Reza Zarrab’dan Ahmet Hakan’a karşılık!..

IŞTE REZA ZARRAB’IN GÖNDERDİĞİ AÇIKLAMA:

Öncelikle Türk milleti ve müslüman aleminin artağan Ramazan Bayramını kutluyorum.

17 Antrakt 2013 tarihinden beri başta Doğan Medya gurubu atılmak amacıyla tıpkı hizip medya kuruluşları vasıtasıyla aleyhimde sistemli benzeri şekilde ayrımcılığa dayalı karalama kampanyası yürütülmektedir. Bu yayınlara alın tarafımızca lüzumlu kanuni başvurular işlenmiş olup yargılamaların bazıları lehimize neticelenmiş bazıları ise halen devam etmektedir.

Sonsuz bitmeme fail bu nahak yere suçlamalar nedeniyle kamuoyuna bazı gerçekleri yorumlamak zorunluluğu doğmuştur:

1.) Takvim gazetesinin 12.07.2015 günlü nüshasında Doğan medya gurubunun sahibi, yöneticileri ve yazarlarından oluşan topluluğun aynı teknede çekilmiş resmi yayınlanmıştır.

fıkracı Ahmet Hakan bu işaret akabinde abus ayrımsız felaket ve kinle ahlaksızcasına şahsıma saldırmaya başlamıştır.

Oysa ego bu kişilerin o gün o teknede olduklarını bile medyadan öğrendim.

2.) Bu saldırılara 16.07.2015 ’bile ağız ağıza taraftar ve hatalı bilgilerden örülü, doğruluğu teyid edilmemiş ve edilmesi de cins olmayan aynı raporu kanuni olmayan yollarla ele geçirip manşetten yayınlayarak kullanılmamış bire bir halka eklemişlerdir.

Tıpkı tabir 18.07.2015 günlü Özgürlük gazetesinde bire bir kat daha bir saptırılmış ifadelere saha verilerek kolluk yapılmıştır.

Raporu düzenleyen yaşama tamamen atlaya zıplaya yerine ince zamandır ego ve şirketlerim aleyhinde sözde araştırmalar yapıp hizmet ettiği gayrikanuni odaklara bağlılığını sergilemeye çabalamaktadır. Fiilen bu kişiyle ilişik yasal müracaatlarımızı yapmış bulunmaktayız. Soruşturmalar sırasında hazırladığı raporların gerçek dışı olduğu resmi verilerle isbat edilecektir. Bizim eksiksiz ticari faaliyetlerimiz şevket kurumlarının denetimine açıktır ve bu konuda sunma ufak bir endişemiz dahi bulunmamaktadır.

3.) Kamuoyuna önemle yorumlamak isterim kim Babek Zencani ile amut evet dahi dolaylı tek ortaklığım olmamıştır. İran’de bu emanet karşı planlı soruşturmalarda tek zaman kadem geçmemiştir. Sahiden İran yetkili merciileri konuyla ilgili yüz kere meşruhat yapmış ve soruşturmaların beni ait tıpkısı yönü olmadığını belirtmişlerdir.
Israrla benimle bu yaşama arasında bağlantı varmış kabil cali raporlar düzenleyen, sonrasında dahi bunları gazete manşetlerine taşıyanlarla Türkiye Cumhuriyetinin birliği ve bütünlüğüne alın düşün ve gösteri birliği ortamında akım edenler tıpkısı kişilerdir.

4.) Türkiye İhracatçılar Meclisi değme sene dış satım şampiyonlarını resmi verileri ana alınarak belirlemekte olup bu sene sahibi ve yetkilisi olduğum şirket ticari başarılarıyla ödüle hak kazanmıştır. Fakat ödülümü almaya gittiğimde moskof bir saldırıya maruz bırakılarak hakettiğim ödülü aldığım amacıyla adeta yargısız yürütüm edildim.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını ve hür mahkeme kararı sistemini hiçe sayarak bana bu yargısız infazı başlatanlar adaletin elinden kurtulmuş olsalar bile – varsa şayet – özlük vicdanlarının sesinden kurtulamayacaklar.

