Sayıştay’ın şok TRT raporu!..

Sayıştay, serencam dönemde yapılan yasal düzenlemelerle tam kaynağa munsap TRT’nin bu kaynağı etken ve bereketli istimal yönünde tafsilatlı vadeli tıpkı mühim planlamaya gitmediğini, birimlerinden mevrut münferit talepleri gelecek yolunu seçtiğini belirtti. Sayıştay, “(TRT’nin) gelir kaynaklarının siyasal erkten müstakil ve iktisadi gelişmeler karşısında etkilenmeyecek ayrımsız finansman yöntemini sağlayacak yapıya kavuşturulması zaruri görülmektedir” tespitinde bulunurken, bölgesel radyoların durumunu tartışmaya açtı. Sayıştay, TRT’ye, “Ülkenin bildirme deneyimli yapıt kuruluşu olan Gelgel’un izlenirlik sıralamasında elan ongun bir düzeye ulaşıp reklam gelirlerini açık artırma gayesiyle dışarıdan program realizasyon ederek yayınlayan bir tabi görüntüsünden kurtulup, reklam geliri düşüncesiyle debi etmeksizin öz imkânlarıyla program üreten aynı naşir hüviyetine kavuşması daha uygun olacaktır” dedi. Denetmenlerin beşte birinin Kürtçe yayınlara yöneldiği, Arabi alim bulunamadığı için Arabi yayınların ayrımsız süre denetimsiz yapıldığı ortaya bundan sonra.

-FATURADAN BAĞIMSIZ YAYINCILIK-

Sayıştay, hükümetlerin TRT’nin cümbüş enerjisi gelir payları ve denetim pulu gelirlerini belirlediğini hatırlatarak “TRT’nin muhtariyet ve yayında tarafsızlık ilkelerine göre kamu yayıncılığı faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla finansman kaynağının garanti altına alınması, bu bağlamda, dirimsel kaynaklarının siyasi erkten bağımsız ve konuşu gelişmeler karşısında etkilenmeyecek tıpkı finansman yöntemini sağlayacak yapıya kavuşturulması lazım görülmektedir” tespitinde bulundu.

TRT’nin bulunan imkânlarının çalışkan ve verimli kullanılabilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar sonucu sonuç yıllarda kocaman gelişmelerin kaydedildiği ve yayınlanan radyo ve göstergeç programlarının sayısı arttırılırken içeriklerinin bile zenginleştirilmeye çalışıldığını kaydeden Sayıştay, “Alım gelirleri ile ilgilendiren yaşanan koskocaman benzeri sevgili ise bandrol alacaklarının tahsilatında yaşanmaktadır. 3093 dar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununa göre denetim pulu alacakları ile tahakkuk yazar deklerasyon edilen para cezalarının, 6183 sınırlanmış Amme Alacakları Tahsil Usulü Üzerine Kanuna göre tahsil ve takibi öngörülmüştür. 6183 çevrilmiş Kanunun alacakların izlem ve tahsili için takibata yetkili öğrenim dairesi şeklinde bir birimi öngörmesi ve TRT’nin bahis konusu birime cemaat bulunmaması sonucu, Kurumca gönderilen ifa emirleri mahkemelerce iptal edilmekte, bandrol alacakları ile denetim pulu dünyalık cezalarının strateji ve tahsilinde sorun yaşanmakta ve enerjik ayrımsız izlem ve tahsilat yapılamamaktadır. Bu durumun düzeltilmesi amacıyla gerekli kanuncu düzenlemenin yapılması üzerine başlatılan girişimlerin sürdürülmesi gerekmektedir” dedi.

Sayıştay raporunun “Öneriler” bölümünde TRT ürünlerini çoğaltıp pazarlanması üzerine, yüklenici firmanın yükümlülüklerini hesabına getirmediği belirtilerek firma ile ek protokoller imzalanmak suretiyle inikat süresinin uzatılmasına ilgili hisse senedi ve işlemlerin Trt Umumi Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi ve icabında soruşturulması istendi.

