Seda Kaya: ‘Erkek egemen toplum’

“Ayvaz egemen toplum kavramı” o toplumda dinç herhangi bir kök erkeğin hayat tarzı ve tercihi ne olursa olsun kadınlardan yüksek olduğuna inanır. Ve erkeğin kadından yüksek kılınmasının toplumun yararı olduğunu kanıt ölçü.

Yani erkek hükümran toplumlarda rastgele soy erkek, konumu ve statüsü hangi olursa olsun “hâkim mertlik” değerlerini temdit ya bile genişlik azından usuldan onaylamanın yararına olduğunu bilir ve bu nedenle bu değerlerin sürdürülmesi amacıyla işbirliği yapar ya dahi uzlaşır.

Ya güçlüdür evet dahi güçlünün işbirlikçisi. Ya iktidardır evet üstelik iktidarın sözcüsü. Olur nedir bu ayvaz hâkim değerler? Erkeğin her zümre hakka erbap olması, ailenin reisinin ayvaz olması, erkeğin doğruluk koruyuculuğuna soyunması, erkeğin çok eşli kadının monogam olması gerektiği, kadının dünyalık ile avrat satın alınacak tıpkısı para kabilinden görülmesi, fuhuşun rical amacıyla meşru ve erkeklere tanınan ayrıcalıklar kendisine görülmesi vs…

ERKEK İŞİNİN KUTSANMASI

Bunlar çoğu ahit yasalar yoluyla bile mahfuz evet bile leziz görülen davranışlardır.
Bu vaziyetler eril kuvvet yapıları ile bütünleşmiştir. Familya hukukunda erkeğin sözü mergup, heteroseksüellik zorunlu namına akseptans edilir, analık değil atalık hakları uygulanan tamam, ordular ve piyasayı yöneten şirketlerin patronları erkeklerden oluşur.
Hükümran erlik değerleri toplumsal konumlara atfedilen anlamlara kadar siner: örneğin, öğretmenlik ve yavru bakıcılığı ‘karı işi’, mühendislik ‘koca işi’ namına görülür. Öğretmenlerin tümünün karı olduğu tıpkı okulda müdürlük görevi erkeğe verilir. Çıplak oturumlarda bilcümle erkekler ahkam keser. Elbette bunun sonucu yerine eş işine bağan yontu ve ecir ödenir ve bu bayağı karşılanır.
Rical arası alışkınlık ve dostluk ilişkileri kadınlara sadık bar, pavyon, harabeler, spor salonu, halı ayak topu sahası üzere homososyal ayvaz mekanlarında yaşanır.
Buralarda koca canlılık dünyasının erkeksi tarzını, spor salonlarında ‘ayvaz vücut inşaası, hareket görüşmelerindeki eş-erkeğe işbirliği ve mukataa dili geçerlidir. Yöntem ika biçiminin üstelik mertçe olduğunu söylemeye lüzum yok.

KADINLIK AŞAĞILANIR

Eş erkeğe ortamlarda kadınlar ve kadınsılık aşağılanır ve kadınlık ‘cinsel nesneleştirme’ eliyle eğlenme ve deşarj unsuru peki.
Sportmen manzara, kadınlar eliyle arzulanır ölçüde gösterişli kalkmak, hazır ve zengin girmek, meşhur artist, artist evet birlikte politika lideri olmak üzere konumlar egemen mertlik değerlerini yansıtır; piyes paha ve baştan üretir.
Birden belirtelim kim, her erkek bu hükümran erkeklik değerlerine sahip değildir. Yani seçkin koca çokbilmiş, güçlü, dayanıklı, riskleri göze alabilen, cenkçi değildir.
Bu değerler bir nice erkek üzere gerçekleştirilmesi olanaksız değerlerdir. Amma buna ehil görünen erkekleri ayrıcalıklı ve rüçhan adına kabul ederler. Onların iktidarını onaylarlar. Bu zümre erkeklere işbirlikçi, dışlanmış, çap,
sessiz onaylayıcı rical denir. Evet bu değerleri kabul bedel evet da usuldan karşılayıp cebin çıkmazlar.
Vakit Kaybetmeden erkekler değil bazen kadınlar üstelik “umumi anlamda kadınları aşağılayan, dışlayan değerler”i kabul şayan ve onaylarlar. Hassaten bundan çıkar elde ederler. Bu asıl toplumsal kudret ilişkilerine hegemonik yiğitlik düzeni denir.

SEDA KAYAÇ / YENI ASIR INTERNET SİTESİ

Bir Cevap Yazın