5.) Ailemle gitmek için satın aldığım evime “gizlice kat daha çok” denildi. Oysa çarkıt bilgisiz ile kullanılmamış halinin resimlerine bakıldığında yalınlık gözle de görülmektedir ki binanın orjinal yüksekliği kesinlikle değiştirilmedi ve aslına ilişkin kalınarak sadece restore edildi.

6.) Bana uygulanmak istenilen yargısız yürütüm, hukuka çapraz dinlemeler, batıl bilinmeyen ihbarlar, sahte tanıt becermek kabilinden muhtelif ciddi usulsüzlükleri içeren bir sormaca ile başlamıştır. Suç oluşturan bu usulsüzlükleri yapanların amacı adaletli usa vurma haklarına uygun ayrımsız sormaca yaparak adaleti tedarik etmek değil beni halkoyu gözetiminde amaç göstermek ve itibarsızlaştırmaktı.

Aha bu nedenledir kim, hukuka çapraz dinlemeleri gerçekleştiren ve akabinde onları profesyonelce montajlayanlar bunları medyadaki işbirlikçilerine servis etmişlerdir. Filhakika, değme tür yasadışı dinlemeyi yargısız infaza muhavvil gâh medya kuruluşları beni üstelik başı yerde namına damgalayan, sistematik yayınlar yapmıştır. bahis konusu aheste hukuk ihlallerini yapan amme görevlilerinin, ünsiyet dışı tıpkı emir komuta zinciri içre debi ettiği herkesin bildiği tıpkısı gerçektir. Ahbaplık dışı bu hiyerarşik yapının mensuplarının özel mezun mahkemelerde kanunlar namına, mensup olduğu grubun talimatlarını uygulamaları zımnında, bugün çokça sayıda sormaca yürütüldüğü bilinmektedir.

7.) Bunun beraberinde, milletler arası hukuka göre konmuş bire bir ambargo kuralını ihlal etmediğim aşikar olup, İran ’a yaptığım ve halen devam fail ticaretimin dahi o devir bile zaman birlikte yanlışlık olmadığı ortadadır.

Yaptığım tek ticari canlılık ülkemi zarara uğratmadığı gibi kamu tersine amacım baştan sona ülkeme hizmet olmuştur.

Özellikle şu hususu belirtmek isterim: her ihtişam imtiyazı-ayrıcalığı olmaksızın hür teşebbüs Şirketleri ortada meşru tecim beğenmek kanalıyla Türkiye’ye ilişik değer sağladım.

Şu anne büyüklüğünde lüzumlu MASAK ister değişik kerem kurumlarının temas açıdan incelediği ticari faaliyetlerimde seçme ne bir hukuka mugayeret tayin edilmemiştir.

8.) Beni arsıulusal aynı suikastçıya destek vermekle suçlayan, de üstelik bunu Milli Istihbarat Teşkilatının adını kullanarak manşetlerine haiz Doğan Iletişim Araçları gurubuna ve Hürriyet gazetesine yer zehir cevap Milli Duyu Teşkilatımız tarafından verilmiş ve hakkımda böyle tıpkı ifade olmadığı resmi yazıyla bildirilmiştir.

9.) Eksiksiz bunların dışında hakkımda sayımsız dolma marifet mamul, insanlık dışı ithamları içeren iftiralar yayınlanmıştır.

Ellerindeki iletişim araçları gücüyle politik, hesaplı ve sosyolojik düzeni manipule etmeye çalışan şahıslar amaçlarına hiçbir devir ulaşamayacaklardır.

Türkiye Cumhuriyeti tarihi onlar gibi düşünen zihniyetlerin daim şişman yenilgilere uğradığı örneklerle doludur.

Taşlama etmeyi, iftira atmayı ve ahlaksızcasına saldırmayı huy haline getiren hayat ve guruplarla heybetli Türk Mahkemeleri huzurunda hesaplaşacağım ve adaletin leşker ya üstelik geç tecelli edeceğine samimi inanıyorum.

Benim üzerimden hesaplı bu iftira ve saldırılara cebin susmamın muhataplarımı elan bile saldırganlaştırdığını  görünce kamuoyunun akla yatkın bilgilenmesi adına bu açıklamayı yapma zarureti zahirî olmuştur.

Kamuoyuna saygılarımla..

Dilek MÜCEVHERCI (Reza ZARRAB)

(MedyaRadar)

Bir Cevap Yazın