-DENETMENLERİN BEŞTE BİRİ KÜRTÇE’YE… ARABI BILEN OLMADIĞI AMACIYLA ARABI YAYINLAR DENETLENEMEDİ-

Raporda, Ankara’birlikte vazifeli 23 ürün denetmeninden beşinin yalnızca Kürtçe kitap işleyen TRT-6 yayınlarının denetiminde görevlendirildiği, Arapça bilici kitap denetmeni bulunmadığından TRT Arabi Kanalının programlarının 2012 yılında Başkanlık vasıtasıyla mevzuata uygunluk açısından denetlenemediği belirtildi. Eksiklik 2013 başında giderildi.

TRT’nin forma ve taşra birimleri amacıyla belirlenen takım karşılığı personel ile özge sözleşmeli personelin program kadro sayısı güzeşte yıla bakarak değişmeyerek 10 bin 536 oldu.

-“ODACI SEKRETER” SORUNU-

Sayıştay, bir zamanlar TRT İstanbul Göstergeç Müdürünün sekreteri yerine fariza fail ve Gelgel personeli olmayıp temizlik şirketinde etkin kişinin, Çalgı Yazı Koordinatörü ve İstanbul Monitör Müdürünün kaşelerini kullanarak ve imzalarını imitasyon ederek haddinden fazla sayıda fatura düzenlediği tespitine meydan vermiş, hava bürolarında saffet hizmeti yüklenicisi ve türlü yapımcı şirketler üzerinden çok sayıda kişinin çalıştırılmasının, hem kanunda tamlanan istihdam şekillerine uymazlık hem da önemli tıpkı risk oluşturduğunu hatırlatmıştı.

TRT’nin bu konudaki öneriye cevabında teklif doğrultusunda muamelat yapılacağını belirttiği fakat, asli ve sonsuz hizmetlerde yüklenici personeli istihdamı uygulamasının sonlandırılmadığının gözlendiği belirtildi. Sayıştay, “Bu itibarla; Aracısız genel idare esaslarına göre ölçülü asli ve daima hizmetlerin Alım’un kişi personeli tarafından sürdürülmesi, bu hizmetlerde bakım alımı vasıtasıyla realizasyon edilen müteahhit personel, çalıştırılması uygulamasına serencam verilmesi önerilir” diye yinelemede bulundu.

-TRT’DE 11 ŞEFLİKTE PERSONEL NAMEVCUT-

Raporda, “Satınalma Dairesi Başkanlığında, bire bir Başkan, tıpkısı başkan yardımcısı ve 4 bölüm müdürlüğü bulunmaktadır. Denetim tarihi itibariyle (Ağustos 2013) Başkanlıkta bütün 50 personel çalışmakta olup, servis şefliklerinden 11 adedinde ise personel bulunmamaktadır” saptaması dahi düzlük aldı.

-ÜRETİLEN BILGI SAYISI-

TRT’nin Ankara, İstanbul ve İzmir’bile bulunan birimlerindeki altyapı kullanılarak lüzumlu haber, gerekse bilgelik dışı televizyon programlarındaki imal ve işaret sayıları ile sürelerinde 2012’birlikte 2011’e göre muhtemelen tıpkısı artışın sağlandığını kaydeden Sayıştay, “Bunun birlikte, sair İllerde mevcut Müdürlükler aracılığıyla çoğunluğu bilim amaçlı başlamak üzere televizyon yayıncılığına yönelik cerrahi müdahale Gurur tarafından sağlanan bilgiler asıl alınarak incelendiğinde; günde sayı farkı bili üretiminin 4-6 skor olduğu ve gerektiğinde naklen yayın gerçekleştirildiği ortaya çıktı” bilgisini verdi.

-TRT’NİN HEDEFLERİNE HANGI ÖLÇÜDE ULAŞILDIĞI BILINMEYEN-

Sayıştay, bulunan maharet altyapının yeterliliği ve bu enfrastrüktür kullanılarak üretilen hizmetlerin genişlik ve niceliğine müteveccih Alım yoluyla öngörülen hedeflere hangi ölçüde ulaşılabildiği konusunda bire bir mütalaada bulunmanın mümkün gözükmediğini bildirdi.

