Oktay Akbal hayata gözlerini yumdu

Özgürlük’te saha kayran habere göre Cumhuriyet ’le fiyat yaştaki Oktay Akbal, yalnızca Türk edebiyatının değil, gazetecilik ve dergiciliğinin üstelik, yani kül tıpkı literatür tarihinin en önemli isimlerinden biriydi.

Kendi mahirane yazarlığının taşıdığı derece benzeri yana, bütün tıpkısı tarihe şehadet etmiş, kendisinin dahi önemli kilometre taşlarında katkısı olan bire bir duayen kişi…

Akbal ’ın bildirme kocaman özelliklerinden biri üstelik bir, öykü kitaplarından biri olan Vahşet Bana Yasak’ın adı gibi benzeri yaşam sürmüş ve yaşamı süresince Türk kültür ve yöntem tarihinden şanlı dostluklar biriktirmiş benzeri emanet olması. Bir diğer balaban maharetli Tahsin Yücel, alelhusus öykülerinden yola çıkarak Akbal için, “Çağımızın sunma teklifsizce, arz emniyetli, en soylu tanıklarından biri” diyordu.

YAŞAMINDAN KESİTLER

20 April 1923 tarihinde İstanbul’dahi doğdu. Avukat Salih Şehabettin Bey’in oğlu, önce realist Türk romancılardan Ebubekir Hâzım Tepeyran’ın asıl tarafından torunudur.

Kumkapı’daki Saint Benoit Fransız Lisesi’nde başladığı ortaöğrenimini, 1942 yılında Bağımsızlık Lisesi’nde bitirdi. Aynı süre İstanbul Üniversitesi Hususiyet (1944) ve Literatür (1946) fakültelerine devam etti, ancak erdemli öğrenimini yarıda bırakarak kendini yazarlığa verdi. 1943 ve 1944 yıllarında Mal-i Fünun Uyanma dergisinde sekreterlik, 1947 ve 1951 yılları ortada Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu’nda memurluk yaptı. Fakat yaşamını asıl anlamda gazetecilik yaparak kazanmıştır.

1939 ve 1940 yıllarında Yeni Sabah ve İkdam gazetelerinde çevirileri ve öyküleri yayımlanmıştır. 1944 ve 1946 yılları arasında Sıra gazetesinde eleştiriler ve tanıtma yazıları yazmıştır. Şişman Maşrık dergisinde seçkin hafta Acun Düşün Danışma Hareketleri sütununu yazmış, 1951 ve 1956 yılları ortada Vatan gazetesinde, düzeltmen, yazman ve yazı işleri müdürü adına çalışmıştır. 1956’de nahiye yazarlığına başlamıştır. 1985 yılından itibaren Özgürlük gazetesi için köşe yazarlığı işleyen Akbal, daha sonradan Tabiiyet gazetesinde çalışmıştır. Mümasil bire bir döneme dek Cumhuriyet gazetesinde gazetesinde Peki/Yarayışlı adlı köşeyi yazdı.

Öykü yazmaya ilkokul yıllarında başladı. Muhtelif bala dergilerinde öyküleri yayımlandı. 1939’dahi, daha ortaöğretim öğrencisiyken yazdığı tıpkısı öykünün İkdam gazetesinde yayımlanmasıyla yazın dünyasına girdi. İkdam ve Yeni Sabah gazetelerinde derhâl her çağ aynı öyküsü; Bin Tıpkısı Hikâye, Çocuk Haftası, Nasip kabilinden ceride ve dergilerde yazıları, öyküleri ve çevirileri yayımlandı. Akbal’ın anne anlamda öyküye yönelmesi Sait Faik’in Semaver ünlü kitabını okumasından sonradan başlamıştır.

Mal-i Fünun Uyanma dergisinde çalıştığı sıralarda başlayan eski bakir tartışmalarının ve bakir edebiyatın içre vadi alan Akbal’ın sanatında böylelikle anne edebiyatçı dönemi açılmıştır. Öz yaşam deneyimlerinden, çocukluk anılarından yola çıkan, âdeta kent insanını de gözardı etmeyen duygun hikâyeler yazmaya başlamıştır. Bunlar toplumsal olaylarla ilgilendiren gözlemlere değil, anılara ya birlikte düşlere dair, içe çevrik hikâyelerdir. Akbal hikâyeleri, Behçet Necatigil’in deyişiyle “Mevzulu kısas değil dahi, muhtemelen konular çevresinde oluşan anılar toplamıdır”. Edebiyat çevrelerinde serbest ve müspet yankı fail Önce Ekmekler Bozuldu ünlü geçmiş kitabını 1946’de çıkarmıştır. Onu, 1949’da Aşksız İnsanlar izlemiştir.

Garipler Sokağı ve Bizans Definesi adlı kitapları Rusçaya; Dondurmalı Beyaz Perde Sırpçaya çevrildi.

Suçumuz Koca Oluşmak adlı kitabı Erdoğan Tokatlı yönetiminde 1986 yılında filme çekildi.

Bir Cevap Yazın