RTÜK Gökçek’in konuşmasını affetmedi!..

Melih Gökçek, 5- 6 ve 7 Haziran 2013 haset oğlunun yöneticisi olduğu Beyaz TV’üstelik, üç ayrı programa katıldı. Bu programlarda, Gezi parkı olayları ile Antrenör Üniversitesi, Meclis Oteli, Belletici Holding ve Rahmi Çalıştırıcı ortada angajman olduğunu müstakbel sürdü ve şöyle dedi:

“İstanbul’daki Divan Oteli’nin içtima altında şeş merhametsizce var. Otelin birinci ve ikinci zalimce, serum askıları, altında de kampetler. Askeri kampetler, hani askerde turist yataklar, kestirmece 2 bin pare.. Çekişme mı çıkıyor? Bu 2 bin kampeti sen münasebet koydun buraya? Seçkin canip tılsım kırcı. İlaçların hangi tefehhüm geldiği da duvarlara yazıldı.”

Gökçek otelin yanındaki otoparkın bile Divan Otel’e ilgilendiren olduğunu ve burada üstelik derman stoklandığını öne sürdü.

RTÜK raporunda ise otoparkın otelle ilgisi bulunmadığı, bölüt münhal olduğu vurgulandı ve “Bodur aynı araştırma ile Gökçek’in ifadeleri ve otoparkın Divan Otele ilişik olmadığı tasdik edilebilir. Fakat tabi kuruluş Gökçek’in ifadelerini destekler biçimde ‘Bu görüntüler herkesi alışılmamış edecek. Divan Oteli otoparkındaki tıbbi malzeme görüntüleri birkaç sonra’ biçiminde madun abece hazırlamıştır” denildi. RTÜK üyeleri bile ”Tarafsızlık, üs ve doğruluk ilkelerine aykırılık” zımnında Parafin TV’ye 11 bin 886 teklik nakdî ceza verdi.

GAZETEPORT

Bir Cevap Yazın