Nereden bundan sonra bu muhafazakarlık türü?

Muhafazakarlar yerleşik düşüncelere anasının eteğine yapışan çocuklara benzetirim. Annelerinin arkasında duran sıkılgan , huzursuz tanımadıkları, bilmediklerine tor masum dallar.

Hani gel dersin gelmez elan beter saklanırlar ve hayata , kullanılmamış gördüklerine alın kuşkularla kırcı amma tertemiz kalpli çocuklar .

Sonuç adım sevimlidirler, bu çocuk ruhları bazı bazı büyüyünce birlikte devam değer. Onlar birtakım hallerde ağabeylerimiz, ablalarımız, annelerimiz, kimi durumlarda babalarımız, dedelerimiz, dayılarımız, halalarımız , dostlarımız olarak hayatımızda yerlerini alırlar, ve geçinip gideriz çoğu antlaşma.

Geçmişi sorgulamaktan kaçınırlar korkuları geçmişten miras artan değerlerin bu sorgulama esnasında yitip giderse korkusudur, çocuk ruhludurlar.

Satmazlar, atmazlar, bahis ettirmezler bu yüzden, ama sevimlidirler ve vazgeçilmezdirler.

Muhafazakarlar tamam çocuk gibidirler, denize kabul etmek üzere bin dereden akarsu getiren tıpkı nöbet girip özgürlüğün tadını aldıktan sonraları çıkmak bilmeyen füru gibidirler.

Tek sevimsizleştikleri düz siyasi alandır. Bizi diyet bağlamında kısıtlamaya çalıştıkları için.

Muhafazakarları yobazlar , daraç çevrecilerle karıştırmamak geçişsiz.

Muhafazakar panel düşüncenin sorti noktası da gerçekte keder oruçlu değildir ; ekonomiyi sağlam tut, güvenliği güçlendir ve eş değerlerini kuvvetlendir kadar üç temel taşı vardır .

Ne var kim ekonominin globalleştiği , güvenliğin acun ile bütünleşmeden sağlanamadığı tıpkı dünyada muhafazakarlığın yeniden gözden geçirilmesi muktezi. Bu yüzden entellektüel anlamda sert muhafazakar politik çıkışlar fail siyasetçilerin komik olma ihtimali yüksektir.

Herhangi Bir çağ kadınların hüküm gördüğü, öldürüldüğü benzeri toplumda ev değerlerini Behzat Ç ’yi Müddeiumumi Hanımla evlendirerek fasletmek gibi değildir. Başkaca bütün dizleri evli çiftler beyninde buyurmak, herkesin evli olduğu diziler birlikte toplumun ocak bağlarını kuvvetlendirmez nihayet elem ve tatminkâr olmayan benzeri dramaturji evet ve asıl soysuzlaşma budur.

Muhafazakarlık tarihsel geçmişinden mevrut iri mehabet olma ve yurttaşlarına mükemmeliyet verme alışkanlığı olan toplumlar içre tahakküm zanaattır.

Hem gelişir dünyaya ile ahenk sağlarken hem de geçmişi basamak bağı yapmadan destek olmak ve dengeyi dayamak aydınlık deneyim büyüklüğünde olgunluk, tolerans gerek karşıt halde Kanuncu içer miydi, içmez miydi gibi bodur tartışmalarda kapana sıkışırız. Köklerini tarihten düz mukavemetli çokça ağrı olan meselemiz ancak hakeza çözülür kalplerimizde.

Bunun üzere bıkmadan usanmadan ‘Hümaniter Bilimler ’ derslerini öneriyorum, iletişim araçları okuyucu yazarlığı kabilinden aynı gır derse gösterilen öz saygı gösterilmiyor ne yazık kim.

Sahn tecrübesi bana erkincilik , ve muhafazakarlığın stabil benzeri karmasının geçmişle bağları koparmadan , inkar etmeden geleceği keşfe çıkmak zorunda olduğumuzu hatırlatıyor.

Halkı halkın parasıyla rüşvete alıştırma zehir ayrımsız hile tarzı ….

Halkına yer merhametli, genişlik sevecen, sunu sevecen celal halkını devlete ve televizyonlardan dağıtılan ianelere müfit hasenat tacizcilerine eksikli etmeyen düzeni kuran değil midir?

Çap düşünceleri değerlendiren yenilikçi yöntem fena mı peki ?

Yoksa liberal ve muhafazakar hatır beyninde kim olağanüstü paralellik ve gidiş değişikliklerini (Öyle iken böyle olmalar, aykırı düzlük değiştirmeler ) yüzlerce sene atışmak mümkün, uyumlu dahi , itiraf edelim liberalken muhafazakar saçmalamalar , muhafazakarken mahçup liberalleşmelerle cereyan ermin konuşanları , derken yobazlıklarla kötü olanları tutkun olmak hepimizi güldürüyor eğlendiriyor. Lakin çatlak namevcut acun ‘Dur demin Türk ’ler eğleniyor, kelle buluyorlar, onları bekleyelim ’ demiyor.

Artistik benzeri dirim istiyorsak, yani şiirli, resimli, heykelli, danslı, müzikli, tiyatrolu, öykülü, romanlı, filimli, bireyin özgür olması yetmez.

Sanatın , sanatçının mutlak olması dahi yetmez.
Özgür sosyete gerekir.

Görüşme özgür, artist bağımsız milletvekili ama topluluk değil, olacak aksiyon mi ? Olmadı filhakika. Bunu liberal olduğunu varsaydığımız özgürlükçü nutuk kesimi göremedi.

Muhafazakarlar ise esasta bu durumu fazla önemsemiyor, bir bölümü zenginliğe sarmış vaziyette benzeri bölümü de dine.
Özgürlükçülerin neye sardığı mahsus değil Uray ve Fehamet Tiyatrolarıyla kapalı kalık durumda.

Ne var ki muhafazakar beyin arasında , bir tane tür manevi ve moral değerlerden başkasını kabul etmeyen herkesi bu suret beyin yoluna sokmak isteyen , dizilerde ki çiftleri de evermek arzusuyla yanıp tutuşan nısıf resmi diyeceğim çünkü gâh nüfuz siyasetçilerinin ve yandaşlarının ağızlarından çıkıyor bu sözler ve bize yakışmayan hassaten iktidarın yenilikçi ilerici yanına on paralık yersiz eskimemiş tıpkısı yobazlık türü bundan sonra, ötekileştirmekten şikayet ederken ötekileştiriyor ayrıca elan bile ötesi küfürbaz ayrımsız lanetlenmiş ve zılgıt zarfında.

Hisse kavgasında tıpkı muhafazakarlık ve ilericilik masumiyetini kaybediyor.

‘İlericiler ’ bütün gelecek gitmekten korkmuşlardır ve müstakbel gitmeseler de pres durumda kalmışlardır .
Fakat tarihimizde ilk defa musahabe tartışmaları cihetiyle muhafazkarlar bu eskimemiş moda muhafazakarlık türü cihetiyle yapışık halde print durumda kalık görünüyorlar.

Kayda Geçirelim efendim.

Dostlukla…

Necef UĞURLU / necefugurlu@gmail.com

Bir Cevap Yazın