmek isteyince ikinci tıpkı tarihe kadar bu konuda temas türlü beyanat ve toplantıyı yasaklaması konusunda ; Açıklamayı , silahsız ve saldırısız olmak koşulu ile yurttaşların ifade özgürlüğü haklarına karşı geçmek yerine değerlendiren Erdemli Asamble üyesi Sayın Turgut Kazan ’ın uyarısına uyarak  Asamble Antakya ’evet gitme kararı alması ’  sonrası gelişen  durumlar  bir hayli karışık.

Silahsız ve saldırısız başlamak koşuluyla yurttaşların rapor özgürlüğü haklarına karşı temas nev uyarıyı, önlemi kabul etmek tabiatıyla Basın Konseyine uygun ayrımsız davranıştır.

Bu   vesileyle   Komutan Sayın Birgit, Kurul üyeleri  Sayın Tufan Türenç, Sayın Oktay Huduti , ve Sayın Sert Büyükdağlı  Antakya ’bile Hatay Gazeteciler Cemiyeti, Antakya Gazeteciler Cemiyeti , Baro Başkanı, ve Baro odasında bulunan avukatlar, Hatay Sanayici ve İşadamları Derneği Başbuğ ve Umumi Heyet üyeleri, Hatay Karaca Taşımacıları Derneği , Tabib Odası Başkanlarınında aralarında bulunduğu sivil topluluk kuruluşlarının birlikte Ilbay ve Belediye Reisi ile birlikte görüşüyorlar. Hatay, Antakya ’üstelik olan sıkıntıları tayin ediyorlar.

Sayın Birgit ’mağara kurul üyelerine sunduğu açıklamada kim şekliyle  ‘Özetle  bu yassı içre verilen yavuklu bilgilerin birlikte Hatay Saylav Mehmet Şanlı Edipoğlu ’nun  danışmanı olan Zeki adındaki bire bir vatandaş çökertme telefonuma elliden çok foto gönderdi. Bu fotoğraflardan en ilkin olanın , silah taşıyan benzeri kamyonetin kentte akım halindeyken  benzeri traktörle çarpıştığı anda çekildiği rapor edilmişti. Cep telefonumdaki bu geçmiş kareyi Basın açıklamamda ferdî  izlenimlerimi anlatırken kullandım. Henüz sonradan Hürriyet Gazetesi yazı işlerinden Sayın Tufan Türenç masa üstünde büyütülen o resmin  anahtar olabileceği kuşkusu iletilince , bire bir elan bayram etmedim. ’ kısmı  ise bir hayli ağırbaşlılık yarattı.

Sayın Birgit ’mağara  Basın Konseyi Başkanı adına ‘şahsi izlenimlerini ‘ anlattığı  basın toplantısında gösterdiğini söylediği ışık , kim  Matbuat Konseyi Başkanı kurul üyelerine yapmış olduğu bağlanmış açıklamada  bahsettiği  ‘cebe taşıyan bir kamyonetin kentte hareket halindeyken  bire bir traktörle çarpıştığı anda çekildiği ’ ni söylediği ışık bir mı bilemiyorum ama bize masa üstü ekranlarımızdan gösterilen sorunlara sebep olan fotoğraf  aynı ambulansın içine toyca fotomontaj yapılmış silahları gösteriyordu.

Adalet Bakanı Sayın Sadullah Olmuş ’in  fotoğrafın fotomontaj olduğunu hususundaki  açıklamalarını müteakip yapılan toplantıda ve sonrasında kim toplantıda  ve henüz sonrasında  bu karanlık olaya sebebiyet veren genişlik hafifinden dalga ve boşlama ile ilgilendiren Başkan ’ın bozukluk dilemiyeceği maalesef netlik kazandı.

Basın Konseyi üyelerinin siyaset dışı, yöntem üstü olmaları temel iken kimdir bu fotoğrafı Başbuğ ’ın eline veren Milletvekili danışmanı ‘Zeki ’ adlı yurttaş , ve fotoğrafın kamuoyuyla paylaşılmadan evvel iyicene tetkik edilmemesi nedeni ivecenlik niyedir anlayabilmiş değilim ve sorularıma yanıt alamadım.

Sayın Gökmen Karadağ ’ın  konuyla ilişkin itirazları maatteessüf ilginç tıpkı biçimde istifasıyla sonuçlandı.

Umumi Kâtip Hasan Sınar ise Turgut Kulaklı ’ın  menus olduğumuz çok ateşli , yüksek sesli müdaheleleri karşısında istifasını sundu.

Basında, internet medyasında ‘yüzsüzlükle ’ suçlanan  ve bu durumdan  sayrılık duyan Matbuat Konseyi üyelerinden biri namına tabii konunun üstüne gittim. Prof. Nurşen Mazıcı ’nında konuyla ilişkin hassasiyetini burada saygıyla adlandırmak isterim, fakat ayrıntılara girmeye  kendimi oflaz hissetmiyorum.

Akıbet toplantıda  Başbuğ Birgit ’in  sorularıma yanıt namına gülerek ‘Karaali utanmaz dedi diye niteleyerek arsız olmam ki ’ sözlerini  hayretle karşıladım.

Tabii Karaali  veya yüzsüzlükle suçlayan herhangi bir kimesne yüzsüzler dedi diye yüzsüz olunmaz, fakat  fotomontajlı tıpkı fotoğrafı gösterip ihtimal birlikte onlarca doğruyu bir yalanla giderici davranışı düzeltmenin yolu kusur dilemektir, bunu yapmazsanız piyes ettiğiniz kurumun üyelerini yüzsüzlükle suçlayanlar haklıdırlar.

