cinsiyet ayrımcılığı

Mehveş Evin Ulvi Eyüboğlu’na yapışık çaktı!..

Erkekler gözleriyle ‘incir ’! Gazetenin Televizyon ekinde, Ulvi Eyüboğlu ’nun 26 Karı günlü yazısının vuzuh…