bankacı

Bankacıya müteselsil zimmet davası!

Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre aynı bankanın Kuyubaşı Şubesi’nde almaç ilişkileri direktörü namına etkin Sihir…