Sayın Birgit, ısrarım karşında  üzülerek söyleyeyim bana ‘Sizde  mi yoksa Karaali üzere düşünenlerdensiniz ’ yollu  adeta  Karaali kadar demek  Basın Konseyi gözetiminde suçmuş kabilinden ithamda bulundu.

Karaali gibi düşünürüm, düşünmem bu beni ilgilendiren düşünüm özgürlüğü kapsamına girmez mi, fikir özgürlüğünün kısıtlanması karşısında Hatay ’a, Antakya ’ya yollara sakıt Sayın Komutan  anlaşılan düşünüm özgürlüğünü yemeden içmeden kendisi kabilinden düşünenlerle sınırlamış durumda, antrparantez  belirtmeliyimki Karaali üzere düşünmediğim Karaali ’nin malumudur ki Film Yıldızı Gazetesi yönetimine mazbut geçmez işime akıbet vermişti, tasarrufuna tırsmak göstermekten ayrıksı elimdem hangi dirimlik, mahsus  benim hangi düşündüğümün farkında olmayan Sayın Birgit.

Ama bu konuşmaların peşi sıra Sayın Turgut Kazan bu montajlı fotoğraf olayını benzeri tarafa bırakarak  elan önceki defalarca anlattığı olayları  yeniden  anlatmaya başlayınca kendisini yormamasını bunları daha evvel yüz kere anlattığını hatırlatınca  malum yol ve celallenmesiyle bana adeta görevimin sanki onların düşüncelerini akseptans edene kadar itaat etmek olduğunu ikaz edercesine , ‘dinlemezsen  menfaat gidersin ’ diye  beni degaje kovdu.

Sayın Birgit ’in  bu noktada güzel tıpkı üyeyi Turgut Kulaklı ’ın  yahut benzeri apayrı üyenin tart kadar aynı hakkı olmadığını hatırlatması gerekirdi yapmadı.

Henüz bilahare ikili telefon görüşmemizde ‘ Sizi aforoz etmek kimsenin haddi değil ’ dediyse da bunu Turgut Kulaklı ’a söylemesi gerektiğini  söyledim.

Bu yaşadıklarım  antidemokratik  ortamda  aynı linçtir. Halkoyu tarafından biline.

Incizap linç içinde canımı yetmek anlamına sağlık. Pes gitmek, başladığım işi bırakmak buyurmak değildir.

Elbet kim, adaletli kararlar almayan mahkemelerde cüppe çıkartınca mahkemeler namevcut olmuyor, tıpkısı  bunun kadar fikir özgürlüğünü savununca faşistlerde yok olmuyor.

Beni kovmak hukuki tek değildir, yerimden  seçenler alır. Bu cuntacı telakki Başbakanları ipe çekici zihniyetin ta kendisidir ve savaş edilmelidir .

Boynumda ip izleri dolaşmaktayım, Basın Konseyinden canımı kurtardım.

Herhangi Bir husus tıpkısı yana genişlik olağan zarafet kurallarını çiğnemeyi nüsha haline getirenlerle yöntem dışı kalması müstelzim aynı kurumda , ne olursa olsun iktidara cebin cenk etmek   kabilinden tıpkı can kuşu halinde değilim.

ikide bir Sayn Ümit Boyner ’ e evcil yersiz ziyaretler yaparak ve on paralık da fariza sınırlarımız içine girmeyen  destek  açıklamaları  yaparak  Basın Konseyi fariza sınırların  aşıldığında  getirdiğim eleştiri yüzünden zaten haddinden fazla aynı bed tıpkısı tutumla karşılaşmıştım, Başkan esasen müdahele etmemişti.

Sayın Birgit ’mağara hakaret, tart , sövme kadar eylemleri demokratik bulma ve gülerek karşılama kadar  ilginç  tıpkı el erki algısı var.

Yaptığı yanlışlar karşısında kusur dilemek namına yaşlılığını öne sürerek  yaptığı çok şiddetli  konuşmalarla Son Teşrin ’a kadar mehil rıza alışkanlığı ise içimi  acıttı.

Beni bap dışarı ettiği  anlarda Turgut Kulaklı ’a desteğini ‘Turgut Kazan ’ın köle ağırlığı vardır ’ sözleriyle pekiştiren Sayın Birgit ve Kulaklı ’a , demokrasimizin  bu iki tehlikeli oyuncusu karşısında  minderi çoğaltmak zorundayım,  Teşrinisani ’a kadar  kullanılmamış veliaht tayini süresinde bulunamayacağım.

Buut bundan ibarettir.

Kırıldım, incindim, rencide oldum.

Derslerimi aldım;

İnsanın düşmanını affetmesi dostunu affetmesinden daha kolaymış, bunu anladım.

Ama ;

Aynı şita günü kuruşuna dokunmadan oğlumun eğitimi amacıyla karı bütçesine katkıda bulunduğum   üç kuruşluk maaşımı şırakkadak bire kesen , kışın ortasında beni atıl bırakanı, bana tıpkısı elhak için savunduran Allah ’a beni arındırdığı amacıyla şükrediyorum

Sevgiyle

Necef HAYIRLI /necefugurlu@gmail.com

Bir Cevap Yazın