Öncesizlik ve Polat sebep bu derece seviliyor?

Türkiye ’de izleyicinin ilgisini çekebilmek, ayrıca daha bile müstakbel geçip kendine has, milyonları aşan ayrımsız hayran kitlesi edinebilmek anca magazinel tartışmalarda bahsedildiği kadar dümdüz değil. Bunu başarabilmenin aynı formülü bulunmayan, alelhusus televizyonda hakeza ayrımsız “gelişim” ortaya koymanın yahut bu kadar aynı muvaffakiyet elde etmenin hiçbir şekilde garantisi yok. Çünkü monitör izleyicisi amacıyla, herhangi bir dizinin kendisini ne büyüklüğünde ilgilendirdiği, kendisinin ekranda hangi evre sahne edildiği ile dayalı biraz dahi…

Mail dönemde iki paradigma bunu başarıyor. Biri Kurtlar Vadisi, gayr ise Öncesizlik. Rastgele ikisinin bile endişe-ting listesindeki konumu malum. Fakat anne maslahat çabucak aldıkları rekor reyting rakamları değil. Maslahat, rastgele ikisinin da kemik benzeri hayran kitlesi oluşturmuş, neredeyse fanatik bir peyrev kitlesine hitap etmiş olmaları. Mesele, temas ikisinin bile hayranlarını tabi hâle getirmeleri, ayrımsız zamanda dahi hayranlarına bağımlı olmaları, aykırı ayrımsız alışverişle ilerliyor olmaları… Paçarız heves ahşverişiyle…

Bağıntı meselesi

Çok izlenen bambaşka dizilerde olmayan ve seçme iki diziyi de üs birer fenomen hâline getiren özellik, hayranlarının yadsınamaz sadakati. Bu sadakatin sebepleri muhtelif. Bunların sunu önemlisiyse, aşina dizilerin henüz evveli ekranda külah edilmediğini düşününen seyirci kitlesine ulaşması, izleyicisini ciddiye alması, izleyicisinden iştirak beklemesi…

Seçme ikisi de mütenavip ayrımsız türe sunuyor

Beğenelim evet dahi beğenmeyelim, Yeşilçam ’ın mukaddema benzeri nevi toplumsal vicdan oluşturduğu stabil. Yaşamındaki adaletsizlikleri, gönül tokluğu edilmeyen doğruluk duygusunu, ama kişisel, ama içtimai doğruluk için olsun, içre biriktirdiği her soy haksızlığı dile getiren, sonraları da bu haksızlığı düzelten kahramanları vardı Türk izleyicisinin. Evveli bu esame Cüneyt Arkm ’dı, Yılmaz Güney ’di, Ayhan Işık, Sadri Menus ’tı, Hayal Koçyiğit yahut Fatma Girik ’ti…

Gündelik hayatın kendisine türe vaat etmediğini düşünen izleyici çareyi perdedeki ağabeylerinde, ablalarında buluyordu. Hayatındaki yanlışların dahi aynı dönem düzeleceğini umuyordu onlardan feyz alarak…

Bekâr değilsin yeğen!

Şimdiyse izleyici kitlesi beyaz perde perdesinin karşısında değil, televizyon karşısında arıyor sarsılan doğruluk duygusunun merhemini. Sadece toplumsal doğruluk amacıyla değil, ferdî anlamda uğradığı haksızlıklar amacıyla bile ekrandaki ağabeylerinin kendisiyle gelişigüzel dertlenmesini, analog dertlere ilaç ararken görüntülenmesini istirham ediyor. Yetişkin benzeri denizin içre tıpkısı felç olmadığını hissettirecek ufak kelamlar sezmek istiyor.

Kurtlar Vadisi, başladığı günden bu yana sürdürdüğü –ve monitör izleyen herkesin ayrımsız şekilde ilgilendiği- tavrım, aslen toplumsal ve açık oturum adaleti adına yayımlamak üzerine kurmuş durumda. Hikâyenin ana kahramanı Polat Önder ’ın izleyiciye verdiği cesaret, asıl yaşamda hesabına gelmeyen adaletin, dizinin dünyasında adına gelmesi değil yalnız. Seyirci, Polat Alemdar ’ın KUL ’li Aron Feller ’i ast etmesiyle mahiyet gündemin değişmeyeceğini bittabi biliyor. Oylumlu olansa şu; peyrev yaşananlarda bir “tuhaflık”, tıpkısı “adaletsizlik” olduğunu belirten aynı yiğit olmasını, kendisinin aynı sözcüsü olmasını istiyor. Bunu kadm karakterlerin çokça haddinden fazla bir iki olduğu, erkeklerin dünyası olarak görülebilecek tıpkı hikâyede izlemekse, bittabi eş izleyicilerin daha çok irade ettiği benzeri kondisyon yaratıyor.

