bando yapım

Krem dizisiyle ilgilendiren izah!..

Haberin içeriğinde tamlanan Müddeiumumilik soruşturmasının hastalık ve ne gerekçelere binaen başlattığı hususunda benzeri bilgimiz bulunmamakla…