Ali Çakır

SAVCI’NIN ODASINA ALIŞAMADIM

Yıllardır İstanbul adliyelerinde vukuf kovalıyorum. Bu nedenle çok sayıda başat ve müddeiumumi tanıyorum. Fakat, yüzlercesi…