-ÇAMLICA VERİCİLERİNİN ARAZİSİ AMME KURUMLARI ARASINDA TARTIŞMAYA SEBEP OLMUŞ-

Sayıştay İstanbul-Çamlıca’bile kâin verici istasyonunun yerinin yapılan mamure planı düzenlemesi sonucu değişmesinin söz konusu olduğunu belirterek kurumlar beyninde yaşanan gelişmeleri anlattı. Buna göre, vericilerin bulunduğu alanın hususi proje alanına dönüştürülmesi için TRT’ye izin verildi. Çevre Bakanlığı taşınmazın Maliye Bakanlığına devrini istedi ama TRT taşınmazın devrinin maharet nedenlerle cins olamayacağını belirtti. Buna karşılık mukteza imar planı değişikliklerinin yapılmakta olduğunun öğrenildiği ve verici tesisi amacıyla Epey Çamlıca Tepesinin kullanılmasının gündeme geldiği ve TRT’nin itirazlarının kabul edilmediği, sonuçta, yapılan imar planı değişikliğinde ise bahis konusu alanda verici istasyonuna kayran verilmediği ve ihtiyaç mahsus donör kulesinin Adi Çamlıca Tepesinde yapımı hususunda ilişik taraflarca planlama yapıldığı anlaşıldı.

Sayıştay halihazırdaki gayrimenkul ile akla yatkın konumdaki ayrımsız eksantrik taşınmazın trampası uygun tıpkı hal kadar gözükürken, kâin durumda konunun daha açıklığa kavuşmadığını bildirdi. Sayıştay, “Ülkede yeryüzü çok dinleyici kitlesinin bulunduğu alana iz yapan istasyon ile ilişkin ortaya sâdır bu duruma ilgilendiren gelişmelerin yakından izlem edilerek sorunun çözümüne müteveccih düzentileme yapılması gerekmektedir” dedi.

-ANAP,DYP,SHP DÖNEMİNDE BAŞLAYAN HUSUSI YAYINCILIĞIN YARATTIĞI SORUNLAR BIBI ÇÖZÜLEMEDİ-

Hususi radyo ve televizyonların belli bire bir plana uymaksızın yayına başlamasıyla gündeme gelen millî kelime sıklığı planlaması üstüne 1994 yılından itibaren mütenevvi kanuni tensikat işlenmiş olmasına eşit, bu konuda somut tıpkı ongunluk sağlanamadığını, bu durumdan yeryüzü fazla aksi etkilenen naşir kuruluşun ise TRT olduğunu tamlayan Sayıştay, “Yayınlarına yapılan türlü enterferansların (Bozucu girişimler) önlenmesi ve ürün şebekesini bollatmak için ihtiyaç duyduğu frekansların tahsisi üstüne türlü sorunlar cıvıl cıvıl Çekicilik’un konuyla ait biricik sulta haline gelen RTÜK gözetiminde çözüm aramasının akıllıca olacağı geçmiş yıllara ait denetim raporlarında müstahkem, fakat sorunun karmaşıklığı ve çözümünün haddinden fazla yönlü ayrımsız mutabakatı gerektirmesi yüzünden mehabetli aynı gelişme sağlanamamıştır” dedi.

-BERRI SAYISAL MONITÖR YAYIN LİSANI SIRALAMA İHALESİ YENIDEN-

Millî Berri Sayısal Televizyon Eser Lisansı sıralama ihalesi ile ilgili işlemlere yeniden başlanılacağı, lehçe ve yerel yayınlarla ilgili işlemlerin ise önümüzdeki dönemde tamamlanacağı, fakat sayısal yayıncılığa intikal üzere hazırlanan takvimde değişikliğe gidileceğinin anlaşıldığını de kaydeden Sayıştay, Sayıştay, “Ülkede hususi radyo ve televizyon yayıncılığına başlanıldığı tarihten bugüne büyüklüğünde yaşanılan sorunların çözümüne müteveccih berenarı yetişkin aşamalar kaydedilmiş olmakla birlikte, 2013 böylecene Ankara’dan itibaren başlaması planlanan karasal vericiler üzerinden dijital yayıncılığa ilişkin, TRT’yi de aracısız ilgilendiren bazen kocaman sorunların elan çözümlenmediği görülmektedir” dedi.

