Obama’dan ‘Yok edin’ talimatı!..

Akşam’da yer düzlük habere göre Beyaz Zehir Saray ’dan yapılan mukayyet açıklamada, Millî Düzenlilik Konseyi ’ni toplayan MEMLUK Başkanı Obama ’nın, Iraklı güvenlik güçlerinin Ramadi kentini anlayışsız alarak kaydettiği artma ve örgütle savaşım çerçevesinde kurulan toptan koalisyonun üyelerinin Suriye ve Irak ’ta bitmeme eden askeri harekatlarını artırma konularında bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere saha verildi:

“Başkan Obama, ulusal güvenlik ekibine DAEŞ ’mağara zayıflatılıp yok edilmesine çevrilmiş süregelen çabaların yoğunlaştırılmasının bitmeme ettirilmesi direktifi verdi. Buna, ortaklarımızla askeri işbirliğini tasarruf etmek için mücahede, yabancı cenkçi ağlarını tefviz, DAEŞ ’mağara Suriye ve Irak dışında açılımını tevkif, örgütün finansmanıyla savaş, DAEŞ ’mağara aut ülkelerdeki nizam çabalarını namevcut ika ve örgütün propaganda ve mesajlarıyla cidal karışma.”

Açıklamada, örgütün namevcut edilmesinin küresel ortaklar arasında eş güdüm ve işbirliğini gerektirdiğini nâkil Obama ’nın, ESIR ’nin toptan koalisyonun çabalarına öncülük etmeye devam edeceğine müteveccih ruhlu taahhüdünü belirttiği kaydedildi.

Bir Cevap Yazın