Ses Kayaç yazdı: ‘Güzellik idealinin tarihçesi’

Kullanılmamış Asır’dan Seda Kaya’nın bugünkü yazısı..

Kadınların birbirleri için giyinip süslendiği görüşü yaygındır amma işin özü “erkekler” üzere rekabet etmek yerine aut görünüşe ehemmiyet verdikleridir. Karar donör olan erekler çünkü! “Ülkemizin kurulduğu geçmiş yıllarda beyaz kadınlar ‘henüz iyice’ olanlarla rakiplik etme hissine kapıldı, çünkü hesaplı yerine erişmek üzere para-pul sahibi benzeri kocaya ihtiyaçları vardı” diyor ABD’li yazar Leora Tanenbaum, gösteriş idealinin tarihçesini anlattığı kitabında. Ama şüphesiz? O yıllarda makyaj fayrap etmek tek birlikte aynalı karşılanmıyor. Amerikan devrimi sırasında İngiltere’ye karşı savaşçı erkekler ve kadınlar, sınıf ayrımına nöbet açtığı üzere erkek ve kadın aristokratların kullandığı ruju, beyaz kızıllık ve özge kozmetik ürünlerini kullanmayı reddediyorlar. Erkekler diyorum zira o yıllarda erkekler da makyaj yapıyor. Ve makyaj işleyen erkekler, gerçeklik görünümlerini makyaj yaparak hileli biçimde maskeledikleri amacıyla mükemmellik ve harbilik yoksunu adına görülüp aşağılanıyorlar. Kadınlara üstelik doğal ve gösterişsiz tıpkısı fon sergilemeleri öneriliyor. Moda ve makyaj savurganlığı yapmamaları isteniyor. Buna karşın adamakıllı olmaları bekleniyor.

FİZİKSEL GÖRK
Ideal yüz, kumral ve beyaz kap, kızaran yanaklar, al dudaklar ve deme kırcı gözlerden oluşuyor. Bu durumda siyah kadının sunturlu tecelli şansı on paralık namevcut bittabi. Kozmetik ürünlerinin kullanılmaya başlaması Endüstri Devrimi’nin yükselişine ve Amerikalı kent burjuvazisinin ortaya çıkmasına denk geliyor. Kullanılmamış konumlarını ifade etmenin tıpkı yolunu arayan, alt sınıftan kayırıcı sınıfa çıkmaya çalışan kadınlar, her an kozmetik ürünlerine yönelmeye başlıyor ve hemcinsleriyle görk konusuna rekabete girişiyorlar. Şen sürdürmek ve kıymettar yutmak amacıyla zengin bire bir adam nail olmak zorundalar zira! 19. çağ böylelikle makyaj yapıp gezip tozmak, aksata yapıp tebarüz etmek modası başlıyor mutedil sınıf kadınları arasında. Fiziki gösteriş, psikoloji güzelliğin önüne geçiyor. Yıpranmamış kozmetik endüstrisi kadınlara izlenim yaratmakta yardımcı olmak üstüne gelişiyor.

ÇEKİCİ KADIN
Bugün olduğu kadar 20. yüzyılın başlarında hem rical hem bile kadınlar başkalarının pekâlâ göründüğüne ve kişi görünüşlerinin başkalarınca bittabi algılandığına bundan sonra ehemmiyet verir durumdalar. Kendine güvensizliği dahi yanı sıra getiriyor bu uzanım. Reklamlar birlikte bunu kullanıyorlar sonsuz: “Herkesin gözleri üzerindeyken burnun parlasın, çorabın kaçsın istemezsin değil mi?” Bugünün reklamları ise çalımlı görünmenin, herkesin kolay ulaşabileceği aynı başarı olduğu fikrini öne çıkarıyor. Günümüzde hep herhangi bir kozmetik ürününe hafif sahip tür. Bedii yaptırabilir. Amma hala tıpkısı ülkü var. O de: kozmetik ürünleri kullansın kullanmasın, kadınların evde veya işyerinde veya sokakta “aynı yüze/tipe” bürünmeye zorlanmaları. Bize dayatılan şu: karı frapan gelmek zorunda! Gösteriş malzemeleri bundan sonra zorunlu bir nişane. Alımlı olmanın tek koşulu. Üs kadınsılık albenili olmakla bir tutuluyor zira. Güzelce ve frapan olmazsanız benzeri bile tutkun, şansınız hiç namevcut. Eş bulmakta üstelik zorlanırsınız, hisse senedi bulmakta dahi…

Bir Cevap Yazın