“Adaletin tesisi”

Polat haddinden fazla efdal mevkilere girip çıkıyor ve buralarda lafını esirgemeksizin caka kesiyor, Memati antolojilere girecek kelamlar ediyor, Abdülhey kardeşliğin, dostluğun kitabını yazıyor. Erkek izleyicinin sarhoş olması amacıyla gereken herhangi bir husus ekranda vuku buluyor. Bu anlamda Kurtlar Vadisi, özellikle geride bıraktığımız Kurtlar Vadisi Pusu aynı diyanet paradigma statüsüne de nail vaziyette. Öz izleyici kitlesini çokça iyi tanıdığı amacıyla, alelhusus koca izleyicinin neleri bağışlamak istediğini ve neleri girmek istemediğini imdi çekimci Pana Film ezbere biliyor. Bu nedenle de araba düzeninde hareketli bire bir yapıyla, izleyicinin güveni tek antlaşma sarsılmıyor.

Ezel birlikte aslen, adalet duygusu temelinden sarsılan bire bir asıl karaktere cemaat. Bildirme ferah iki arkadaşı ve sevgilisi bire bir soygun düzenleyip suçu onun üzerine atmış. Temel adı Ömer ’ken, hapishanede tanıştığı Ramiz Bıçkın yardımıyla beniz değiştirme ameliyatı olup, eskimemiş kimliğine, öç almak için yola çıkan Öncesizlik ’e dönüşmüş. Hem âşık olduğu kadından hem bile arkadaşlarından öç ahzetmek, ipliklerini pazara çakmak niyetinde. Yani maksat tekrar “adaletin tesisi”! Ama bu misil ihanete yakalanmış tıpkısı amor ve ülfet yöre planda. Bu kat edebiyattan beslenen karakterler yöre planda. Bu el alengirli adamlar, güzelce kadınlar, keder çekici delikanlılar, tokuşma çeviren ancak sonradan pişman reşit kadınlar söz konusu. Silahla değil, lafla tafsilatlı teferruatlı alınan ayrımsız öç bahis konusu. Haliyle kadınların görüntülük karşısına oturup bu dünyaya kapılıp gitmesi sürpriz değil.

Ezel ve Kurtlar Vadisi anne farklılıkları olan, birini erkeklerin diğeriniyse kadınların (de) izleme ettiği iki görüngü. Buna rağmen benzerlikleri da bir iki değil. Söz Gelişi Öncesizlik ’in diziye birlikte adını veren esas karakteri, tıpkısı Kurtlar Vadisi ’nin Çelik Alemdar ’ı üzere kaybetmeyi sevmeyen benzeri âdem. Temas ikisi de kazançlı açıdan faziletkâr standartlara ehil. Seçme ikisi da ilahî arabalara biniyor, dayanılmaz evlerde yaşıyorlar. Gösteriş kesmeye başladıklarında tadına kanma olmuyor, izleyiciyi ettikleri iki söyleme ile ekran karşısına kitlemeyi bereketli biliyorlar. Değme ikisi dahi yüz tebdil ameliyatıyla alelacayip kimliklere bürünmüşler. Adeta ayrımsız Kurgu Kristo Kontu kadar intikam meleği sıfatıyla, ayrımsız nevi cezalandırıcı sıfatıyla yer-ı vücut etmekte, özellikle de belirttiğimiz üzere, izleyicinin zat hayatında yapı edemediği hak duygusunu kasılma etmekteler.

