Sacit Aslan:

Ongun Yalpak ’ın 18 Teşrinisani ’da yayınlanan programının  konuklarından Ceyhun Yılmayan, sunucu Mutlu Kaş ’ın aktör Muştu Ehlivukuf’a “Mesleğiniz nedir?” diye niteleyerek sorması konusunda, beraberinde oturana “o…luk” demiş olanlar olmuştu.

Henüz sonra Ceyhun Yılmayan “Söylediğim keder kortej amacıyla bozukluk dilerim. Hepimizin şakasını yapabilceğimiz öz amma yayında olmamalıydı. Muştu benim kardeşim” diye aynı nevi defo dilemişti. Ancak  Müjde Eksper avukatı marifetiyle Ceyhun Yılmayan’a manevi tazminat açtığını belirten izah  şöyle: “Erim Ehlihibre, Ceyhun Yılmaz aracılığıyla çirkin tıpkısı lafız atfedilmek kanalıyla hakarete uğramıştır. Bu durum, onda ciddi tıpkısı titreyiş yaratmıştır. Yâren doğmak, mizah yapmaya işlemek, tanışık olup olmamak, yahut kişiler ortada bir santimantalite bulunup bulunmaması, hiçbir surette böyle aynı hakaretin sevap gerekçesi olanaksız. Kâin durumda müvekkilemin âdemiyet, kadınlık ve meslek onuru zedelenmiştir. Muştu Bilirkişi, 14 senedir bu sektörde çalışmakta olup, durduğu ve durmak istediği kayran bellidir. İşlenen cürüm hakkında savcılığa başvurulduğunu, antrparantez yaşamış olduğu can sarsıntı ve üzüntünün seçme hacim ile tazmini gibi olmadığından 3 kuruşluk manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna bildiririz.” 

Senelerce şöhretlerini, gündemlerini aralarındaki kayıkçı kavgalarıyla mugaddi starların olduğu ayrımsız medyamız olduğu gerçeğini kim inkar edebilir. Hisse Senedi gündem olmazsa olacağı budur. Dolayısıyla bu garip  görüntülük dırıltı, polemiklerine izleyicinin mülazahat hanesi engelsiz bırakması kadar doğal on paralık tıpkı şey imkânsız. Müjde Ehlivukuf sadme geçiriyorsa geçmiş olsun, umarız bu büyük titreme sonucu işini aksatmıyodur, yalın kat değil.

Mahkemeye sunduğu raporlardan anlayacağız işin ciddiyetini, tekrar geçmiş olsun. Arkadaşına 3 kuruşluk Sililik davası açması şahsidir, iffetine bahis söylemenin tazminatı 3 kuruş ise o bile öz bileceği aksiyon. Fakat burada iki yoldaş arasında açılan tazminat davasından henüz dip ayrımsız maslahat var ve galiba ceza davası söz konusu değil. Şayet mahkeme bu yolda değişmeyen verir Ceyhun Yılmaz de 3 kuruş talebini karşılarsa Müjde ile sorunu halletmiş olacak, ölmek kabil aynı özdek olacak ama kimesne ölmeyecek. Bu olay kamu yayıncılığı beniz karasıdır. RTÜK bu olayda hangi yapar, ne yapmaz onu bilemem. Eğer kanala bir nakdî ceza verirse, çizgi bittabi bu olaya sebebiyet verenden bu parayı temenni edebilir. Kamu yayıncılığı böyle tıpkısı madde.

Beşaret Ehlihibre ve Ceyhun Yılmaz beyninde ayrımsız maslahat değil. aksi takdirde kadının envai cins şiddete maruz kaldığı, yaralandığı, öldürüldüğü bir ortamda 3 kuruşluk  namus davası vicdanları yaralar, mahkemeleri oyalar, üste Ceyhun Yılmayan okkalı hallerinden indirim dahi alırsa tek şaşırmam.

 
Keşki daha çok savcılarımız kamu namına ‘İdraksizlere’ sav açabilseler amma imahkemelerin işleri başlarından aşmışken demin birde 3 kuruşluk Sililik davasına bakacaklar! Elhasıl, beni kandırma fail koca aynı son ortada olmamasına rağmen, yaşanan görüngü bire birPROJEdeğilmiş diyeyim da, hep rahat etsin…

Sacit ARSLAN

Bir Cevap Yazın