Show TV’nin satışında gelişme!

Radikal’in haberine göre İstanbul 4. Hile Mahkemesi, Çukurova Grubu ’nun başvurusu konusunda açılan davada Show Tv ’nin Ciner Gurubu ’na devrini fesih etti. 

Karar ikiye cebin ayrımsız oyla makbuz. “TMSF Dışı Borçları”nın alacaklılarına ödenmesini, Çukurova Grubu ’nun ve SHOW TV alacaklılarının menfaatinin, amme alacağının önüne geçirilmesi anlamına geldiği ve bunun hukuken geçerli olmadığı gerekçesiyle TMSF ’nin, behre mir sözleşmesine müsaade ve muvafakat verilmesi işleminin oyçokluğu ile iptaline değişmeyen vermiştir” denildi.

Karara aykırılık eden Duruşma Başkanı, davacının (Erol Aksoy) sav konusu işlemin kasılma edildiği tarihte satışa konu şirkette hissesinin bulunmadığı, sevgili dışı Çukurova Grubu ile imzaladığı sözleşmedeki benzeri maddeden hareketle satış işleminin iptalini istediği , bu sebeple sav açım ehliyetinin bulunmaması sebebiyle davanın reddi yönünde düşün bildirdi. Böylece Show Tv tekrar TMSF ’ye geçti. Danıştay konu hakkındaki son kararı verecek.

CİNER ’DEN AÇIKLAMA

Ciner Iletişim Araçları Kadro Başkanlığı ’ndan yapılan açıklamada ise kararda Ciner Grubuna seçkin şaibe, barışma temerrüdü evet birlikte anlaşma ihlali gibi bir laf atfedilmediği ve kararın Ciner Grubu’nu etkilemediği öne sürüldü. Ciner Grubu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul 4. Idare Mahkemesi; SHOW TV ’nin sahibi DINGIL A.Ş. ’nin hisselerinin Çukurova Grubu aracılığıyla Ciner Grubuna satışına dair sözleşmeye TMSF ’nin diploma ve muvafakat vermesine dayalı işlemin iptaline müteveccih açılmış olan davada; SHOW TV ’nin “TMSF Dışı Borçları”nın alacaklılarına ödenmesini, Çukurova Grubu ’nun ve SHOW TV alacaklılarının menfaatinin, kamu alacağının önüne geçirilmesi anlamına geldiği ve bunun hukuken geçerli olmadığı gerekçesiyle TMSF ’nin, pay satma sözleşmesine diploma ve muvafakat verilmesi işleminin oyçokluğu ile iptaline karar vermiştir.

Buna muhalif, Murafaa Başkanı; “Davacının (Erol Aksoy) ülkü konusu işlemin üretim edildiği tarihte satışa bahis şirkette hissesinin bulunmadığı, sav dışı Çukurova Grubu ile imzaladığı sözleşmedeki tıpkı maddeden hareketle mir işleminin iptalini istediği”, bu sebeple ülkü küşat ehliyetinin bulunmaması cihetiyle davanın reddi gerektiği gerekçesiyle karara muhalefet etmiştir.

Kararın içeriğinden birlikte anlaşılacağı için :

1) SHOW TV hisselerinin satışı özel ahbaplık hükümlerine bağımlı olup, umum yönleriyle hukuken ve çalışarak sonuçlanmış olan hisse eş sözleşmesinin halel edilmesi sözkonusu değildir.

Aslında Yönetsel Yargı marifetiyle tıpkısı özel ülfet sözleşmesinin nakız edilmesi hukuken türlü değildir.

2) Kararda, almaç Ciner Grubuna gelişigüzel kusur, barışma temerrüdü evet üstelik ittifak ihlali kabil tıpkı konu atfedilmemiştir. Zımnında değişmeyen Ciner Grubunu etkilememektedir.

3) Bu sebeple iyiniyetli alıcı olan ve bugüne büyüklüğünde SHOW TV için 400 milyon Dolar ’a andıran ifa yaparak edimlerini tamamen namına getiren azrail Ciner Grubunun, konvansiyon layıkıyla hukuka akıllıca şekilde nail olduğu müktesep haklarının bu kararla ve bu karara dayanılarak ortadan kaldırılabilmesi sözkonusu değildir.

4) Ciner Grubu, gelişigüzel devir olduğu kadar TMSF ile bundan sonraki süreçte üstelik Hukuka, Kanunlara ve Hukukun Umumi İlkelerine akıllıca tıpkı şekilde akıntı edecektir.

Bilindiği gibi İstanbul 4. Yönetim Mahkemesi ’nce elan önceki de ayrımsız gerekçeyle TMSF ’nin SHOW TV ile ilişkin aldığı kararın Yürütmesinin Durdurulmasına değişmeyen bırakılmış; ancak Mıntıka Dümen Mahkemesi itiraz üstüne verdiği kararda “TMSF işlemlerinin hukuka akıllıca olduğuna ve Yürütmeyi Tevkif Kararının Kaldırılmasına” karar vermiştir.

Nahiye Dümen Mahkemesi ’nin bu kararı arasında iken, İstanbul 4. Dalavere Mahkemesi ’nin, Havza Hile Mahkemesi ’nin detaylı gerekçelerle kaldırdığı Yürütmenin Durdurulması kararındaki ayrımsız batıl gerekçelerle ve avukat iken 8 ay evvel hakimliğe eski iki üyenin kararı ile, hakimlik tecrübesi çokça elan ince ve serbest Sayın Duruşma Başkanı ’nın muhalefetine rağmen aynı kararı vermiş olmaları düşündürücüdür ve değişmeyen üstünde maatteessüf kuşkular yaratmıştır.

Değişmeyen, temyize tabi olup, temyizi halinde Danıştay incelemesinden sonraları kesinleşecektir. Danıştay ’ın olaya ve hukuka namünasip gerekçelerle ve saiklerle verilmiş bu kararı hukuka akla yatkın kriterlerle değerlendireceğine inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bir Cevap Yazın