antijen

Kanseri yakalıyor, yerini işaretliyor!..

ILK DEFA Almanların ürettiği sözkonusu işaretleyici öz (antikor), elan evvel SU fonları, TÜBİTAK ve darülfünun…