Reyting sistemi başlamadan çöktü!

Reyting sistemini denetlemekle görevli Marmara Üniversitesi, oluşturulan denek havuzunun gayrisıhhi olduğu, yaptığı uyarıların dikkate alınmadığı, reyting ölçümü yapmakla görevlendirilen TNS şirketi ve kâh yapımcılardan ağırbaşlılık ve zılgıt aldığını öne süren TİAK geçkin denetçilikten çekildi. TNS Şirketi ile ait basına yansıyan iddialarla ilişik Monitör Takip Araştırmaları SAVUŞMAK (TİAK) Umumi Heyet Üyeleri, evvel Üsküdar Cumhuriyet Altını Başsavcılığı ’na anlatım verdi.

Reyting ölçüm sisteminin bu haliyle başlaması yerinde televizyon sektörüne çokça nazik engel vereceği belirtiliyor.

RAPORDA SİSTEMİN ÇARPIKLIKLARI BIRICIK YEGÂNE ANLATILDI

Televizyon Strateji Araştırmaları AŞ (TİAK) geçtiğimiz yıl reyting sisteminin akıllıcasına ölçülmediği ve denek listelerinin yapımcılarının eline geçtiği gerekçesiyle AGB şirketi olan sözleşmesini feshederek TNS şirketiyle anlaşmıştı. TİAK, sistemin zinde yürümesi üzere birlikte Marmara Üniversitesi ’ni “kontrol” kendisine görevlendirdi. TNS şirketi 1 Mayıs ’ta reyting ölçümleri yapmaya başlayacak. Ancak ölçüm sistemi başlamadan geçmiş Marmara Üniversitesi hazırladığı raporlarla sistemin eksikliklerini tek yegâne raporladı. Darülfünun hazırladığı raporda; meçhul tutulması gereken denek listelerinin emin benzeri şekilde korunmadığı, müşareket vasıtasıyla seçilen adreslerde yanlışlıklar olduğu, Türkiye genelini yansıtacak tıpkı denek havuzu oluşturmadığını belirtildi. Raporda, seçilen deneklerin bozuk takdir sistemini yapan AGB ’den dahi acı olduğu, ayrıca TNS şirketinin denek listelerinin tamamını üniversiteye vermediği ve gizlediği rapor edildi. 

ÜNİVERSİTEYE BASKI YAPILDI MI?

Marmara Üniversitesi, sunduğu raporun “eksikliklerinin” giderilmesini beklerken TNS şirketi uyarıları dikkate almayarak 16 April itibariyle 869 haneye reyting takdir cihazı people meter koyarak ölçümlere başladı. Yaşanan bu gelişmeler konusunda Marmara Üniversitesi denetçilikten istifa kararı aldı. Üniversite, kurumsal güvencelerini ortaya koyarak yaptıkları çalışmada öğretim görevlilerinin TNS şirketi yetkilileri tarafından “tahrik edildiğini, azarlandığını”, TNS şirketinin denetimi pasifikasyon çabası içre olduğunu, çalışmanın bu haliyle hür denetim anlayışının felsefesine, mantığına ve ruhuna muhalif olduğunu gerekçe göstererek denetçilikten istifa etti.

İFADESİ ALINDI

Reyting soruşturmasını yürüten Üsküdar Cumhuriyet Altını Başsavcılığı bu gelişmeler üzerine Pazartesi haset TNS Genel Müdür Yardımcısı Gülen Atakbek Guıgaz ve bazen TNS çalışanlarının ifadelerini aldı. Guıgaz ’ın ifadesinde, denek listelerinin taşeron şirketlerin eline geçtiğini kabul ettiği, fakat bu listelerin üçüncü şahısların eline geçmesi üzerine fesih edildiğini ve bakir listeler oluşturulduğunu söylediği tabir ediliyor. Savcılığın soruşturmayı derinleştireceği ve TİAK yönetiminin üstelik konuyla ilişkin sormaca geçirebileceği belirtiliyor.

ASILZADE HASTALIK…

Marmara Üniversitesi ’nin kontrolörlük çekilmesinin “esas” nedeninin kuruma yapılan baskılar olduğu kanıt ediliyor. TİAK üyeleriyle bazı geçek temsilcilerinin, TİAK Umumi Müdürü Dursun Güleryüz marifetiyle denetçilere sıkıntı yaptırdıkları, üniversite hocalarının bu baskıya dayanamadığından dünya görevden çekildikleri belirtiliyor. TİAK içerisinde rapordan bilahare “skandalla” ilişik tıpkısı inhilal olduğu, reklam payında esbak dönemde çok behre düz yazı yöneticilerinin rastgele ne şekilde olursa olsun 1 Mayıs ’ta reyting takdir sisteminin başlamasına yandaş olduğu tabir ediliyor.

ALP POYRAZOĞLU

Bir Cevap Yazın