RTÜK’ten reklam süresine ilgilendiren aranjman

Radyo ve televizyonlarda gelişigüzel cins reklam yayınlarının oranı, bire bir saat içinde yüzdelik 20 ’yi (12 dakika) aşamayacak.

Resmi Ceride ’nin bugünkü sayısında yayımlanan nişane hizmeti usul ve esasları hakkında yönetmeliğe bakarak, bu orana, izlence desteklemesi ve yayıncının kendi programlarının tanıtımlarına ayrılan müddet ile kitap numara reklamları içeri mümteni. Belirlenen bu müddet en fazla 6 kez program bölünerek kullanılabilecek.

Radyo ve TV ’lerde izlence tanıtımlarının oranı, tıpkısı saat içre yüzde 5 ’i (3 dakika) aşamayacak. Izole Bant reklamlar beherglas girişte sunu çok 10 saniye kendisine verilebilecek.Sinema ve göstergeç için yapılmış filmler ile bili bültenleri ve yavru programları, planlanan nişane süreleri 30 dakikadan çok olması hâlinde, evvel 30 dakikada reklam ve tele-alışverişle kesilemeyecek.

ILK 30 AN SONRASI BENZERI ÖĞÜN KESİLEBİLECEK

Ilk 30 dakikadan sonraları herhangi bir 30 dakikalık seksiyon, arz çok hele ve istenilen zamanda kesilebilecek şekilde reklam ve tele-aksata yerleştirilebilecek.

Sponsorlu programların program tanıtımlarında programı destekleyene atıfta bulunulamayacak. Destekleyen firma ismi izlence adının aynı parçası olarak kullanılamayacak.

Reçeteye tâbi sıfır ilaçlar ve tedavilerin reklamları sıhhat ilkesi çerçevesinde, gerçeği yansıtan ve doğrulanması benzer unsurlardan oluşacak şekilde hazırlanacak.

Kamuoyu amacıyla büyük ehemmiyet haiz olayların münhasır eser haklarına ehil göstergeç yayıncıları, özge yayıncılara âdil, doğru ve eşitlikçi tıpkısı temelde bedeli karşılığında gücük vizyon hakkı sağlamak zorunda olacak.

Sınırlanmış yapıt haklarına laf olaylara erişim hakkının sağlanması, münhasır iz hakkına erbap göstergeç yayıncıları yoluyla tek şarta bağlanamayacak.

Radyo ve Televizyon Arka Yerleşmiş (RTÜK), 6 ay süresince topluluk amacıyla şişman ehemmiyet sunu fail millî ve uluslararası olayları; devlet geneline şifresiz ve ücretsiz iz işleyen göstergeç kanallarından deli dolu veya banttan yayınlanmasını tedarik etmek üzere yetişkin davranışlar listesi hazırlayacak.

 

Bir Cevap Yazın