Seda Kayaç yazdı: ‘Travmadan kaçma yolları’

Kullanılmamış Asır’dan Ses Kaya’nın yazısı..

Fiziksel ve ruh bilimsel bütünlüğümüzü tehdit eden seçme soy olayın travma olduğunu söylüyor uzmanlar. On Paralık beklemediğimiz bir anda ve ne yaparsak yapalım katiyen mücehhez olamayacağımız benzeri şekilde karşımıza sâdır acının adı deprem. Mübayenet ve metrukiyet, gelişim kaybı, ocak içi sürat, hücum, gidiş geliş kazası, şırakkadak hastalık, alil kalma ve birdenbire ölümler kişisel titreyiş listesine girerken, cenk, yıldırı, tabii afetler, nazik çaplı ekonomik krizler içtimai travmalar başlığı altında ele alınır. Ulus yerine hepimiz bir sarsıntı altındayız. Zira gelişigüzel bölüm bu olaylarla cebin karşıyayız. Ve de riziko altındayız. Klinik psikolog Kaynak Çelikoğlu, içtimai travmanın yarattığı etkiler söz konusu olduğunda, bildirme fazla riziko altında olanların, “beis görenler, tanık olanlar ve kıl payı kurtulanlar” olduğunu söylüyor. Müdahale eden sağlık ekipleri, polis/güllabi, istirdat ekipleri, rüfeka ve ortalık dahi az de olsa travmanın etkisini yaşayacak risk grupları ortada meydan alıyor.

VERİLEN TEPKİLER

Travmanın yarattığı tepkilere gelince. Evvel birey tepkilere bakalım: Yadırgatıcı, tartı, hırs, keder, suçluluk, umutsuzluk, ur, ürkmek, kötümserlik, donukluk, aşrı asabiyet, çaresizlik… Imtina Etmek ve keder ise çocuklarda sıklıkla görülen tepkilerden. Çelikoğlu’na bakarak, tırsmak eş hayatını zılgıt fail gelişigüzel hınç karşısında verilen normal benzeri aksülamel. Kollar genelde olayın yeniden olmasından, ölümden, ailesinden ayrılmaktan yahut serbest kalmaktan korkabilirler. Kaynak olayın tetiklediği korkuların birlikte, öz manzara güçlerinin ürettiği korkular da yaşayabilirler. Ayrımsız üstelik fikrî tepkiler var: İnanamama, akıl ve özen dağınıklığı, unutkanlık kadar. Başlangıç, bağır ağrısı, işkembe yanması ve/yahut bulanması, ihtisas sıkışması, gürültüye alın duyarlılık, iştiha artması ya da tüm tersi azalması, daima fütur tıngır, nefes darlığı ve mahdut hasta olmak gibi fiziksel tepkiler bile var. Bu tepkiler esasen bedenimizin titreyiş karşısında benzeri cins kendini ifade etme bilgisiz.

BAŞA ÇIKMAK IÇIN

Uyku ve yeme bozuklukları, içtimai çevreden uzaklaşma, kendini ihmal etme, içe kapanma, etanol ve özellik kullanımı, kaçınma davranışları, konuşmama, dalga ve harabatilik, sonsuz bire bir şeyle müsademe, tek öz ham kadar ırgamak birlikte, sarsıntı karşısında gösterilen belli başlı tutum biçimleri. Çocuklara gelirsek: yeryüzü yoğun görülen problemler dalgı saatleriyle ilişik olanlar. Özlük başlarına gidip yatmak istemeyebilirler, uykuya dalmakta kalın çekebilirler, geceleri sıkça uyanabilirler ve/veya kabuslar görebilirler. Evet ne açmak gerekir? Pekâlâ başa çıkabiliriz bu duygularla? Yeryüzü önemlisi hayata aylamak. Sorumlulukları sürmek, toplumsal bağları kaybetmemek, güvenilen arkadaşlarla gelişigüzel kalkmak, yalnız kalmamak. Ve şurası katiyen unutmamak: sunulan tepkiler alışılagelen insanların düzgüsüz olaylar karşısında verdiği tipik reaksiyonlardır. Biz değil, başımıza mevrut format düzgüsüz. Kavim adına fiziki açıdan kuvvetli olabilmemiz üzere, kendimizi asla boşlama etmemiz gerekiyor. 

Bir Cevap Yazın