Öncel Öziçer yazdı

Rahim etmeyene, merhamet olunmaz.”
Senelerce gazetedeki odamın duvarında durdu bu söz.
Demincek siz birlikte vicdanınızın ayrımsız köşesine Hz. Muhammed’in bu hadisini iliştirin, ben da konuya gireyim.
Köpekten korkanların düştükleri günah bütün aynıdır. Onlar değme köpeğin insanoğluna saldırmak, dalamak ve ısırınca de o insanı kudurtmak amacıyla yeryüzüne indirildiğini zannederler.
Hele alelhusus sokak köpekleri!
Yüz metre öteden görseler yollarını değiştirirler zira onlar üzere aynı çıkmaz köpeği, cana teşne canavardan eksantrik benzeri molekül değildir.
üste ayrımsız bile o köpek havlıyorsa, ısırma ihtimali yüzdelik yüzdür.

KURUM KESİYORLAR!

Bunlar bilcümle, kendisinden bambaşka varlığa tahammülü sıfır, sevgisiz, bu dünyanın yemeden içmeden kendisi amacıyla yaratıldığına mümin benbenci insanoğlunun; sıkıntı yazar bile eksantrik canlıları tanıma çabasına girmemesinden kaynaklanıyor aslında.
Tanısalar, bilseler; çıkmaz köpeklerinin tıpkısı insan görünce havlamaya başlamasının, atılım değil tamlık tersi ‘Bakın sizi lacerem koruyorum’ diyerek çekicilik atması olduğunu anlarlar.
Bizim mahallenin soysuzlar çetesinden biliyorum ego.
Bir ağacın altında uyuzlu uyuz yatıp miskinliğin tadını çıkarırken sokağa ayrımsız herif girsin veya evlerden birileri hariç çıksın, aceleten toparlanıp sağa sola amaçsızca havlamaya başlıyorlar.
Yan gözle birlikte o insana bakıyorlar ‘Acaba görüyor mu?’ diye.
Yemin ederim, bildiğin çekicilik atıyorlar, afur tafur kesiyorlar!
“Görevimin başındayım, gerçekte uyumuyorum, gözlerimi dinlendiriyorum” dercesine.
Evet çıkmaz köpekleri; siz onları sevseniz üstelik, sevmeseniz bile; iki banak ark ekmekle bir cilt akarsu verseniz üstelik vermeseniz da, bulundukları bölgeyi sahiplenir ve orada güçlü insanları koruyup kollarlar. Siz isteseniz dahi, istemeseniz da.
Yukarıdaki satırları ve benzerlerini 13 yıldır kim agâh birçok sefer yazdım, yazdık.
Bu topraklar sokak köpekleriyle hesabını benzeri türlü kapatamadı, hıncını bir tür alamadı.
Adaya kapattılar olmadı; gördükleri yerde zehirlediler, vurdular, yaktılar olmadı.
Demin hazırlanan yeni tasarıyla, mahallelerimizde yıllardır gözümüz kabil baktığımız, kısırlaştırdığımız, seçkin sabahleyin bizi kuyruklarını sembol kabil sallayarak selamlayan, akşam ezanı birlikte bayındır uyuyalım diye niteleyerek sabaha kadar sokakta kere markajcı arkadaşlarımızı toplayıp ‘doğal yaşam alanlarına’ götüreceklermiş.
Doğal hayat alanı dedikleri; vefasız ada bire bir, şehirlere haddinden fazla ırak, üstünde taştan, topraktan başka tıpkı şeyin olmadığı bakımsız araziler.
Orada açlıktan, susuzluktan kırılıp birbirlerini yiye yiye ölecekler.
Şu günlerde hepimizi tehlikeli ve kahreden bu 5199 mahdut yasa tasarısına cebin sâdır iyi kalpli, vicdanlı insanlar; yasayı engellemek amacıyla kuş gibi çırpınıyorlar.
Ben özlük adıma www.sessizkalmasucaortakolma. com’a girip meclise gönderilecek dilekçeye bire bir imza attım.
“Ölüm yasasına hayır” demek için doğrudan bambaşka ne dirimlik bilemiyorum.

SENDEN FARKI YOK

Ve bu yazıyı köpek haramdır, pistir; pisik nankördür, haindir, tekmelenmeye müstahaktır diyenler amacıyla, Kuran’dan bire bir ayetle bitirelim istiyorum:
“Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan hangi varsa bütünü fakat sizin gibi ümmettir (topluluklardır). Tığ o kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Nihayet (kâffesi) toplanıp Rab’lerinin huzuruna getirilecekler.”
En’am suresi 38. Ayet
(Kısaca “Ulan insanoğlu, yarattığım kedinin, köpeğin, yılanın, kuşun benim nazarımda senden tek farkı bulunmayan” almak istiyor.
Anladınız değil mi?
(Imdi anlamalısınız.)

Öncel ÖZİÇER

Bir Cevap Yazın