Ezel birlikte yalnız değil, Çelik de. Polat ’ın beraberinde gözüpek ayrımsız adamı, ayrımsız kardeşi var: Abdül-hey. Aynı özge analog kişilikse Memati. Öncesizlik üzere birlikte aynı husus uygulanan. Alelhusus kim zaman finaliyle alay malay, kadro tümden eksiksiz üzere. Zira Ezel ’bile birlikte Abdülhey ’le eş bir hüviyete ehil olan Tefo karakteri bulunan. Memati ’nin Çelik için ifade ettiklerini ise, önümüzdeki zaman Mehabetli, Öncesizlik üzere anlatım edecek muhtemelen. Yüksek, mukaddema Ezel ’e baziçe oynayan arkadaşlarından biri, şimdiyse onun tıpkı numaralı öç destekçisi.

Aslan Mir ve Ramiz Bıçkın

Aslan Bey ve Ramiz Bıçkın, Kurtlar Vadisi ’ni hastalık erkeklerin, Ezel ’i ise sebep kadınların izlediğini anlatan iki ıra. Aslan Bey tıpkı yurt aşığı, Çelik ’ı yönlendirmeyi başarmış biri. Raconun kralı değilse de, raconun nerede kesileceğini sunu mebzul bilici emanet (Daha Çok bulunmayan kendisi).

Ramiz Bıçkın ise aşkı üzere İstanbul ’u yakmış, yetmemiş başkalarını da yakmış. Yetmemiş, amor amacıyla yanan benzeri somurtkan oğlanı alıp ondan öç meleği yaratmış…

Kurtlar Vadisi ’nin önceki sezonlarını hatırlayanlar bilir. Selçuk Yöntem ’in canlandırdığı Aslan koca karakteri, bir nevi hatır hocalığı yapıyor, Çelik ’ın bugünlere gelmesinde da şişman hisse sahibi oluyordu. Arslan Mir, Kurtlar Vadisi ’nin hayranlarının gözünde ayrımlı bir yere oturmasını sağlayıcı aforizmalar üretiyordu. Gerçi Kurtlar Vadisi ’nde delikanlılığın ve aforizmamn sonu bulunmayan. Laz Fer ’smdan Kılıç Eş ’ine, kurul üyelerinden Güllü Erhan ’ına, Abdülhey ’inden Memati ’ciğer ve binnetice Polat Alemdar ’ına dek herkesin ettiği kelamlar, hayranlarının duvarlarını, çantalarını, defterlerini, genel ağ alemindeki MSN, Facebook iletilerini süslüyor. İzleyicinin diziye katılımı, diziyle kurduğu ilişki, yevmi hayatta biraz de bu yolla kendisini gösteriyor. Kurtlar Vadisi hayranı erkeklerin “Dostum gayrimümkün, hasmım yaşamaz”ı arabalarının arkasına yazdırmaması, “Sonunu düşünen alp olmaz” diye niteleyerek gelişigüzel işe girişmemesi kabil mü?

“Aynı belki elan var”

Bire Bir boyut Ezel amacıyla da makbul. Öncesizlik ’mağara da aynı Çelik kadar nazik ayrımsız akıl hocası var: Ramiz Keleş! İstanbul ’un arz balaban kabadayısı ve arz balaban ahali ozanlarından biri ihtimal de Ramiz Dayı. Öncesizlik ’e alacağı intikamda yardımcı olan Bıçkın, benzeri yandan da romantik aforizmalarıyla izleyicinin ciğerine işlemeyi da beceriyor. Romantik özdeyiş-larının hele kadınları etkilememesi kabil değil. Ramiz Cesur ’nın yıllanmış aşkı ölümle karşı karşıyayken, radyodan “Tıpkısı belki daha var”ı istediği efsane sahneyi düşündüğümüzde; veya Ramiz Çatal Yürekli ’nın final bölümünde okuduğu Mevlana ’nm “Etme” şiirini… Öncesizlik ’e bire bir keresinde “Öyle bire bir öz olsun ki bu kadını affedeyim istiyorsun” deyişini hatırladığımızda, kadınların hastalık görüntülük karşısında eriyip bittiğinin anlaşılması henüz da kolaylaşıyor (Seçme ne kadar Kenan İmirzalıoğlu faktörünü de unutmamak lazımsa da, Keleş ’nın sözlerinin etkisi galiba elan nazik).

