balina

Içtima Kulağı Var’dan Doğuş’a salvo!

KARAYA VURAN SÜRMELİ BALİNA! Tekevvün  kâfi abi ya!.. Vallahi susuyim susuyim diyorum üstelik hele konum…