Nükleer santral reklamına tetkik!

Hürriyet’te vadi düz habere bakarak, bazen sivil toplum kuruluşlarının başvurusu üzerine Kurul, Akkuyu Çekirdeksel AŞ’nin reklamları için tetkik başlattı. bahis konusu reklam filmleri üzerine iddiaları değerlendirecek Reklam Müesses, temmuzda yapılacak toplantıda konuyu karara bağlayacak.

PARA CEZASI YETKİSİ VAR

Reklam Kurulu, “Tüketiciyi yanıltıcı, tecrübe ve vukuf noksanlıklarını sömürme edici, fert ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, amme sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici ve gizli reklamları” yasalar doğrultusunda yasaklanmış reklamlar olarak tanımlıyor. Kurulun, mevzuata karşıt reklamlardan kıran “tedbiren durdurma, durdurma, tashih ve yönetimsel para cezası ita” yetkisi bulunuyor.

220 BİN 200 LIRA

Millî televizyonlarında yayınlanan yeraltı reklamlar üzerine, reklam veren firmalara mevzuat gereği 220 bin 220 lira para cezası verilirken, Kurul reklamın niteliğine bakarak reklam verenin yanı sıra, mecra kuruluşuna evet bile reklam ajansına da nakdî ceza yaptırımı uygulayabiliyor.

Bir Cevap Yazın