Kurtlar Vadisi ve Öncesizlik açıklık-l sındaki sunu oylumlu fark, birinin sonuç derece anif ve siyasi (Kurtlar Vadisi), diğerininse anlattığı dünyanın kaba kurallarına rai men sonuç mertebe romantik olması… Bu da birini neredeyse vakit kaybetmeden erkeklerin, diğeriniyse erkeklerle gelişigüzel kadınların bile hayranlıkla izlemesine neden oluyor. Öncesizlik, bunu ihtimal Kurtlar Vadisi ’hangi nazaran henüz sinemasal tıpkısı kurguyla sunuyor ama Kurtlar Vadisi da özellikle akıbet iki sezonunda, yöntemince benzeri kült olmanın keyfini sürüyor. İzle yicisinin isteklerini gündeminde bir numara sıraya koyarak onları muhakkak diziye içeri ediyor. Kamu bunların sonucunda;

Polat X6 ’evet biniyorsa, tığ dahi binmiş sayılıyoruz…

Polat aynı mekâna girip gösteriş kesiyorsa, biz dahi alengir kesmiş büyüklüğünde oluyoruz.

Ezel, 250 bin avroluk Mase-ratisi ’nden indiğinde, “Henüz de çoğunu adalet ediyor, sana yapılanın iki katını yapasın” diyoruz, sırtını sıvazlayıp tığ dahi onunla tıpkı otomobildeymişiz, biz birlikte onunla bire bir kumpasları kuruyor-muşuz üzere hissediyoruz…

Ramiz Yürekli “Ika”yi oku] duğunda, bizler bile birilerine bu şiiri idrak etmek, “Ika” eylemek istiyoruz…

Abdülhey vurulduğunda fert kardeşimiz vurulmuş gibi acısın hissediyoruz…

Eyşan-Ezel aşkının gidişatını izlerken, zat sevdalarımızı düşünüyoruz…Hem Öncesizlik oluyoruz, hem bile Eyşan…

Lost ’un kül dünyaya yaptığı etkinin benzeri benzerini, biz bu dizilerle yaşıyoruz.

Aha bu nedenledir kim, ha ikisi sıra bile henüz tafsilatlı süre manzara âlemimizi süsleyecek, bildirme önemlisi gündelik hayatımızda yapı edemediğimiz doğruluk duygumu zu istiğna edecek kadar görünüyor Hem politik hem dahi fert yaşamımızda…Türkiye ’de izleyicinin ilgisini çekebilmek, hassaten daha bile ati geçip kendine has, milyonları aşan bir hayran kitlesi edinebilmek anca magazinel tartışmalarda bahsedildiği kadar cılız değil. Bunu başarabilmenin tıpkı formülü yok, özellikle televizyonda böyle aynı “hareket” ortaya koymanın yahut bu kadar tıpkısı sükse elde etmenin tek şekilde garantisi bulunmayan. Zira televizyon izleyicisi amacıyla, rastgele dizinin kendisini hangi kadar ilgilendirdiği, kendisinin ekranda hangi mertebe mandepsi edildiği ile ilgili biraz dahi…

Mail dönemde iki dizi bunu başarıyor. Biri Kurtlar Vadisi, başkası ise Ezel. Seçkin ikisinin birlikte kanaat-ting listesindeki konumu malum. Ancak ana maslahat hemen aldıkları rekor reyting rakamları değil. Iş, seçme ikisinin de mızrap ayrımsız hayran kitlesi oluşturmuş, neredeyse fanatik ayrımsız seyirci kitlesine hitap etmiş olmaları. Maslahat, herhangi bir ikisinin de hayranlarını bağımlı hâle getirmeleri, bir zamanda dahi hayranlarına tabi olmaları, kopça bire bir alışverişle ilerliyor olmaları… Kopça ikbal ahşverişiyle…

Bağıntı meselesi

Çokça izlenen apayrı dizilerde sıfır ve her iki diziyi birlikte köken birer fenomen hâline getiren özellik, hayranlarının yadsınamaz sadakati. Bu sadakatin sebepleri çeşitli. Bunların yeryüzü önemlisiyse, bilindik dizilerin daha zamanında ekranda hile edilmediğini düşününen peyrev kitlesine ulaşması, izleyicisini ciddiye alması, izleyicisinden paydaşlık beklemesi…

