Seda Kayaç: ‘Toplumsal seks dersi’

Kadınların belediye reisi olmasının dinen ve örfen olabilir olmadığını belirten zihniyetlerin var olduğu günümüzde içtimai seks meselesinin hangi kadar büyük olduğu sunturlu gözler önüne seriliyor.

Bu nedenle 1 Nisan’dahi Ankara’de yapılan toplantıda gündeme aldığımız konuların hayata geçmesi bile.

Elan geçmiş bahsetmiştim hükümetin yürüttüğü benzeri “Içtimai Cinsiyet Eşitliği Millî Eylem Planı” var. 2008-2013 yıllarını kapsayan bu eylem planı içerisindeki izlem ve değerlendirmeler konuşulup tartışıldı ve önümüzdeki 5 yılı kapsayan yeni adımlar konuşuldu.

Ego da Matbuat Konseyi adına “Iletişim Araçları ve Avrat” konulu toplantılara katıldım. Yapılması matlup ve gereken metin çok hedef var. Bunların başında “içtimai cinslik eğitiminin” verilmesi gerekiyor. Kül iletişim araçları çalışanlarına, kamu kuruluşlarında görev yapanlara, üniversite öğrencilerine, ilköğretim okulu öğrencilerine, yetişkinlere vs… Elhasıl herkese ama herkese. Hele değişmeyen mekanizmasında vadi düz erkeklere. Milletvekillerine, kurumların umumi müdürlerine, belediye başkanlarına vs…

İLK IBRET BAŞKANA

O ant şehremini olan rical “kadınların başbuğ yahut komutan yardımcısı olmasının dinen ve örfen akıllıca olmadığını söyleyemez. Söylediği antlaşma reaksiyon alacağını agâh. Bu tepkinin Aile ve Içtimai Politikalar Bakanı’nın yaptığı izah kadar toy olmayacağını agâh. Ne dediğini hatırlayalım icra vekili Ayşenur İslam’ın: “Arkadaşımızın böyle aynı beyanı var. Şayet siftinlik belediye reisi eliyle böyle aynı istişare yapıldıysa çok yadırgatıcı.”

Henüz hangi söylemesi gerekiyor sayın icra vekili? Dahi sözünden geri etap atmıyor. Savunuyor. Siz hala söylediyse yepyeni diyorsunuz. İnanmamak istiyorsunuz.

Söylüyorlar. Zira buna inanıyorlar. Oysaki sizin bakanlığınızın yürütmeyi taahhüt ettiği benzeri eylem planı var. Bu tasrif çerçevesinde acilen bu uray başkanına ayrımsız toplusal cinslik eğitimi verilmesi gerekiyor.

Nedir toplumsal cinsiyet? Elan ilk birlikte yazmıştım amma ayrımsız kere henüz yazmakta yarar var:
* Cinsiyet bizi kadın veya koca yapan anlaşılan fiziksel veya dirim bilimsel özelliklerdir.
* Toplumsal Eşey ise kültürel ve içtimai namına belirlenen cinslik rollerine fiyat gelir.

Yani seks biyolojik bire bir gerçekliktir; evet kız doğarız evet üstelik erkek. Sosyal cinslik ise doğumdan sonradan ‘kız yavru olmanın’ evet de ‘ayvaz bala olmanın’ koşullarını belirler.
Henüz görgüsüz bir söylemle, ‘Erkek’ ve ‘Kadın’ cinslik kategorileriyken ‘Erkeklik’ ve ‘Kadınlık’ toplumsal cinsiyet kategorileridir, diyebiliriz.

Cinsiyeti belirleyen fiziki ve dirim bilimsel özelliklerin yanında, kadın ve erkeklere saf olarak gördüğümüz apayrı özellikler bile vardır. Bazı Bazı, kadınların elan duygusal, erkeklerin elan ruhlu olduğu, ya bile bazen işlerin kadın işi, değişik kâh işlerin ise eş işi olduğu kadar genellemeler yaparız.
Bu özelliklere baktığımızda çoğu devir, fiziki özelliklerle kültürel ve toplumsal koşullanmalardan kaynaklanan özelliklerin içiçe olduğunu ve birbirine karıştığını görürüz.

Toplumsal eşey rolleri çizgi kalıplarını, sorumlulukları, paylaşım düzenlerini, kaynaklara ve ayrıcalıklara erişimimizi belirler. Çünkü kadınlık ve yiğitlik konusunda hepimizin erken yaslardan itibaren içselleştirdiğimiz kalıplar vardır. Bu kalıpları önceki çocukluğumuzdan başlayarak içtimai ilgiler ortamında öğreniriz. Karı içre başlayan bu süreç, ekol, hisse senedi hayatı, hempa çevresi, sokak ve kül içtimai ilişkilerle sürer. Bu süreçte hem kişi sosyal cinslik kimliğimizi oluştururuz, hem birlikte dünyayı ve toplumu cinsiyetlendirmeyi öğreniriz.

SEDA KAYA / YENI ASIR

Bir Cevap Yazın