12 eylül darbesi

Altaylı’dan saz dünyasına salvo!

Ün-beygir ve yöntem Sanatçı diyerek mezkûr kesimin referandumda takınacağı tekebbür epeydir gereç. Tümce dayanabilen bir…