 Seçkin ikisi bile almaşık aynı adalet sunuyor

Beğenelim evet dahi beğenmeyelim, Yeşilçam ’ın geçmişte aynı nevi toplumsal vicdan oluşturduğu stabil. Yaşamındaki adaletsizlikleri, tatmin edilmeyen adalet duygusunu, ama ferdî, amma sosyal hak için olsun, ortamında biriktirdiği her türlü haksızlığı dile getiren, sonradan üstelik bu haksızlığı düzelten kahramanları vardı Türk izleyicisinin. Evvelce bu esame Cüneyt Arkm ’dı, Yılmaz Cenup ’di, Ayhan Işık, Sadri Alışık ’tı, Rüya Koçyiğit veya Fatma Girik ’ti…

Gündelik hayatın kendisine türe vaat etmediğini düşünen seyirci çareyi perdedeki ağabeylerinde, ablalarında buluyordu. Hayatındaki yanlışların bile aynı dönem düzeleceğini umuyordu onlardan feyz alarak…

Boydak değilsin yeğen!

Şimdiyse izleyici kitlesi sinema perdesinin karşısında değil, televizyon karşısında arıyor sarsılan adalet duygusunun merhemini. Hoppadak toplumsal adalet amacıyla değil, kişisel anlamda uğradığı haksızlıklar üzere bile ekrandaki ağabeylerinin kendisiyle birlikte dertlenmesini, eş dertlere derman ararken görüntülenmesini istirham ediyor. Eke aynı denizin içinde bir damla olmadığını hissettirecek ufak kelamlar fark etmek istiyor.

Kurtlar Vadisi, başladığı günden bu yana sürdürdüğü –ve televizyon izleyen herkesin benzeri şekilde ilgilendiği- tavrım, aslen içtimai ve panel adaleti namına getirmek üstüne kurmuş durumda. Hikâyenin esas kahramanı Polat Önder ’ın izleyiciye verdiği yürek, nesep yaşamda hesabına gelmeyen adaletin, dizinin dünyasında hesabına gelmesi değil sadece. Seyirci, Çelik Önder ’ın KÖLE ’li Aron Feller ’i zir etmesiyle gerçek gündemin değişmeyeceğini elbette biliyor. Heybetli olansa şu; izleyici yaşananlarda tıpkısı “acayiplik”, benzeri “adaletsizlik” olduğunu belirten ayrımsız alp olmasını, kendisinin bir sözcüsü olmasını istiyor. Bunu kadm karakterlerin çok çok bir iki olduğu, erkeklerin dünyası yerine görülebilecek aynı hikâyede izlemekse, tabiatıyla erkek izleyicilerin elan çok dilek ettiği ayrımsız gidişat yaratıyor.

“Adaletin tesisi”

Polat çok faziletkâr mevkilere girip çıkıyor ve buralarda lafını esirgemeksizin racon kesiyor, Memati antolojilere girecek kelamlar ediyor, Abdülhey kardeşliğin, dostluğun kitabını yazıyor. Ayvaz izleyicinin mest olması amacıyla müstelzim her özdek ekranda mekanizma buluyor. Bu anlamda Kurtlar Vadisi, alelhusus geride bıraktığımız Kurtlar Vadisi Pusu tıpkısı kült dizi film statüsüne dahi erişmiş vaziyette. Kişi seyirci kitlesini çok bol tanıdığı üzere, alelhusus erkek izleyicinin neleri kısaltmak istediğini ve neleri almak istemediğini artık yapımcı Pana Film ezbere biliyor. Bu nedenle da araba düzeninde işleyen ayrımsız yapıyla, izleyicinin güveni hiçbir antlaşma sarsılmıyor.

Öncesizlik de aslen, doğruluk duygusu zaten sarsılan aynı ana karaktere eş. Sunma mebzul iki arkadaşı ve sevgilisi aynı vurgun düzenleyip suçu onun üzerine atmış. Temel adı Ömer ’ken, hapishanede tanıştığı Ramiz Çatal Yürekli sebebiyle yüz tağyir ameliyatı olup, kullanılmamış kimliğine, öç ahzetmek amacıyla yola çıkan Öncesizlik ’e dönüşmüş. Hem âşık olduğu kadından hem birlikte arkadaşlarından öç ahzetmek, ipliklerini pazara fark etmek niyetinde. Yani meram esasen “adaletin tesisi”! Ama bu kat ihanete tutulmuş bir aşk ve ülfet dolay planda. Bu defa edebiyattan beslenen karakterler dolay planda. Bu kez alengirli adamlar, fena hâlde kadınlar, incitici çekici delikanlılar, hile çeviren ancak bilahare pişman reşit kadınlar bahis konusu. Silahla değil, lafla uzun mufassal alınan benzeri intikam bahis konusu. Haliyle kadınların görüntülük karşısına oturup bu dünyaya kapılıp gitmesi sürpriz değil.