-TRT NOSTALJİK GÖRÜNÜMLÜ RADYO ÜRETTİ-

TRT’nin ar-ge birimi olan ARİM’in bağan voltajlı radyo vericileri, peyk senkronizeli saat, dış cazibe aydınlatma sistemleri, ledli nümayişçi kadar ürünleri üretip sattığı belirtilen raporda, “bahis konusu Ünite marifetiyle tasarlanıp üretilen tıpkısı gayrı im ise nostaljik görünümlü radyo alıcısıdır. 2012’de 2500 adet yerine üretilmiş 2013’te birlikte 5000 adet yerine üretilmesi planlanmıştır” denildi. Sayıştay bu üretimler için endüstri kuruluşlarıyla bile işbirliğine gidilmesini önerdi.

-BÖLGESEL RADYOLARIN AKIBETİ…-

TRT’nin baştan organize çerçevesinde birçok birimini evet arıtma ettiği ya da henüz mübarek istimal yönünde icraat yaptığı ve yapmaya bitmeme ettiğini belirten Sayıştay bölge radyoları karşı şu saptamada bulundu:

“Ancak yapılan incelemeler sırasında; TRT radyo yayınlarının derakap tamamının Ankara, İstanbul ve İzmir merkezli yapıldığı gayrı lehçe radyo müdürlüklerinde çok güdük zamanlı yayınlar yapıldığı yayınların farklı millî eser yapan TRT radyolarından bile kavi değişik olmadığı anlaşılmıştır. amma velakin söz konusu radyoların alçak anlamda maliyetinin birlikte olduğu görülmektedir. Tablodan birlikte görüleceği amacıyla temelli bölgesel radyolarda etkin personel sayısı 139’dur. Buna karşılık günlük yapılan im namevcut denecek büyüklüğünde bodur olup bu personele yapılan almanak sadece açık maaş ödemesi kestirmece 6 milyon TL’dir. Bu rakama ayrıca bölüm, çatı, transfer vb. giderleri ilave edildiğinde rakamın daha de yükseleceği aşikârdır. Gurur kaynaklarının enerjik ve bereketli kullanılması açısından; Nahiye radyolarının mütebeddil teknoloji ve buna sınırlı yayın anlayışı ve Kuruma maliyetleri ayn önüne alınarak geleceğinin değerlendirilmesi önerilir.”

-REKLAM GELİRLERİ-

Sayıştay TRTnin hizmet satışından elde ettiği en koskocaman geliri durumundaki yurtiçi TV ilan ve reklam gelirlerinin 2010’da 51,1 milyon TL iken 2011’üstelik 83,3 milyon TL’ye çıkarak 64 arttığını, 2012’da ise 84,4 milyon TL kendisine gerçekleştiğinden oylumlu ayrımsız ayrımlılık ortaya çıkmadığını bildirdi ve şöyle dedi:

“Radyo ve monitör programı oluşturmanın oldukça pahalı bir bakım olduğu, nitelikli öge birlikte yaratıcılık gerektirdiği, birinci sınıf programlar oluşturulmadıkça reklam ve sponsorluk gelirlerinin düşeceği, düşen gelirlerle dahi bağan bütçeli programların hazırlanabileceği, bu durumun birlikte döngü yaratacağı radyo ve monitör yayıncılığının bildirme anne gerçekleri beyninde meydan almaktadır. Bu nedenle dahi kullanılmamış ayrımsız kanalı vurmak için arz az beş yıl süresince ongun program hazırlamayı fonlayacak büyüklüğünde kaynağın ayrılması bu sektörde umumi aynı yaklaşım olarak benimsenmektedir.

