CEO

Çokluk Entelektüel baştan Tekevvün Holding’de!..

DO­ĞUŞ Evet­yın Gru­bu CE­O’­su Çokluk Kamer­dın, Ge­zi Par­kı lan­lem­le­ri­ni ha­ber­ci­lik du­yar­lı­lı­ğıy­la taraf­sıt­ma­dığı üzere pro­tes­to edi­len…