Ses Kaya: ‘Ulusal eylem planı’

Geri kadınların medyada görünmesinden söz etmiştik. Bugün da medyada etkin kadınlara tıpkısı göz atalım.

Yeri geldiğinde bütün değiniyorum medyada birlikte sair sektörlerde ve kurumlarda olduğu kabil tepedeki karı sayısı haddinden fazla beş altı. Bakanlığın yaptığı açıklamada de “Mukayyet basında istihdam edilen kadınların çoğu olgun muhabiri, magazin yazarı ve avrat sayfası yazarı namına kurumsal hiyeraşinin elan zir kademelerinde yoğunlaşmaktadır” deniyor.

Müteharrik personelin kadroları incelendiğinde ulusal, domestik ve bölgesel yayınlarda çalışanların yüzdelik 34’ünü kadınlar oluşturuyor. Ve çoğu ılımlı düzeydeki pozisyonlarda fariza yapıyorlar. Art idare kademesi erkeklerden oluşuyor.

YÖNETİCİ KADIN

Bizim gazetemizde olduğu kadar kadın yönetici sayısı olan gazetelerin sayısı namevcut denecek kadar beş altı.
Yazılı basın gibi televizyonlarda birlikte uzanım bire bir. Kamu yayıncılığı eden TRT yönetiminin en üst seviyesi olan idare kurulunda saha düz 7 üyenin, 4 genel müdür yardımcısının ve 11 yurtdışı temsilcilerinin tümü eş. 17 Daire başkanlığında ise 1 karı kat başkanı bulunuyor.
Aha bakanlığın yürüttüğü gösteri planının amacı medyada kadının temsilini artırmak. Bu konuda olumlu icraat de namevcut değil. Özellikle yerli dizilerde ve programlarda çağdaş, özgüvenli, etkili, planlı, etkili ve bağımsız eş imgesi saha bulmaya başladı.

Ama Ankara’daki yapılan kıymetlendirme toplantısında bu değişimin az çok ağırbaşlı olduğunun ve eş imgesinin bibi sosyal cinslik eşitliğinden yana olmadığının şeş çizildi.

ÇALIŞANLARA EĞITIM

Bile bu imgenin temas şeyi yegâne başına ayırmak yerinde olan “süper kadın” algısına kez açtığını ve bunun da kadınlar üzerinde ağırlık yaratabileceğine değinildi. Yani tıpkısı tarafta toplumun istediği role bürünen “ocak kadınları” var. Aynı tarafta bununla yetinmeyen ve gelişim hayatında dahi uğratmak talip kadın. Amma bilcümle çağ dışarıda çalışması familya işlerinin yükümlülüğünden kurtulmasını sağlamıyor. Bu görevler gine onun üstünde kalıyor ve sosyete ondan hepsini başarıyla ürütmesini bekliyor.
Bu da işte içtimai cinsiyet rollerinin kadının elini zayıflatmasına neden oluyor. Kasıt kadınların medyadaki konumlarını pekitmek. Bunun için de başta TRT oluşmak üzere eksiksiz medya kurumlarında çalışanlara müteveccih “içtimai cinsiyet” eğitimleri verilmesi gerekiyor. zira bibi it canlı haddinden fazla kadınların önünde hiçbir bariyer olmadığını ve çalışmak talip seçme kadının yolunun boş olduğunu düşünüyor.

SEDA KAYA / ESKIMEMIŞ ASIR INTERNET SİTESİ

Bir Cevap Yazın