Öğrencisi sıfır olan sürücü kursuna ceza

Hürriyet’te meydan alan habere bakarak MEB, 5 Antrakt 2015 günlü Hususi Motorlu Araç Sürücüleri Kursu Yönetmeliği hükümlerine göre planlı Özel Motorlu Kayıt Sürücüleri Kursu Yönelteç Eğitimi Dersi Imtihan Yönergesi’nde değişikliğe gitti. Vekâlet, Avrupa Birliğinin (AKARSU) teknik ve mali desteği ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce ölçülü, Güdücü Eğitim ve Sınav Süreçlerinin Geliştirilmesi Projesi’nde, yönelteç sınavını özne öğretmenlerin eğitimlerine ilgili çıktıları da yönergeye yansıttı.

Buna bakarak, “Özel motorlu araç sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi imtihan sorumlusu” belgesine eş olup “Yönelteç Eğitimi Dersi Sınavı Aplikasyon ve Değerlendirme Komisyonu”nda fariza fail personel, il veya kaza milli yetişek müdürlüklerindeki hususi motorlu taşıt çoban kurslarının iş ve işlemlerini tay tay arabası birimlerce hizmet içi eğitime alınacak. Bu eğitimin adı “Özel motorlu araç sürücüleri kursu imtihan sorumlusu işbaşında eğitim etkinliği ikmal programı” adına belirlendi.

SINAV SORUMLULARI ÜSTELIK EĞITIM BILIMI ALGI

Hizmet içi eğitimler, 12 ders saati sürecek. Istimara, istimara ve psiko-motosiklet becerilerinin ele alınmasına 1 saat, gidiş geliş mevzuatı ve trafik kurallarına 3 saat, imtihan istimara formuna 4 saat ayrıldı. Bakanlığın yeni düzenlemesinde direksiyon sınavını fail sorumlu öğretmenlere çoban adayları kabilinden kurgu ortamında terbiye zorunluluğu dahi getirildi. Imtihan sorumlularının, terbiye programında çevirgeç tanışıklık ve kullanma, imtihan aplikasyon senaryoları üstüne 4 saatlik uygulamalı eğitimlere katılması gerekiyor. Bu eğitimler, kurslardan vesile kiralanarak yapılacak.

Sınav sorumlusu öğretmenlerin görevine bitmeme edebilmesi üzere hizmet içi eğitimden sonradan antrparantez yapılacak sınavı geçmeleri gerekecek. Bu sınavı geçemeyen öğretmenler, direksiyon sınavlarında fariza alamayacak. Güdücü kursları, bütün şehadetname sınıfı programlarında manuel vitesli miftah bulunduracak, kursların ikinci ara bulucu hudayinabit şanzımanlı olabilecek.

Özel motorlu vasıta sürücüleri kurslarına vasıta olan kursiyerlere 1 Ev 2016 bakımından “gidiş geliş adabı” dersi verilecek ve kuramsal sınavda bu dersle ilişkin sorular sorulacak. Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel kurslarda çalışanlardan yönelteç eğitimi dersi sınavında fariza düz yönelteç dersi becerikli öğreticilerine imtihan ücreti verilmesi hükmü de getirildi. Kankızıl öğreticilerin imtihan ücreti, kurslar vasıtasıyla karşılanacak.

KURSLARA BAŞARI KRİTERİ

Kurs eliyle yapılan yönelteç eğitimi dersi dolay sınavında muvaffakiyetli olan ve modül üzerinden müsaade verilerek milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavına giren kursiyerlerin muvaffakiyet oranı yüzde 55’in altında kalırsa ilgilendiren kurs karşı inceleme ve soruşturma başlatılacak. Sormaca böylelikle planlı raporda ehliyetli eğitim bilimi verilmediğinin tespit edilmesi halinde aynı ahir ayı peşi sıra kursa ayrımsız aktarılma kursiyer kaydı yapılmasına müsaade verilmeyecek.

Bir Cevap Yazın