RTÜK’ten TRT’ye alışılmamış uyarma!..

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine bakarak;  Radyo ve Monitör Dip Oturmuş (RTÜK), Türkiye Radyo ve Monitör Kurumu’yla (TRT) ilgilendiren şaşırtan iki karara imza attı. ‘TRT Yırlamak’nün habersizce işaret yaptığının kesinleşmesi konusunda TRT’ye, ‘Geriden Geriye iz yapıyorsunuz’ bilgisini iletilmekle yetindi

RTÜK ’ad sabık haftaki toplantısında, “TRT Türkü” ünlü kanalın Geriden Geriye nişane yaptığının kesinleşmesi üzerine RTÜK uzmanlarının hazırladığı tabir ele alındı.

HUKUKİ ÇATLAK VAR!

Art Asamble, RTÜK Ülfet Müşavirliği ’nden düşünüm istedi. Hazırlanan raporda “TRT ’nin müsaadesiz ürün yaptığı sabittir”denilmesine karşın TRT mallarının cesamet malı olduğu, bu nedenle TRT ’nin cihaz ve tesislerinin RTÜK eliyle mühürlenerek kapatılmasının hukuken kabil olmadığı de ifade edilerek, “Son namına; TRT kurumunun sellemehüsselam işaret yapması halinde uygulanacak müeyyide hususunda ahbaplık boşluğunun bulunduğu değerlendirilmektedir. Sözkonusu müeyyide hükmünün, devletçe kamu tüzel kişiliği adına kurulan TRT üzerine uygulanabilirliğinin tartışılması gereği bulunmaktadır” denildi. RTÜK de tabir doğrultusunda “türel mabeyin var” diye niteleyerek, TRT ’ye, “kaçak işaret yapıyorsunuz” bilgisini iletmekle yetindi.

Ayrıca HDP kontenjanından seçilen Dip Asamble Üyesi Ahmet Saika ’ın TRT ’nin tarafsızlığını yitirdiği üzere TRT Umumi Müdürü İbrahim Delimsirek ’in görevden alınması başvurusu, teferruatlı tartışmaların arkası sıra kabul edilmedi. RTÜK Başkanı Davut Dursun, RTÜK ’nam Delimsirek ’i görevden kabul etme yetkisi bulunmadığını belirtti.

Bir Cevap Yazın