Öncesizlik ve Kurtlar Vadisi asıl farklılıkları olan, birini erkeklerin diğeriniyse kadınların (üstelik) takip ettiği iki olay. Buna karşın benzerlikleri birlikte birkaç değil. Örneğin Öncesizlik ’in diziye bile adını veren ana karakteri, tıpkı Kurtlar Vadisi ’nin Çelik Önder ’ı gibi kaybetmeyi sevmeyen benzeri insan. Gelişigüzel ikisi de ekonomik açıdan faziletli standartlara cemaat. Seçme ikisi da dört dörtlük arabalara biniyor, katlanılamaz evlerde yaşıyorlar. Çalım kesmeye başladıklarında tadına tatmin olmuyor, izleyiciyi ettikleri iki kelam ile görüntülük karşısına kitlemeyi gani biliyorlar. Rastgele ikisi üstelik beniz tağyir ameliyatıyla bambaşka kimliklere bürünmüşler. Adeta benzeri Montaj Kristo Kontu üzere intikam meleği sıfatıyla, ayrımsız nevi cezalandırıcı sıfatıyla arz-ı beden etmekte, özellikle da belirttiğimiz amacıyla, izleyicinin öz hayatında kasılma edemediği adalet duygusunu üretim etmekteler.

Ezel birlikte yalnız değil, Çelik bile. Çelik ’ın beraberinde gözüpek bire bir adamı, bir kardeşi var: Abdül-hey. Bir gayrı benzer kişilikse Memati. Öncesizlik üzere üstelik tıpkısı öz muteber. Alelhusus kim sezon finaliyle alay malay, takım heyetiyle doğru kabilinden. Zira Ezel ’dahi birlikte Abdülhey ’le analog benzeri hüviyete cemaat olan Tefo karakteri kâin. Memati ’nin Polat amacıyla rapor ettiklerini ise, önümüzdeki sezon Ulu, Ezel üzere anlatım edecek anlaşılan. Mehabetli, mukaddema Ezel ’e baziçe oynayan arkadaşlarından biri, şimdiyse onun aynı numaralı öç destekçisi.

Aslan Komutan ve Ramiz Çatal Yürekli

Aslan Eş ve Ramiz Yürekli, Kurtlar Vadisi ’ni sebep erkeklerin, Ezel ’i ise illet kadınların izlediğini anlatan iki ıra. Arslan Eş ayrımsız memleket aşığı, Polat ’ı yönlendirmeyi nail biri. Raconun kralı değilse de, raconun nerede kesileceğini yeryüzü ongun alim gönül (Çıktı yok kendisi).

Ramiz Çatal Yürekli ise aşkı için İstanbul ’u yakmış, yetmemiş başkalarını da yakmış. Yetmemiş, aşk amacıyla yanan tıpkı abus oğlanı alıp ondan intikam meleği yaratmış…
Kurtlar Vadisi ’nin ilk sezonlarını hatırlayanlar agâh. Selçuk Yöntem ’in canlandırdığı Arslan eş karakteri, benzeri nevi kanı hocalığı yapıyor, Çelik ’ın bugünlere gelmesinde de balaban hisse sahibi oluyordu. Aslan Mir, Kurtlar Vadisi ’nin hayranlarının gözünde farklı aynı yere oturmasını sağlayan aforizmalar üretiyordu. Gerçi Kurtlar Vadisi ’nde delikanlılığın ve aforizmamn sonu bulunmayan. Laz Aydınlık ’smdan Kılıç Bey ’ine, konsey üyelerinden Güllü Erhan ’ına, Abdülhey ’inden Memati ’döş ve nihayet Polat Alemdar ’ına çatışma herkesin ettiği kelamlar, hayranlarının duvarlarını, çantalarını, defterlerini, genel ağ alemindeki MSN, Facebook iletilerini süslüyor. İzleyicinin diziye katılımı, diziyle kurduğu alım satım, gündelik hayatta az buçuk üstelik bu yolla kendisini gösteriyor. Kurtlar Vadisi hayranı erkeklerin “Dostum olmaz, hasmım yaşamaz”ı arabalarının arkasına yazdırmaması, “Sonunu düşünen kahraman olamaz” diyerek seçme işe girişmemesi türlü mü?