Zımnında, reklâm ve sponsorluk gelirlerinin artırılabilmesi amacıyla nitelikli izlence yapılması, bunun dahi maliyetleri artırıcı bire bir unsur olduğu göz önüne darılmak durumundadır.”

Sayıştay, “Reklam firmasında olan takanak davasının inceden inceye izlem edilmesi ve kullanılmamış yapılan reklam ortamları sözleşmesiyle da teminattan çok vecibe birikimine yer verilmemesi önerilir” önerisinde bulundu.

-DIŞARIDAN IZLENCE REALIZASYON ETMEYİ BIRAK-

Ülkenin bir tane kamu yayıncısı olan TRTnin “toplumun gelişmelerin temas yönünü bilme hakkına akıllıca olarak başta marifet oluşmak amacıyla bakım sunması” ve “firez ve eğitime ilişkin im yapılması” kabil iki koskocaman görevi bulunduğunu kaydeden Sayıştay, “Ticari yayıncılığa meydan vermedikleri türden bu bilgilerin kamu yayıncısı vasıtasıyla hem düzeyi, hem seyredilebilirliği, hem de sosyal tutumunu sağlayacak çeşitlilikte yayınlanması iri ehemmiyet en etmektedir. Antrparantez, ülkenin genişlik görmüş geçirmiş eser kuruluşu olan Gurur’un izlenirlik sıralamasında daha ferah aynı düzeye ulaşıp reklam gelirlerini açık artırma gayesiyle haricen program gerçekleştirme ederek yayınlayan bir yayıncı görüntüsünden kurtulup, reklam geliri düşüncesiyle hareket etmeksizin kendi imkânlarıyla izlence üreten tıpkısı tabi hüviyetine kavuşması daha akla yatkın olacaktır” dedi.

-HAKIKAT EHLIYETLI, FAAL VE MÜBAREK KULLANMADA UZUN VADELİ ÖNEMLI TASRIF YOK…-

Sayıştay, yayınlanan program sayısının artırılmasına müteveccih TRT Yönetim Kurulu kararları incelendiğinde, kullanılmamış başlanılacak programlardan elde edilecek faydanın uzun aynı değerlendirmesinin yapılmadığını ve bu amaçla mevcut altyapının ne oranda kullanılacağı belirtilmediğini, ayrıca yapılacak envestisman tutarına yönelik bir öngörüde bulunulmadığını, akıbet dönemde yapılan yasal düzenlemelerle ehliyetli kaynağa munsap Çekicilik’un bu kaynağı hareketli ve eli nimetli istimal yönünde ayrıntılı vadeli benzeri mühim planlamaya gitmediği ve birimlerinden mevrut münferit talepleri karşılama yoluna gittiğini de tespitleri ortada saydı.

Sayıştay, izlence kapsamındaki yatırımların tahakkuk oranlarının mergup düzeyde olabilmesi üzere mevcut kaynakların ve uygulama takviminin elan duyarlılıkla tespit edilmesini önerdi.

-KAKA ALACAKLAR-

Sayıştay, cümbüş faturalarından alınan ve suratsiz arkaç gelerek yargıya zeki etmiş TRT alacaklarına değinirken “Uygulamada elektrik enerjisi hasılatından alınacak paylarla ait kendisine, neşelilik istihsal şirketleri, otoprodüktör ruh üretim şirketleri, toprak hayatiyet tevzi şirketleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Laedri Şirketi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Ruh Tecim ve Taahhüt Anonim Şirketi Umumi Müdürlüğü ile TRT Kurumu Umumi Müdürlüğü beyninde hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Bu uyuşmazlıkların umumi yerine nihai tüketicinin tanımlanması, cümle yararlanma bedellerinin matraha gönül edilip edilmeyeceği, matrahın ne şekilde belirleme edileceği ve bilançolara bakarak belirlenen tahakkuk farkları üzere hususlardan kaynaklanmaktadır” hatırlatmasında bulundu.

MEDYARADAR

Bir Cevap Yazın