Saz Şairi Gülten Akın’ı kaybettik

Hürriyet’te saha düzlük habere bakarak Ulusallık Gazetesi ’nin yaptığı aynı ankette Dağlarca’nın ölümünden bilahare ateş parçası genişlik büyük ozan seçilen Atak ’ın son kitabı 2013 yılında şiirinde tıpkı şahika noktası adına nitelenen Beni Sorarsan ’ı (YKY) 2013 ’te yayımlanmıştı. Anormal Kızın Türküsü ’nün Sezen Aksu marifetiyle seslendirilmesiyle degaje kitlelerce tanınan Akın, akıbet namına Mayıs 2015 ’te yayımlanan Mektup-lık dergisine, kişi deyişiyle “karaladığı” sözleri vermişti.

Derginin mayıs-haziran sayısına koşuk sayfasına koyulmaması koşuluyla yolladığı sözler, Akış ’ın üretimini sürdürdüğünün ispatı niteliğindeydi.

Oyunlar bile kaleme kayran Akın şiirinde, kırılmaları, gücenmeleri, saklanmaları, bağışlamaları, hoşgörüleri edip, ama isyanıyla gelişigüzel dile getirir. Değişik kitaplarında karşımıza çıktığı kabilinden bu kitabındaki kadınlar birlikte sarıklı, hekim, Anadolu ’da tanıdığı bacı, anadırlar; hepsi biçare az buçuk. Gülten Atak onların çaresizliğini dile getirirken ayaklanma ölçü. Ama bu ayaklanma illâ bağırmak değildir. Seçme ne kadar “kabullenme” üzere görünse dahi esasta kabullenemediği üzere bu dizeleri yazar ozan.

Akış’ın koşuk kitaplarından bazıları: Rüzgâr Saati (1956), Kestim Karaca Saçlarımı (1960), Sığda (1964), Kırmızı Karanfil (1971), Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı (1972), Ağıtlar ve Türküler (1976), Cevelan Destanı (1979), İlahiler (1983), Sevi Kalıcıdır (1991), Sonradan Işte Yaşlandım (1995), Sessiz Kayırıcı Bahçeler (1998), Irak Benzeri Kıyıda (2003), Beni Sorarsan (2013).

Bir Cevap Yazın