RTÜK ‘dizi çocuklarına’ umum attı

Çocuklara müteveccih ezgi yarışmaları, çocukların reklamlarda ve dizilerde görkem almaları zımnında basında düz düzlük menfi duyum ve ehlivukuf görüşleri doğrultusunda konunun RTÜK gündemine alındığını tamlayan Komutan Davut Dursun, ürün hizmetlerinde kurum alan çocukların istismarının önlenmesi amacıyla Iş ve Içtimai Düzenlilik Bakanlığına başvurduklarını bildirdi.

Üst Asamble marifetiyle 04 Ilkgüz–13 Ilkgüz tarihleri ortada yapılan incelemeler sonucunda, 45 reklam filmi, 43 kol, 3 yavru programı ve 3 yarışma programında sayıları yüzlerle tabir edilebilecek büyüklüğünde çocuk oyuncunun alengir aldığının tespit edildiğini kaydeden Dursun, RTÜK eliyle hazırlanan ve sabık hafta Himmet ve Içtimai Düzenlilik Bakanlığına sunulan raporun ayrıntıları hakkında şu bilgileri verdi:

’ ’Raporda, tarihte kabul görmüş en degaje eş hakları belgesi olarak kabul edilen Mürekkep Milletler Yavru Haklarına Dayalı Sözleşmeye atıfta bulunularak herhangi bir çocuğun bedensel, zihnî, ruh bilimi, ahlâksal ve toplumsal gelişimini sağlayacak tam tıpkısı hayat seviyesine eş olma hakkının tamlık taraf devletlerce kabul edildiği vurgulandı.

Ülkemizde tabilik sektöründe yılgın ocak yapısını dinamik programlarda aktör namına vadi düz kollar ayn önüne alındığında bu hakkın, ancak bu sektörde etkin çocuklarla ilişik ince düzenleme bulunması ile sağlanabileceği belirtildi. ’ ’

’ÜLKEMİZDE ARANJMAN EKSİKLİĞİ VAR ’

Ekran karşısındaki çocuk ve gençlerin iz hizmetlerindeki dokuncalı içerikten korunmalarının yanında yayıncılık sektörünün içinde, aktör sıfatıyla vadi kayran yavru ve gençlerin korunmasının bile Eğin Kurulun üzerinde hassasiyetle durduğu aynı bahis olduğunu vurgulayan Dursun, ’ ’Yayınların çocuklara karşı istismar içermemeleri 6112 Mahdut Radyo ve Televizyonların Bünye ve Ürün Hizmetleri Karşı Kanunla güvence altına alınmıştır. Ancak editörlük sektöründe tumturak düzlük yavru ve gençlerin haklarının korunması üzerine ülkemizde aranjman eksikliği var ’ ’ dedi.

Dursun, başka ülkelerdeki uygulamalardan yola çıkarak hazırlanan raporlarda, bu ülkelerde genel adına, çocuk ve gençlerin editörlük sektöründe çalışmalarının, ebeveynlerin izniyle gelişigüzel, konuyla ilgilendiren yetkilendirilen bir kuruluşun iznine bile bağımlı olduğunun saha aldığını belirtti.

Ayrıca, yapılacak işin çocukların sağlık, asayiş, ruhsal ve fiziki gelişimlerine engel vermemesi ve meslek yaşındaki çocukların eğitimlerini aksatmaması konularının yasayla dulda altına alındığına aksan fail Dursun, Türkiye ’dahi yapılması gereken düzenlemede bu cevaz prosedürünün ve yapılacak işin tanımlanmasının yanı sıra yavru işçiliği üzerine aranje iş saati sınırlarına ve minimal tatil sürelerine tutkun kalınması gerektiğinin altını çizdi.

Ankara ’de Kasım ayında yapılan ’ ’Arsıulusal Say Örgütünün Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerde Etkin Çocuklar Araştırma Projesi Çalıştayı ’ ’na Art Kuruldan üstelik bir temsilcinin katıldığını kaydeden Dursun, konuyla ait toplumun bilinçlendirilmesinin ve cemi tarafların işbirliği içerisinde cereyan etmesinin önemini hatırlattı.

Dursun, Çalıştay ’dahi Türkiye ’da 14 yaşından alelade olup kültürel ve sanatsal etkinliklerde racon kayran çocukların himmet koşullarının herhangi bir düzenlemeye bağımlı olmaması hususunda bildirme gelişmemiş zamanda somut tavsiyeler geliştirilmesinin kararlaştırıldığı bilgisini bile paylaştı.

bu arada RTÜK ’ün Düzentileme ve Sosyal Düzenlilik Bakanlığından talep ettiği konular arasında, mesai alanında iye veya vasisinin çocuğun beraberinde bulunmasının sağlanması, çocuk oyuncuların ailelerinin bu yolla elde ettikleri gelirin tıpkı kısmının, çocuğun ergin olduktan sonradan kullanabilmesini ulaşmak için dulda altına alınması ve yapılacak düzenlemeye uymazlık yerinde yaptırım öngörülmesi dahi düz alıyor.

 

Bir Cevap Yazın