“Aynı belki daha var”

Benzeri durum Ezel amacıyla bile makbul. Ezel ’in da ayrımsız Çelik kadar balaban benzeri akıl kethüdası var: Ramiz Yürekli! İstanbul ’un yeryüzü nazik kabadayısı ve en nazik el ozanlarından biri ihtimal dahi Ramiz Çatal Yürekli. Ezel ’e alacağı intikamda havari olan Dayı, benzeri yandan bile romantik aforizmalarıyla izleyicinin ciğerine işlemeyi bile beceriyor. Romantik özdeyiş-larının özellikle kadınları etkilememesi olabilir değil. Ramiz Cesur ’nın yıllanmış aşkı ölümle karşı karşıyayken, radyodan “Aynı ihtimal elan var”ı istediği söylence sahneyi düşündüğümüzde; veya Ramiz Bıçkın ’nın bitiş bölümünde okuduğu Mevlana ’nm “Ika” şiirini… Ezel ’e tıpkısı keresinde “Öyle bir husus olsun ki bu kadını affedeyim istiyorsun” deyişini hatırladığımızda, kadınların bozukluk görüntülük karşısında eriyip bittiğinin anlaşılması henüz birlikte kolaylaşıyor (Değme ne kadar Kenan İmirzalıoğlu faktörünü bile unutmamak lazımsa da, Dayı ’nın sözlerinin etkisi belli daha büyük).

Kurtlar Vadisi ve Öncesizlik uzaklık-l sındaki bildirme muhteşem ayırt, birinin serencam adım kaba ve siyasal (Kurtlar Vadisi), diğerininse anlattığı dünyanın sert kurallarına rai men son paye romantik olması… Bu da birini neredeyse yemeden içmeden erkeklerin, diğeriniyse erkeklerle alay malay kadınların bile hayranlıkla izlemesine neden oluyor. Ezel, bunu ihtimal Kurtlar Vadisi ’hangi gereğince henüz sinemasal ayrımsız kurguyla sunuyor amma Kurtlar Vadisi da hele serencam iki sezonunda, yöntemince tıpkı din olmanın keyfini sürüyor. İzle yicisinin isteklerini gündeminde birinci sıraya koyarak onları nasıl diziye gönül ediyor. Tekmil bunların sonucunda;

Polat X6 ’ya biniyorsa, biz üstelik binmiş sayılıyoruz…

Polat tıpkı mekâna girip racon kesiyorsa, biz de alengir kesmiş büyüklüğünde oluyoruz.

Öncesizlik, 250 bin avroluk Mase-ratisi ’nden indiğinde, “Elan birlikte çoğunu hak ediyor, sana yapılanın iki katını yapasın” diyoruz, sırtını sıvazlayıp tığ üstelik onunla bir otomobildeymişiz, biz da onunla bire bir kumpasları kuruyor-muşuz kabil hissediyoruz…

Ramiz Keleş “Ika”yi oku] duğunda, bizler de birilerine bu şiiri ihata etmek, “Etme” geçmek istiyoruz…

Abdülhey vurulduğunda fert kardeşimiz meftun kabil acısın hissediyoruz…

Eyşan-Ezel aşkının gidişatını izlerken, kendi sevdalarımızı düşünüyoruz…Hem Öncesizlik oluyoruz, hem dahi Eyşan…

Lost ’un cemi dünyaya yaptığı etkinin ayrımsız benzerini, tığ bu dizilerle yaşıyoruz.

Işte bu nedenledir kim, ha ikisi dizi da daha detaylı süre görüntü âlemimizi süsleyecek, yeryüzü önemlisi yevmi hayatımızda yapılış edemediğimiz türe duygumu zu gönül tokluğu edecek kabilinden görünüyor Hem siyasi hem üstelik birey yaşamımızda…

Güncel

Bir Cevap Yazın